Kirkeårets bibeltekster

Tekstrekkene er korrekturlest av Harald Kaasa Hammer, mars 2018