Publisert

Ord i Bibelen: Bekjennelse Bekjennelse

1 Hva betyr bekjennelse?

Det greske ordet som er brukt mest, homologia, betyr det å si det samme som (en annen). I bibelsk sammenheng er det da snakk om å si det samme som Gud om et eller annet.

2 Ja, hva er det vi skal være enige med Gud om?

Bekjennelse gjelder to helt forskjellige saker, som allikevel har noe med hverandre å gjøre. Det kan enten være syndsbekjennelse eller trosbekjennelse.

I det første tilfellet gjelder det å si det samme om vår synd som det Gud sier om den. Når vi blir klar over at vi har syndet, er det viktig å erkjenne og bekjenne synden – altså være enig med Gud og gi tydelig uttrykk for det overfor ham med et angrende sinn. Jeg synes vi finner et godt uttrykk for dette i Luk 7:29:

”Og hele folket som hørte ham (døperen Johannes), også tollerne, gav Gud rett og lot seg døpe med Johannes' dåp.” – Det gjelder altså å gi Gud rett. Vi har dessverre arvet en dårlig egenskap fra de første menneskene – vi prøver ofte å skylde på andre i stedet for å ta personlig ansvar for det vi har gjort. Men det er noe befriende med å gi Gud rett og si det samme som han om vår synd. Uten noen form for unnskyldning eller bortforklaring tar jeg ansvar for det jeg har gjort eller sagt eller tenkt: ”Ja, jeg har syndet, Gud! Tilgi meg!”

3 Kan Gud tilgi oss, bare fordi vi er enige med han?

Også vantro mennesker skal en gang måtte erkjenne sin synd – på dommens dag. Men da er det for sent å få tilgivelse. Den er bare tilgjengelig for oss her i livet. Derfor heter det i Jes 55:

”Søk Herren mens han er å finne, kall på ham den stund han er nær!

Den ugudelige må forlate sin vei og den urettferdige sine tanker og omvende seg til Herren, så skal han forbarme seg over ham, og til vår Gud, for han vil gjerne forlate alt.” Jes 55:6-7

Gud er en barmhjertig og nådig Gud som gjerne vil forlate alt vi har gjort av synd. Dette har han gjort mulig ved at all vår synd ble lagt på Jesus som vår stedfortreder. Han led straffen for alle våre synder. Dermed kan Gud tilgi oss all synd.

Det fikk David erfare, fordi han trodde på løftene om frelseren som en gang skulle komme:

”Jeg bekjente min synd for deg og skjulte ikke min skyld. Jeg sa: Jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren! – Og du tok bort min syndeskyld.” Sal 32:5

4 Er det vår bekjennelse som forandrer Gud?

I 1. Joh 1:9 høres det nesten ut som om det er slik:

”Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.”

Men det er ikke vår bekjennelse som gjør at Gud blir trofast og rettferdig. Det er han fullstendig uavhengig av oss. Det har han demonstrert til fulle ved at han lot Jesus ta ansvaret for våre synder og dermed gjorde det mulig for Gud å tilgi vår synd. Vår syndsbekjennelse forandrer ikke Gud, men den forandrer noe hos oss, slik at han får slippe til med sin tilgivelse, med syndenes forlatelse for Jesu skyld!

5 Bekjennelse hadde også noe med troen å gjøre – hva går det ut på?

Når du har bekjent din synd, er tiden kommet for en annen type bekjennelse – trosbekjennelse. Nå er det ikke synden du skal være enig med Gud om, men troens innhold, evangeliet – hva Gud har gjort for oss i Jesus Kristus for å frelse oss fra synden. Derfor heter det i Rom 10:9

”For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst.”

Det er viktig at det er samsvar mellom det du tror i hjertet og det du bekjenner med munnen. Når du tror at Gud oppreiste Jesus fra de døde, tror du samtidig at hans død var en død for dine synder. Hans oppstandelse viser at han selv var uten synd – at han var og er Guds Sønn. Derfor må du gi Gud rett og si det samme som han sier om sin Sønn: ”Jesus er Herre/Jesus er Gud!” Det er derfor vi uttrykker det slik i andre delen av vår trosbekjennelse: ”Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre…” Når dette kommer fra hjertet, er det en bekjennelse til frelse.

6 Kan bekjennelsen av troen få noen betydning i forhold til andre?

Ja, men vår trosbekjennelse kan gi helt forskjellige utslag i forhold til våre medmennesker. Noen vil bøye seg for vår bekjennelse og selv ta del i den. Andre vil avvise den og kanskje også forfølge oss.

Slik var det også på bibelsk tid. Senere i Rom 10 heter det at troen kommer av ”forkynnelsen som en hører”. Det samme kan sies om trosbekjennelsen.

Men bekjennelsen kan også føre til motsatt reaksjon, slik som det skjedde etter at den blindfødte hadde fått synet ifølge Joh 9:

”For jødene var allerede blitt enige om at dersom noen bekjente at Jesus var Messias, skulle han utstøtes av synagogen.”

7 Kort til slutt: Hva betyr bekjennelse?

Det betyr å si det samme som Gud om vår synd, altså at vi erkjenner og bekjenner alt det gale vi har gjort overfor Gud. Men det betyr også å si det samme som Gud om hva som kan frelse oss fra vår synd, altså at vi bekjenner at vi tror på Jesus Kristus som vår frelser. Det er viktig at vi bekjenner vår tro, både for vår egen del og for andres del, selv om det kan koste å gjøre det.


Denne serien ble først brukt av Nytt Liv Media (nå Radio Sørvest). I serien tar bibelskolelærer Johnny Vågen for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper og forklarer disse.


 


Støtt foross.no
Ressurstype

  Lydressurs

Skrifthenvisning

  1. Johannes´ brev  1: 9

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Johnny Vågen.
  Johnny Vågen er teolog og har vært lærer ved Fjelltun Bibelskole. Han er gift med Målfrid og har 5 barn og 13 barnebarn. Bor i Stavanger.
   Ressurser av Johnny Vågen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.