Publisert

4 skandinaver om sitt forhold til Rosenius


Ca leselengde:
10 min

Vi har stilt 4 forkynnere/prester/bibellærere følgende tre spørsmål om deres forhold til Rosenius:

1 Når og hvordan ble du oppmerksom på Rosenius?

2 Er det særlig en kristen sannhet som Rosenius har vært til hjelp for deg i ditt liv?

3 Er det én bok af Rosenius som du særlig vil anbefale, og som har hatt betydning for deg?

Dane Hesselund, Sverre Skilbreid, Øyvind Samnøy og Fredrik Smetana svarer slik:

Dan Hessellund

Bor i Videbæk, Danmark. Forkynder i Luthersk Mission. Afdelingssekretær i LM-Vestjylland

1 Da jeg var omkring 15-16 år, begyndte jeg at læse lidt i forældrenes 15 binds udgave af Rosenius’ samlede skrifter. Det fangede mig! Jeg tog nogle af bindene med på efterskole i 10. klasse. En af lærerne spurgte mig, om jeg var interesseret i at købe en 15-binds samling. Dengang fik jeg min egen samling meget billigt!

2 Rosenius gør syndens virkelighed konkret og nærværende for mig. Han går i dybden!

Et eksempel fra sangen: ”På nåden i Guds hjerte”, vers 2:
I lang tid undrede jeg mig over, at Rosenius stolede på nåden i sit eget hjerte: ”Ved Rosenius virkelig ikke bedre!?” Først senere så jeg sammenhængen med resten af verset. Du bygger på nåden i dit eget hjerte, når du i syndens nederlag taber freden og uro straks melder sig. Du bygger på nåden i dit hjerte, når du kun er vel fornøjet ved at være rørt over en prædiken eller en andagtsstund.

Synderen vil selv være from! Synderen vil gøre sig selv retfærdig!

Rosenius afslører de mange afveje og forkynder med sjælesørgerisk klarhed: Jesus er din kristendom!
Det kan kortest siges med sangen:

Nu lov og pris! Jeg ved ej mer,
som står tilbage – ALT ER FÆRDIGT.
Hvad end hos mig jeg føler, ser,
er LAMMET dog den ære værdigt(!!)

- og senere i samme sang:

Når jeg er kold, så er HAN varm;
er jeg adspredt, er HAN andægtig;
når jeg er syndig, svag og arm
da er HAN hellig, rig, almægtig.
Kun usselhed har jeg i mig
Min hellighed har HAN i sig,
ja, i sig
.

3 De 15 bind har haft uvurderlig betydning for mig. Det er svært for mig at fremhæve en bog fremfor andre. Men jeg kan fremhæve ét citat, som har fulgt mig mere end noget andet citat:

Men netop da - som han lå der og ikke kunne røre en finger til sin frelse - kom der en, som havde sår i hænder og fødder, og sagde til ham: Du skal leve! Vil du nu erkende, at du intet formår? Vil du tro, ar jeg er din frelser, jeg alene? Se mine hænder, se mine fødder - der ser du din fromhed, dine gode gerninger, dit hellige liv!” (bind 9: ”Den troende og næsten”).

Sverre H. Skilbreid

Teolog og lærer på Veien Bibelskole i Bergen. Bor på Hjellestad i Ytterbygda.

1 På slutten av 90-tallet var jeg mye engasjert i bønn. Jeg ville kjenne historien og begynte å lese om vekkelsene på Vestlandet i andre halvdel av 1800-tallet. Der var forkynnelsen inspirert av Rosenius helt sentral. Derfor begynte jeg å lese ham, og ble overrasket over hvor friskt, klart og relasjonsmettet det var. Jeg endte med å skrive masteravhandling om Rosenius’ helliggjørelsesforkynnelse.

2 Det må være at Kristus allerede har dødd og stått opp igjen for oss. For 1800 år siden, sa Rosenius. Han viser hvordan både friheten og kraften i kristenlivet er å leve i dette, og fortsette å leve i det.

