Kirkeåret ressurs

Treenighetssøndag
Kirkeårsdagens tekster (2011):
Tekstrekke I
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
5 Mos 6,4-91 Pet 2,4-10Matt 28,16-20
Tekstrekke II
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
1 Mos 18,1-8Rom 11,33-36Luk 10,21-24
Tekstrekke III
GT-tekst:NT-tekst:Evangelietekst:
Jes 6,1-8Apg 17,22-34Luk 24,45-48
Alle tekstrekker
Fortellingstekst: Apg 9,1-19
Poetisk tekst: Salme 100
Ressurser på foross.no: