Publisert

Kirkeåret i hjemmet Hvordan kan kirkeåret være til hjelp i trosopplæringen?


Ca leselengde:
6 min

Kirkeåret

Året har sin faste rytme: vår, sommer, høst, vinter. Årstidene bringer med seg hver sine farger, lyder, dufter, smaker og temperaturer. Den kristne kirke har også sin årlige rytme. De første kristne begynte tidlig å feire hver søndag – Kristi oppstandelsesdag. Etter hvert føyde flere faste høytidsdager og feiringer seg inn i rekka, og i løpet av de neste århundrene vokste den liturgiske kalenderen – kirkeåret – frem.

Alle kristne har et forhold til kirkeåret på en eller annen måte, blant annet fordi kristne feirer både jul, påske og pinse. Forskjellige kristne kirkesamfunn, menigheter og forsamlinger markerer likevel periodene og dagene i kirkeåret i ulik grad.

Kirkeåret består av både høytider og forberedelsesperioder, enkeltstående høytidsdager og alminnelige søndager. I grove trekk er forløpet slik: juletiden, påsketiden, pinsen og treenighetstiden. De store feiringene jul og påske innledes av en forberedelsestid – advent før jul og faste før påsken. Forberedelsestiden gir rom for selvransakelse og ettertanke før festen begynner. Vi kan også si at kirkeåret er delt inn i et «festhalvår» og et «veksthalvår».

Kirkeåret tar utgangspunkt i Jesu liv, og på denne måten får vi årlig fortalt og gjort nærværende den store fortellingen om Jesu fødsel, hans liv og gjerninger, hans død og oppstandelse. Til hver periode knytter det seg egne bibeltekster, poesi og musikk, farger, symboler, skikker og tradisjoner – og alt dette er med på å underbygge budskapet om Jesus Kristus. Kirkeåret sikrer bredde i forkynnelsen, og ulike sider av den kristne troen belyses. Det skaper rytme i livene våre, litt på samme måte som årstidene gjør det.

Rytme i hjemmet

Kirkeåret er ikke noe som bare er forbeholdt kirka på søndagene, det kan også fungere som et enestående pedagogisk hjelpemiddel i trosformidlingen på hjemmebane – som verdens beste årsplan! En plan som gir både oversikt, variasjon og inspirasjon. En plan som alltid gir noe å ta utgangspunkt i – enten det gjelder lesestoff, hobbyaktiviteter, musikk eller mat. En plan som bidrar til et gjennomtenkt forhold til trosformidling i eget hjem. En plan som hjelper oss til å leve livene våre sammen med Jesus!

I det sekulære Norge er det imidlertid ikke særlig lett å følge kirkeårsrytmen. Butikkjulen starter i oktober, juletrær pyntes til 1. desember og påsken er over før den har begynt. Det har skjedd en høytidsforskyvning, der forberedelsestiden har blitt til selve høytiden, og så avrundes feiringen når den egentlig skulle startet. Men med det mister vi noe – nemlig fasten før festen, tiden for forventning og ettertanke. Advent og faste bringer oss et annet innhold og perspektiv enn julehøytiden og påskehøytiden som følger etter. Og pinsen som kristen høytid får man knapt øye på midt blant alle langhelger og inneklemte dager i mai. Skal dette endres, er det vi kristne som må ta høytidene tilbake og ikke la populærkulturen og det kommersielle legge føringene.

Men hva med resten av året – tiden uten de store festene og forberedelsesperiodene? Hvordan kan denne fasen brukes til trosopplæring? Kanskje treenighetstiden kan være en periode der man trekker fram andre viktige temaer, som trosbekjennelsen, forvalteransvar, disippelliv og kristne trosforbilder. Det dukker også opp flere enkeltstående merkedager i denne delen av året, for eksempel Sankthans, Mikkelsmess og Allehelgensdag – dager som kan gi fine anledninger til å snakke om martyrer, engler, døden og det evige liv.

