Kvinner og menn og sånt 4/12

Ca leselengde:
12 min

Tekst: Adriane Dorr Heins

Publisert:


Du har sikkert vært i et bryllup hvor det ble lest fra Matteus 19:4-6

Har dere ikke lest at han som skapte dem, fra begynnelsen skapte dem til mann og kvinne, og sa: Derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød? Så er de ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som Gud har sammenføyd, det skal et menneske ikke skille.

Vi som er single har nok ofte lurt på om vi noen gang kommer til å bli sammenføyd. Dette at mannen skal holde seg til, ja nesten bokstavelig talt holde seg fast i, sin kone; både emosjonelt, åndelig og fysisk, ser ut til å være normen i Det nye testamentet. Så hvis mannen ikke skulle være alene og kvinnen skulle være hans hjelper, hva blir det da av oss som er single? Og hvordan sier kirken at et sunt forhold mellom en mann og en kvinne skal være?

Selv om kulturen rundt oss forkynner at det ikke er noen forskjell på kvinner og menn, vet vi at det er det. Det er en forskjell. Det finnes en grunnleggende forskjell som går forbi det fysiske, det emosjonelle, en forskjell som går langt utover mengden shopping som utføres av denne ene gruppen og mengden kald Grandiosa som inntas av den andre.

Menn

Den store forskjellen mellom kvinner og menn, er at Herren kom til jord som en mann. Det er ikke sikkert at du har tenkt over dette før og det kan hende du tenker at det ikke spiller så stor rolle. Men kjønnet som Kristus kom til jord gjennom, har mye å si oss om hva det vil si å være mann og, ut fra det, massevis om hva det vil si å være kvinne. Når vi har klart for oss hva det vil si å være mann og kvinne, får vi en bedre forståelse av hvordan Gud ønsker at vi skal passe sammen og utfylle hverandre.

At vi er frelst ved en mann, er ikke tilfeldig. Så la oss se litt nærmere på Jesus, hans person og gjerning for å gløtte inn i hva det vil si at Gud spesifikt valgte å åpenbare seg som en mann. La oss ta for oss rettferdiggjørelsen først.

Herren lot den skyld som lå på oss alle, ramme hamJesaja 53:6

Som mann ofret Jesus sitt liv for at andre skulle få leve. Som mann ble han ansvarlig for hele verdens synd. Som mann går han i forbønn for oss ved Guds høyre hånd (Rom 8:34), som mann forlikte han verden med Gud. Som mann har Jesus overvunnet synd, oppslukt døden og kastet ut satan med sine engler. Som mann underviste Jesus dem som var rundt ham. Han ga dem sitt ord, sin sannhet. Som mann gir han etterfølgere sakramentene; han gir sin mannlige kropp til oss i nattverden, han gir tilgivelse og fred, styrke og utholdenhet.

I og gjennom disse handlingene forblir Jesus i en vedvarende posisjon som giver. Han gir av seg selv, han gir tilgivelse, han gir nåde og til slutt gir han sitt liv. Vi kjenner Jesus som mann ved at han gir og gjennom hva han gir. Alt som Jesus gjør og gir, gjør han med henblikk på mottakeren, for å beskytte og styrke mottakeren.

De tingene som gjør Jesus til den han er, er nødvendig å være klar over for livet i kirken. Disse tingene er viktig å vite for dere menn som vil være gudfryktige kjærester og kanskje en dag ektemenn.

De samme elementene er like viktige å ha i bakhodet for kvinner som leter etter en kristen mann å elske og tjene en vakker dag. Det å forstå hvorfor Kristus er mann og hva dette betyr for menn, gir kirken form, det gir orden i en kaotisk verden og det hjelper deg med å forstå hva det innebærer å leve tett ved korset som et døpt Guds barn.

Damene

Nå er det damenes tur. Vi åpner Bibelen på første side og leser fra skapelsen. Adam gir til Eva. Han gir henne først sitt ribbein. Han gir henne sin hengivenhet, han gir beskyttelse, et hjem og kjærlighet. Han deler sitt paradis med henne og de vandrer sammen med Gud. Adam sørger for Eva med mat, med sitt vennskap, han veileder henne og gir henne til og med sitt navn. Eva tar imot alle gaver og gleder seg inderlig. Hennes kvinnelighet passer så godt sammen med hans mannlighet. Hun svarer ved å samle sammen alt han har å tilby, og alt han gir er nøyaktig det hun trenger. Han fyller alle hennes behov og han gjør henne hel. Svarene hennes er oppriktig glede og en ren kjærlighet, fri for selviskhet.