Rosenius er så tydelig på at livet er der og ikke noe annet sted. Han viser hvordan eget strev og egen ære aldri fører til målet. Slik er han som en los om bord i en båt. Han vet om skjærene, og han vet hvor vi skal. Og han gir seg ikke før han har ført leseren helt fram til Kristus.

På samme måte er han som en erfaren lege, som vet at helt forskjellige symptomer kan ha samme årsak. Enten vi er likegyldige, motløse eller stolte, spørsmålet er alltid om vi lever av det Jesus gjorde på korset, eller av oss selv.

Det er så viktig å si at denne sannheten er omgitt av levd liv. Her handler det ikke bare om Rosenius, men om hele miljøet han kom fra. Da jeg studerte Rosenius’ bakgrunnsmiljø i Nord-Sverige, ble det så tydelig for meg hvordan mennesker der kjempet seg fram til evangelisk klarhet med selve livene sine.

De lot evangeliet gjelde smertene og utfordringene livet. De tok evangeliet med i den fortrolige samtalen, der det kunne forkynnes inn dit det virkelig gjaldt. De gav seg ikke før de hadde klarhet i det Skriften taler om. Frukten av dette er Rosenius’ forkynnelse, kombinasjonen av evangelisk klarhet og sjelesørgerisk dybde.

Arven fra Rosenius er at sannheten om Jesu død og oppstandelse vokser og blir klarere når vi deler den med hverandre. Og når vi slipper den inn der det virkelig gjelder i livene våre. Jeg erfarer både som bibelskolelærer og privatperson at dette er like gyldig i dag.

3 Jeg vil anbefale Husandaksboken. Her får du gode og varierte utklipp av Rosenius’ forkynnelse. Boken finnes i flere oversettelser. Jeg liker originaloversettelsen fra omkring 1900. Den finnes også nyoversatt blant annet på arven.net.

Øyvind Samnøy

Bor i Fortun, Sogn og Fjordane. Bonde og forkynner NLM, Region Vest.

1 Eg vart tideleg oppmerksam på Rosenius. Mange av forkynnarane nemnde han og det gjorde og dei truande på heimplassen. Etter kvart la eg merke til at det var dei eg syntest best om, som hadde det varmast vitnemålet og dei talane som nådde meg best, som stadig drog fram dette namnet. Difor hadde namnet ein svært god klang i mine øyro før eg sjølv begynte å lesa.

Eg fekk den store Husandaktsboka hos mor og far til presang då eg vart tretten år. Frå då av las eg fast i den i fem år, kvar dag. Om eg «skulka» ein dag, så vart det to andaktar neste dag. Dette gjorde noko med meg. Eg opplevde at det nådde meg i hjarta og samvit. Det tukta, ransaka, trøysta og viste veg. Framfor alt viste Rosenius meg til Kristus og det han gjorde for meg. Stadig opplever eg at evangeliets løyndom opnar seg slik at eg kan fryda meg i Jesus. For dette er eg uendeleg takksam.

2 Skal eg dra fram noko spesielt, og det er vanskeleg sidan det er så mykje rikt og stort i det Gud har gjeve oss ved Rosenius, så må det kanskje vera det som kjem fram i andakten på 7. oktober, om trua sitt skjold. Der skriv Rosenius mellom anna:

”Nådesamfunnet i Kristus er en sak for seg selv. Den står fast evig, enten det går godt eller mindre godt med vår lydighet og fromhet, så lenge vi ennå blir ved nådestolen. Det er uendelig mange grader i fromhet og kristen vandel hos de troende. Men frelsen ligger i en eneste ting, at vi ved troen er i Kristus. Derfor sier Johannes: "Den som har Sønnen, har livet". (...)

Det er sant, og det er en daglig plage for meg, at jeg ennå har så mange onde tanker. Men jeg har sett et hellig hode med tornekrone – i det hodet er mine gode tanker. (…)

Jeg ville så inderlig gjerne at min egen kristendom var fullkommen. Det er ikke noe jeg har bedt så meget om. Gjelder det min frelse, så sier jeg som så: Jeg vil ikke ha noen annen rettferdighet enn min Herres, Jesu Kristi. Holder ikke min kristendom prøve, så gjøre min min Herre Jesus Kristus det. Derfor er han meg også så kjær og dyrebar og uunnværlig.»

