Publisert

Fristelser og pornografi Hvorfor fristes vi? Og hvordan blir vi fri fra fristelsen?


Ca leselengde:
7 min

Slangen var listigere enn alle ville dyr som Herren Gud hadde laget. Den sa til kvinnen: «Har Gud virkelig sagt at dere ikke skal spise av noe tre i hagen?» 1 Mos 3:1

Slik ble Eva spurt av Satan, i form av en slange, om Gud virkelig hadde sagt at menneskene ikke kunne spise av noe tre i hagen. Siden den gang har Satan fortsatt å spørre oss mennesker om Gud virkelig har sagt at vi ikke kan det ene eller det andre. Er det så nøye eller viktig?

Stadig vekk møter vi det, fristelsene som kan virke så forlokkende og uskyldige. Paulus setter noen ord på hvordan det oppleves å kjenne på fristelser og frustrasjonen over å ikke kunne la være i Rom 7:

Vi vet at loven er av Ånden, mens jeg er av kjøtt og blod, solgt som slave til synden. For jeg forstår ikke hva jeg selv gjør. Det jeg vil, gjør jeg ikke, og det jeg avskyr, det gjør jeg. Rom 7:14-15

En kristen opplever å stå i spenningen mellom å gjøre etter Guds vilje og sin kjødelige vilje. Man vet at å gjøre etter fristelsen er synd og ikke etter Gud vilje, men den kan virke så behagelig og uskyldig.

Denne type fristelser kan kommer i mange ulike varianter og innpakninger, men fellesnevneren er at det er synd. Kristne kan oppleve noen fristelser sterkere enn andre, og mange opplever at fristelsen ofte er knyttet til noen konkrete synder. Én av de syndene som mange kan kjenne fristelse til, er pornografi.

Bare ordet pornografi gjør at noen sperrer opp øynene i avsky, mens andre kjenner fort på en dårlig samvittighet. «Alle» vet hva det er, men har utfordringer med å definere det.

Store Norske Leksikon definerer det slik: «Pornografi er fremstillinger som søker å virke seksuelt opphissende. Fremstillingene kan komme i form av ord, bilder, film, og så videre». Myk porno er for eksempel midtsidepiker i magasiner, mens hard porno er nærbilder av kjønnsdeler, ereksjon og seksuell aktivitet, som også inkludere penetrasjon.[1]

Pornografi er at av tabutemaene mange unngår å snakke om. Det er likevel noe vi som kristne ikke kan la være å snakke om, siden mange opplever å falle for fristelsen til å se det.

Alle blir fristet av sitt eget begjær, som lokker og drar. Jak 1:14

Menneskets natur fra syndefallet, er å ha en fiendtlig holdning til Gud og hans bud. Et frelst menneske har derimot to naturer, hvor den ene naturen ønsker å følge Guds lov og den andre ikke. Vi kaller det gjerne for det gamle og det nye mennesket.

Det naturlige for «det gamle mennesket» er å ha en egoistisk og egosentrisk holdning. Mennesket har også fra skapelsen av vært født med en seksualitet. Med den kombinasjonen, er vi mennesker derfor egoistisk opptatt av vår egen seksualitet og seksuelle tilfredsstillelse.

Mange kristne opplever at fristelsen til å se pornografi er stor, og for en del er pornografi «den store fristelsen». Jo lengre man har vært pornobruker, des vanskeligere blir det å stå imot fristelsen. Noen beskriver det som en avmakt, at de er bundet eller at man er en slave under pornobruket/synden. Utgangspunktet for pornobruk er fristelsen til å tilfredsstille ens egne seksuelle behov.

I denne sammenhengen er det naturlig å belyse at selve fristelsen til å se porno kan handle om flere aspekt. Pornobruk er mange ganger en virkelighetsflukt og mange vil si at de er eller har en pornoavhengighet.

Da trenger vi også å vite noe mer om hva avhengighet er. «Ofte handler avhengigheten om at vi forsøker å løse et følelsesmessig problem med å fjerne følelsen, i stedet for å fjerne selve problemet.»[2]

Pornobrukeren kan oppleve hverdagen kjipt, tung eller vanskelig på ulike måter, som gjør at man ønsker en virkelighetsflukt, et «friminutt» fra hverdagen. Det kan være relasjonsproblemer, en stressende hverdag eller andre små ting en opplever vanskelig. Det trenger ikke å være så veldig vondt, kjipt eller vanskelig før fristelsen melder seg.