Til og med mannens kropp vitner om at mannen er en giver, jeg bare nevner det uten å utdype hva jeg mener. Skaperordningen, det vil si systemet med giver og mottaker, kvinne og mann, har sin basis i skriften og i Kristus selv. Det er Hans ordning, hans design og hans ord.

Mannen kan ikke være et avbilde av Jesus uten å fornekte seg selv. På samme måte kan ikke kvinnen speile menigheten uten å hengi seg til Guds vilje og underordne seg under sin ektemann. Dette betyr ikke at kvinnen ikke lenger skal ha en stemme eller at mannen har rett til å undertrykke henne. Det betyr at hun skal være åpen for å motta alle de gode gavene som mannen har å gi henne. Hun tar imot læren i stillhet (1. Tim 2:11). Dette betyr at hun er ydmyk, takknemlig og nøysom.

Menn gir og kvinner mottar. Slik er det med forholdet mellom Kristus og hans brud, menigheten. Dette er gode nyheter, ikke bare fordi Jesus har gjort alt som trengtes for din frelse, men også fordi det åpenbarer mønsteret og modellen som vi har for ekteskap. Du kan begynne å øve deg på hva det innebærer å være i et robust, Gud velbehagelig ekteskap allerede nå, før du er gift. Kom til kirken en søndag morgen og du lærer om Gud, den nådige giver, mens vi, kirken, forblir mottakere. Kirken hersker ikke over Kristus men ønsker å styres av ham.

Menns ansvar

Vi leser om syndefallet i første Mosebok. Djevelen angriper Eva. Eva er ikke dummere enn Adam og hun har ikke mindre verdi. Men det var Adam som fikk beskjeden fra Gud:

Av hvert tre i hagen kan du fritt ete, men treet til kunnskap om godt og ondt, må du ikke ete av, for den dagen du eter av det, skal du visselig dø. 1. Mos 2:16-17

Vet du, Eva var ikke der da Adam fikk denne instruksen. Hun var ikke skapt ennå! Har du tenkt på det? Det var Adams jobb - som mann, som ektemann, som giver - å dele ordet med henne og å beskytte henne. Eva hadde ingen andre enn Adam til å gjøre dette, hun trengte det som han hadde å gi, det stod om livet hennes.

Adam sviktet Eva. Han ga henne ikke det som han hadde lovet; sin beskyttelse, sitt paradis, sitt ubesmittede forhold til Gud. Det er derfor Gud holder Adam ansvarlig for syndefallet selv om det var Eva som syndet først. Det er Adam som har vært ulydig. Adam. Mannen. Giveren.

Kanskje det er på tide at mannen skal ta sin rette plass igjen? Oi, der sa jeg det visst rett ut.

Det jeg mener, er at menn ofte er uvillige til å være givere fordi det er hardt arbeid. Det krever initiativ. For å gi noe, må du først ha noe å gi. Dette krever offer og innsats. Menns manglende vilje til å være en skikkelig mann er hva som førte oss inn i feminist-gjørma i utgangspunktet.

Menn reiste seg ikke opp i kirkene og hjemmene. De unnlot å gjøre det som Gud hadde befalt. De var late og egoistiske, som vi alle er. Så da fant kvinnene ut at hvis mennene ikke gjorde noe, skulle kvinnene gjøre det selv. Kvinnene burde ha oppmuntret og støttet mennene og mennene burde stoppet kvinnene som tok over men istedenfor tenkte mennene at dette var jo bekvemmelig, og hentet seg en boks med brus fra kjøleskapet før de satt seg ned i sofaen igjen.

Skal ikke dere menn finne rollen som menn igjen? Paulus sier "ta dere sammen, gutter, på med arbeidsbuksene!" Ja, eller han sier nesten det:

Våk! Stå faste i troen! Vær mandige! Vær sterke! 1. Kor 16:13

Så du det? Vær mandige!

Vi trenger at menn inntar den plassen de burde ha i kirken igjen. Vi trenger at menn tar lederrollen i familien. Vi trenger at de tar det åndelige ansvaret i hjemmene. Dette krever masse jobb. Men det var slik Gud hadde ment at det skulle være og det er velsignet å leve slik.

