Publisert

Ord i Bibelen: Oppstandelse1 Hva betyr oppstandelse?

Den form for oppstandelse vi tenker på her, betyr at en død person vekkes til live igjen og står opp fra de døde til en ny tilværelse.

Det brukes litt forskjellige ord for dette både i GT og NT, men det dreier seg om å gjøre levende og å reise opp, stå opp, våkne opp fra de døde.

2 Men hvordan er det mulig at noen som er døde kan bli levende igjen?

Menneskelig sett er dette helt umulig. Vi er på ingen måte i stand til å skape liv i noe som er dødt, selv om det skulle ha vært levende en gang.

Men for Gud er ingen ting umulig! Han er livets herre og kan skape liv av døde. Det gjorde han første gangen han skapte mennesket.

Gud Herren formet mennesket* av jordens** støv, og blåste livets ånde i hans nese, og mennesket ble til en levende sjel. 1 Mos 2:7

Derfor er han også i stand til å reise alle opp fra de døde en gang.

Mens Jesus, Guds Sønn, var her på jord, demonstrerte han flere ganger sin makt over døden. Han reiste opp enkens sønn i Nain og han vekte opp Lasarus – i begge tilfeller bare ved å si noen ord.

3 Hva slags liv er det Gud skal reise oss opp til?

Enkens sønn og Lasarus ble begge vekket opp til en fortsettelse av dette livet. Etter noen år måtte de dø igjen. Men den framtidige oppstandelsen som vi snakker om her, er en oppstandelse til en evig tilværelse i en ny væremåte.

På den ytterste dag skal han vekke opp meg og alle døde og gi meg og alle troende i Kristus et evig liv. (Luthers forklaring)

En kristen eier allerede ved troen på Jesus det evige livet – den endeløse og fullkomne livsformen som kjennetegner Gud – uten noen spor etter synden og dens følger. Dette er nå knyttet til vår ånd, slik at vi fortsetter å leve i Guds nærhet, selv om vi dør og kroppen blir lagt i graven. Paulus beskriver dette som å være "borte fra legemet og hjemme hos Herren" (2 Kor 5:8).

I oppstandelsen får imidlertid også kroppen vår del i det evige livet, slik at den får helt nye og fullkomne kvaliteter.

4 Har vi noen garanti for at dette skal skje?

Ja, Jesus garanterer for dette ved sin oppstandelse fra de døde. Han døde i vårt sted fordi han tok våre synder på seg. Men fordi han selv var uten synd, måtte han stå opp fra de døde. Det gjorde han også i vårt sted. Dermed er det evige liv og oppstandelsen tilgjengelig for alle i Jesus.

Jesus sa til henne: Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette? Joh 11:25-26

Jesus er den første som har fått en kropp fullstendig preget av Guds herlighet – et såkalt herlighetslegeme. Det viste han ved at han ikke var begrenset av jordiske livslover. Han kunne for eksempel gå gjennom stengte dører og velge om han ville være synlig eller usynlig. Neste gang er det vår tur.

Men nå er Kristus oppstått fra de døde og er blitt førstegrøden av dem som er sovnet inn. For ettersom døden kom ved et menneske (Adam), så er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske (Kristus). For likesom alle dør i Adam, slik skal også alle bli gjort levende i Kristus. 1 Kor 15:20-22

Adam kom dessverre med synden og døden. Men Jesus kom heldigvis med rettferdigheten og livet.

5 Hva betyr det at Jesus er førstegrøden?

Førstegrøden – den første delen av innhøstningen – garanterer for at det snart kommer mer. Slik er Jesu oppstandelse en garanti for at alle som tror på ham en dag "skal bli gjort levende i Kristus" (1 Kor 15:22). Da får også vi et herlighetslegeme.

Slik er det også med de dødes oppstandelse. Det blir sådd i forgjengelighet, det oppstår i uforgjengelighet. Det blir sådd i vanære, det oppstår i herlighet. Det blir sådd i svakhet, det oppstår i kraft. Det blir sådd et naturlig legeme, det oppstår et åndelig legeme. Så sant det finnes et naturlig legeme, finnes det også et åndelig legeme. 1 Kor 15:42-44

Dette er virkelig noe å se fram til!

6 Er det bare de troende som skal stå opp fra de døde?

Alle mennesker skal en gang oppstå fra de døde. Men det er bare de troende som får del i "livets oppstandelse".

De vantro skal også oppstå, men det blir en "dommens oppstandelse" – en oppstandelse til en evig tilværelse under Guds dom i fortapelsen (Jf. Joh 5:29). Det blir en så forferdelig tilstand at vi for all del må se til at vi ikke havner der! Derfor må vi ta vår tilflukt til Jesus i dag – han som er oppstandelsen og livet!

7  Kort til slutt: Hva betyr oppstandelse?

Det betyr at Gud skal vekke alle døde til live igjen og reise dem opp til en evig tilværelse. For den som tror på Jesus, blir det en oppstandelse til det evige livet – en fullkommen tilværelse uten synden og dens følger. For den som ikke tror på Jesus, blir den en oppstandelse til dom og evig fortapelse.

Stilt overfor disse to mulighetene, håper jeg vi velger den første mens det ennå er mulig! Jesus vil mer enn gjerne gi oss det evige livet.


 

RelatertStøtt foross.no
Ressurstype

  Lydressurs

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Johnny Vågen.
  Johnny Vågen er teolog og har vært lærer ved Fjelltun Bibelskole. Han er gift med Målfrid og har 5 barn og 13 barnebarn. Bor i Stavanger.
   Ressurser av Johnny Vågen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.