En annen måte å forstå eller forklare det på, er at det handler om følelser. Hvis vi deler alle følelsene våre i to grupper, behag og ubehag, så kan alle ubehagsfølelser gi ønske om å fjerne følelsen. Hvis problemet med ubehagsfølelser blir løst med pornobruk, vil man etter hvert kunne utvikle en avhengighet til pornografi.

Det siste året har vi måttet forholde oss til koronarestriksjoner, som har ført til at vi har vært mindre sosiale, mer isolert og mange har kjent på ensomhet. Studenter har måttet følge undervisning digitalt og mange har hatt hjemmekontor eller blitt permittert.

Mange opplever det også vanskelig å ikke kunne treffes i det kristne fellesskapet og opplever kanskje sin egen bibellesing og bønneliv noe haltende. Det har kanskje ført til at mange har kjent på fristelser til å se pornografi. Noen har begynt med det, andre har fortsatt bruken.

Det finnes flere aspekter ved fristelsene til å se på pornografi. På den ene siden handler det om vårt syndige egoistiske begjær, og på den andre siden kan det handle om ulike ubehagsfølelser som vi ønsker å få bort. De aspektene sammen kan fort bli vanskelige å stå imot, men det går an å gjøre noe med det.

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt 11:28

Jesus inviterer alle som strever og bærer tunge byrder om å komme til han, det gjelder også for alle pornobrukere. Det å bruke tid med Jesus, lese Bibelen, bruke tid i bønn og ha åndelig fellesskap, er viktig i kampen mot fristelser.

Vi har et kristen-ord, helliggjørelse, som handler om å vokse i troen. Det å vokse i troen vil også kunne gjøre en mer motstandsdyktig når fristelsene kommer.

En kristen vil aldri bli immun, men i vandringen med Jesus vil en kunne «trene musklene» man bruker for å stå imot fristelsene. Det handler ikke om størrelsen på troen, i betydning at en pornobruker har en svak tro. Nei, det handler om at en bedre relasjon med Jesus vil kunne gjøre en sterkere i å stå imot fristelser. Det et er litt som en muskel som kan trenes til å bli sterkere.

En vanlig følge av pornobruk er at man strever med relasjonen til Jesus, fordi man kan lage seg så mange tanker om hva Jesus tenker om en. Mange pornobrukere gjør også utallige forsøk på å slutte med porno på egenhånd, fordi det er skamfullt å innrømme og snakke om det. Bibelen lære oss at det kristne fellesskapet er et fellesskap av syndere, og i det fellesskapet er det rom for alle byrder.

Mine søsken, hvis en av dere blir grepet i et feiltrinn, må dere som har Ånden, hjelpe ham til rette. Men gjør det med et ydmykt sinn og pass deg selv, så ikke du også blir fristet. Bær byrdene for hverandre og oppfyll på den måten Kristi lov. Gal 6:1-2

Det er og skal være rom for pornobrukere til å kunne snakke om utfordringene sine med en kristen bror eller søster. I mange tilfeller er det også det som avgjør om en klarer å bli fri fra pornobruk.

I tillegg til at pornobruk er en fristelse på det åndelige plan, kan det også være en virkelighetsflukt på det menneskelige plan. Det betyr at en trenger å snakke om hvordan man har det på andre plan i livet når man sliter med porno. Er det ubehagsfølelser man ønsker å fjerne? Har man vonde emosjonelle sår og minner som ligger som en verkebyll?

Videre vil det også være nødvendig å avsløre når man ser, hvor man ser og ande faktorer som spiller inn. Man må bryte uvanene rundt situasjonene som fører til at man ser porno og skape nye sunne vaner. I det vil det også være nødvendig med ansvarliggjøring ovenfor en bror eller søster man kan bekjenne det for. Veien til å bli fri fra porno er gjennom Jesus, og hos Jesus får du også søsken du kan vandre sammen.

Loven kom til for at fallet skulle bli stort. Men der synden ble stor, ble nåden enda større. Rom 5:20


 

[1] https://snl.no/pornografi

[2] https://www.psykologforeningen.no/publikum/informasjonsvideoer/videoer-om-psykiske-lidelser/hva-er-avhengighet


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
7 min
Ressurstype

  Livet

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Rune Espevik.
  Rune Espevik er opprinnelig fra Ølensvåg, men bor nå i Grimstad hvor han jobber som miljøteamleder på Drottningborg vgs og ungdomsleder i Misjonssalen Grimstad. Han er utdannet teolog ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole.
   Ressurser av Rune Espevik
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.