Kirkeåret ressurs

Søndag før pinse
Kirkeårsdagens tekster (2011):
Tekstrekke I
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Hag 2,3-9 eller Apg 1,12-141 Pet 4,7-11Joh 15,26-27
Tekstrekke II
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Sak 14,6-9 eller Apg 26,1-3.20-29Åp 21,22-27Joh 3,16-21
Tekstrekke III
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
1 Kong 19,3b-13 eller Apg 24,10-211 Joh 5,6-12Joh 16,12-15
Alle tekstrekker
Fortellingstekst: 1 Mos 11,1-9
Poetisk tekst: Salme 27,1.4-5.11.13
Ressurser på foross.no: