Kirkeåret ressurs

Sankthansdagen / Jonsok (24 .juni)
Kirkeårsdagens tekster (2011):
Tekstrekke I
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Dom 13,2-7.24-25Hebr 11,1-2.32b-34.38-40Luk 1,5-17
Tekstrekke II
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Mal 4,5-6Apg 13,16-26Matt 11,7-14
Tekstrekke III
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
1 Mos 1,11-19Apg 14,8-18Joh 1,1-8
Alle tekstrekker
Fortellingstekst: Luk 1,5-25
Poetisk tekst: Luk 1,76-79