Kirkeåret ressurs

Samefolkets dag (6. feb.)
Kirkeårsdagens tekster (2011):
Tekstrekke I
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
1 Mos 2,4-9Gal 3,26-29Matt 5,13-16
Tekstrekke II
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Salme 126,1-6Fil 4,4-9Matt 22,34-40
Tekstrekke III
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
2 Mos 3,1-6Apg 2,1-12Joh 21,9-13
Alle tekstrekker
Fortellingstekst: 1 Mos 2,4-25
Poetisk tekst: Salme 33,6.9-12