Vi er sansende og fysiske mennesker i en materiell virkelighet. Å forme hverdagen etter kirkeårskalenderen kan gi oss noe konkret å forholde oss til – gode rutiner, verdifulle tradisjoner, høytidsfeiringer der man så å si gjenopplever de frelseshistoriske begivenhetene årlig og kjenner dem på kroppen. Noe man kan få et slitesterkt og livsvarig forhold til, noe som fester seg i minnet og som man stadig kan vokse mer inn i.

10 forslag til hvordan kirkeåret kan være til hjelp i trosformidlingen i familien:

1.     Farger og pynt: La det være synlig hvilken fase av kirkeåret vi er i. Det kan være så enkelt som en lilla duk i fastetiden før påske, eller røde stearinlys i pinsen. Samle på meningsbærende høytidspynt, slik at jul blir mer enn nisser og påske mer enn kyllinger. Snakk sammen om symbolikk, hva fargene skal minne oss om og hva pynten representerer. Våre omgivelser kommuniserer alltid noe, også våre hjem – og slik kan det visuelle hjelpe vår oppmerksomhet i riktig retning.
2.     Gå mot strømmen og feir høytidene på rett tidspunkt. La advent være noe annet enn jul, og fastetiden noe annet enn påske. Og så kan festen endelig starte etter en forventningsfull forberedelsestid.
3.     Temahylle i barnehøyde: Fyll en hylle eller et bord med høytidsbøker/temabøker, aktivitetshefter og pynt. Dette vekker barnas nysgjerrighet, og kan gi mange, fine lesestunder. Sjekk ut kristne bokhandler, bibliotek og gjenbruksbutikker – der er det mye å finne!
4.     Musikk: Finn musikk som passer til kirkeårsperiodene, lag spillelister å lytte til og syng sammen i familien.
5.     Fordel viktige temaer utover året: Kanskje det passer å lære barna om nattverd i forbindelse med skjærtorsdag, om misjon på såmannssøndag eller Kristi himmelfartsdag, om dåp i forbindelse med pinse, «Vår Far» i fastetiden, og trosbekjennelsen og de ti bud i treenighetstiden? Bruk gjerne katekismen som utgangspunkt.
6.     Lag familietradisjoner: For eksempel kalendere med nedtelling til høytidene, mat, opplevelser og aktiviteter. Gjenta noe av det samme hvert år, barn liker gjentakelser og tradisjoner.
7.     Lær faste bønner: For eksempel Herrens bønn, vers fra Salmenes bok, tidebønn eller fra gudstjenesteliturgien. Hva passer vel bedre enn å lære Gloria i forbindelse med julefeiring og englenes sang på Betlehemsmarken? Slik kan også liturgien (som i stor grad består av bibeltekst) settes i kontekst.
8.     Hobbyaktiviteter: Lag pynt og bilder med utgangspunkt i kirkeårsfasen vi befinner oss i. Kreative aktiviteter kan gi rom for undring og samtale.
9.     Samle inspirasjon på sosiale medier, for eksempel ved å følge emneknaggen #liturgicalliving.
10.  Lag et årshjul for familien. Skriv ned sangforslag, aktiviteter, lesestoff, oppskrifter osv. for hver fase i kirkeåret, så har du planen klar for enhver sesong!

... og slik (eller på mange andre måter) kan du fortsette oppdagelsesreisen inn det rikholdige skattkammeret av tekster, symbolikk, tradisjoner, kreative ideer, musikk og kunst som finnes i tilknytning til det liturgiske året – årsplanen som hjelper oss til å leve med blikket festet på Jesus.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
6 min
Ressurstype

  Livet

Emne

  Kirkeåret

Forfatter
Skrevet av: Ruth Elise Helland.
  Ruth Elise er gift med Knuut, bor i Rogaland og går i DELK Jæren menighet. Hun er musikk- og norsklærer, men er for tiden hjemmeværende med tre barn under skolealder.
   Ressurser av Ruth Elise Helland
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.