Kirkeåret ressurs

Skjærtorsdag
Kirkeårsdagens tekster (2011):
Tekstrekke I
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
2 Mos 12,1.3-8.11-141 Kor 5,6b-8Matt 26,17-30
Tekstrekke II
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Jer 31,31-34Hebr 10,19-25Luk 22,14-23
Tekstrekke III
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Salme 116,1-141 Kor 11,23-26Joh 13,1-17
Alle tekstrekker
Fortellingstekst: Luk 22,14-23
Poetisk tekst: Salme 111,1-5