Det har vore uendeleg stort å få sjå kva «fullført» (på Golgata) og «nok» betyr. Det er nok i all æva å eiga Jesus.

3 Difor har Rosenius si husandaktsbok betydd uendeleg mykje for meg. Utanom Bibelen sjølv, er det berre Sangboka som har betydd i nærleiken så mykje.

Fredrik Smetana

Bor i Vännäs, Sverige, og arbeider som misjonssekretær og pastor i ELM.

1 Jag är uppvuxen i närheten av Rosenius födelseort och fått min kristna fostran i ett missionssällskap (ELM-Bv) som sedan bildningen (1911) har haft Rosenius högt uppe på dagordningen.

Hans namn hördes mycket i min barndom – olika referenser i predikningar och vittnesbörd – men som ung fäste man kanske inte så mycket vikt vid detta. Under min konfirmationstid, så läste vi ur ”Husandaktsboken” av Rosenius vid måltider på helgerna. Det var relativt långa avsnitt, ofta i en äldre språkdräkt men samtidig en lockande undervisning med en konceptuell fräschör. Det var väl under denna tid jag började få upp ögonen för hans undervisning.

2 Jag upplever att mycket av Rosenius författarskap bär prägel av en djup realism när det gäller det mänskliga livet. Han vidareför därmed det lutherska arvet och gör det på många sätt mer tillgängligt.

Hans undervisning fångar upp syndens allvar och otrons väsen och drar sig inte för att spegla den kristne i mötet med Guds lag. Otro och synd som även kan prägla en pånyttfödd kristens liv tas upp och exemplifieras. Samtidigt visar han tydligt på räddningen och den radikala frälsningen genom Jesus på ett sådant sätt att det blir en sann kristens enda hopp.

Rosenius har därför ett avgörande viktigt budskap som djupast sett är tidlöst och lika aktuellt imorgon som igår.

3 Den bok som jag har använt deciderat mest är just ”Husandaktsboken”. Jag tycker att den är den ”jämnaste” andaktsbok jag har läst, och går aldrig från den utan behållning. Den kan jag rekommendera – om inte till daglig läsning, så i alla fall ofta.

I övrigt finns mycket skrivet som är bra och jag kan även rekommendera ”Vägledning till frid” och den reviderade serien (7 böcker) ur hans samlade skrifter.


 


Støtt foross.no
Ca leselengde
10 min
Ressurstype

  Livet

Om Redaksjonen
forfatter_fotoSkrevet av: Redaksjonen .
  Redaksjonen i foross.no består av Ingvald André Kårbø, Endre Stene, Jan Helge Aarseth, Silje Kiil, Håvard Høie og Øivind Ruud Kringstad. Vi kan kontaktes på post@foross.no.
   Ressurser av Redaksjonen
Medforfattere

forfatter_foto  Sverre er ugift og har bodd i Bergen siden 1995, men kommer fra Buskerud. Han har en mastergrad i kristendomskunnskap fra NLA og har vært lærer på Veien Bibelskole i Bergen siden 2010. Han har tidligere arbeidet på Sandom Retreatsenter i Lom.
  Ressurser av Sverre Skilbreid


forfatter_foto  Fredrik er gift med Monica og da har tre barn. Han bor i Vännäs hvor han arbeider som misjonssekretær og pastor i ELM (Evangelisk Luthers Mission). Han har mastergrad i teologi fra Fjellhaug Internasjonale Høgskole og en mastergrad i diakoni og har tidligere arbeidet som lærer ved Fjellheim bibelskole.
  Ressurser av Fredrik Smetana


forfatter_foto  Dan er landspredikant og avdelingsleder i Luthersk Mission. Han har vært i LM siden 2001 og arbeider spesielt med bibelundervisning og forkynnelse.
  Ressurser av Dan Hesselund


forfatter_foto  Øyvind Samnøy bor i Fortun, Sogn og Fjordane, er gift med Wenche og har fem barn. Han er bonde og forkynner i NLM.
  Ressurser av Øyvind Samnøy

Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.