Mer til damene

Kjære damer, jeg slipper dere ikke helt ennå. Det som jeg nettopp skrev, innebærer at vi skal lære oss å stole på våre pastorer, våre fedre, våre kjærester. Det innebærer at vi skal bruke masse tid i bønn. Det innebærer at vi skal se at vi har rollen som mottakere. Jeg garanterer deg at det blir utfordrende. Stoltheten, staheten, ønsket om uavhengighet og egoismen vår kommer til å oppmuntre oss til å gi opp hele prosjektet. Men Gud er trofast. Han sender oss gode pastorer og oppriktige lekmenn, mødre og fedre, søstre og brødre, lærere og venner som kan hjelpe oss med å skille mellom disse to unike rollene.

Jeg nevnte bønn. Vi kvinner skal bruke mye tid i bønn. En viktig grunn til dette er at bønn fører oss tilbake til den gode rollen som mottakere. Det lærer oss å ta imot alt godt fra Herren. Vi begynner etter hvert å forstå hvor krevende det er å være en mann og innser sakte men sikkert at det ikke er noe for oss. Vi ser at det ikke er vår oppgave å lede men å støtte, motta, følge med og gi næring.

Som singel så kan du nok ofte føle deg ensom. Det er fort gjort å føle at vi ikke har mye verdi så lenge vi ikke har noen ektefelle. Vi kan bli sinte, forvirrede og usikre på hvorfor det føles som at vi ble skapt for å gjøre og være noe annet enn det vi er.

Kan Gud forstå hvordan jeg har det? Han kan det. Han gjør det. Jesus var tross alt en singel mann selv. Han kjente ensomhet, bare tenk på Getsemane. Han visste hva det ville si å ikke passe inn og ikke ha noe hvilested, bare tenk på det der verset om fuglene og revene. Han visste hva det innebar å være avhengig av andre, tenk på hans mor og Johannes for eksempel.

Vår kjære Frelser forstår bedre hva det innebærer å være singel og fullstendig alene enn hva noen av oss gjør. Disiplene sviktet ham, hjembyen hans avviste ham, han ble fristet av satan selv! På tross av all denne motstanden, tok han villig på seg hele verdens synd og skyld og han gjorde det alene.

Jesus er også den som har blitt oppreist fra de døde for at du skal slippe å være alene. Han er den som, gjennom dåpens bad, forener deg med ham selv for at du for alltid skal tilhøre noen, nemlig ham selv. Jesus er den som har satt deg inn i en familie, i et samfunn, en menighet - sin menighet.

Han er den som lover at han ikke skal slippe deg og ikke forlate deg (Heb 13:5). Han kjenner din ensomhet. Han forstår all frykt du bærer på. Han hører dine bekymringer. Og han svarer deg, fordi du er viktig for ham. Du tilhører noen og det er ikke hvem som helst. Du tilhører Gud, den allmektige. Du har en Far som har skapt deg, en Frelser som har satt deg fri, en Hellig Ånd som alltid går i forbønn for deg. Du er i sannhet velsignet! Alt dette er ditt.

Her er ikke jøde eller greker, her er ikke trell eller fri, her er ikke mann og kvinne. For dere er alle én i Kristus JesusGal 3:28

Vi kunne med letthet lagt til "singel eller gift, enke eller skilt, i sølibat eller forlovet". Vi er ett i Kristus, forenet med ham. Han er årsaken til at vi står opp hver morgen og at vi kan finne glede selv i vår single stand.


I denne serien publiserer vi utdrag fra boken Hello, my name is single av Adriane Dorr Heins, utgitt av Concordia Publishing House i 2014. Boken kan du lese i sin helhet på engelsk ved å bestille den herfra eller fra Amazon. Adriane er redaktør av magasinet Lutheran Witness og hun blogger om livet som gårdskone.

Teksten er oversatt av Silje Kiil og er resymé fra bokens originalkapittel.


 


Støtt foross.no
Ca leselengde
12 min
Ressurstype

  Livet

Emner

  Kvinner

  Menn

  Singelliv

Skrifthenvisninger

  Matteus evangelium  19: 4-6

  1. Korinterbrev  16: 19

Forfatter

forfatter_fotoSkrevet av: Adriane Dorr Heins.
  Adriane har en mastergrad i religion og bor i Indiana, USA. Hun arbeider som redaktør for magasinet Lutheran Witness.

  Flere ressurser av Adriane Dorr Heins

Vil du støtte foross.no?

   Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.