Publisert

Ord i Bibelen: BønnLydfilen mangler dessverre på denne artikkelen.

1 Hva er bønn?

I kristen bønn henvender vi oss til Gud for å legge alt det vi har på hjertet fram for ham. Det er særlig når vi er i nød at vi vender oss til Gud i tillit til at han kan hjelpe oss. Derfor kan vi si at bønn er et uttrykk for hjelpeløshet og tro på Gud som vår himmelske Far.

2 Er det da vi som skal kjempe oss fram til Gud?

Det oppleves nok ofte slik. Men det begynner alltid hos Gud! Professor Ole Hallesby skriver i boka si, «Fra bønnens verden», at «bønn er å lukke Jesus inn». Han tar da utgangspunkt i Åp 3:20, hvor Jesus sier:

Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med meg. Åp 3:20

Etter dette blir ikke bønn noe vi skal prestere. Bønn er ikke vår vei opp til Gud, men det er Guds vei inn til vårt hjerte. Hallesby sier:

Det er ikke vår bønn som trekker Jesus inn i sjelen. Det er heller ikke vår bønn som beveger Jesus til å gå inn hos oss. Han behøver bare adgang. Så går han selv inn. For han vil inn. Og han går inn over alt hvor han ikke nektes adgang.

Derfor trenger vi ikke fortvile om Gud fører oss inn i en eller annen nød. Det er en gyllen anledning for oss til å erfare enda mer av bønnens rikdom. For å be, det er å lukke Jesus inn i vår nød. Vi kan være trygge på at han vil komme inn i til oss når vi har det vanskelig. For Gud sier i Jes 57:15:

I det høye og hellige bor jeg, og hos den som er sønderknust og nedbøyd i ånden, for å gjenopplive de nedbøydes ånd og gjøre de sønderknustes hjerter levende. Jes 57:15

3 Hva er det som gir oss rett til å be?

Ifølge Joh 14:13 er det Jesu navn som gir oss en slik fullmakt:

Og hva som helst dere ber om i mitt navn, det skal jeg gjøre… Joh 14:13

«Jesus» betyr «Herren frelser», og det står som en garanti for hele hans frelsesverk.

Derfor er det et veldig løfte Jesus gir oss ifølge Joh 16:23:

Alt det dere ber Faderen om, skal han gi dere i mitt navnJoh 16:23

Det betyr for det første at det Gud gir oss, det gir han oss for Jesu skyld eller på hans vegne. Som sann Gud og sant menneske har Jesus vunnet retten til alle Guds gaver, først og fremst syndenes forlatelse. Nå gir Gud oss dette som om det var vi som hadde denne retten.

For det andre betyr dette at det er fullstendig i samsvar med Jesu vilje når Gud gir oss det vi ber ham om i Jesu navn. Jesus synes det er helt greit at vi får med samme rett som han selv.

I Jesu navn har vi altså rett til å tre like inn for Guds ansikt – «for nådens trone» i himmelen. (Heb 4:16)

4 Hva kan vi be om?

Hva som helst – i Jesu navn.

Og hva som helst dere ber om i mitt navn, det skal jeg gjøre… Joh 14:13
Be om hva dere vil, og dere skal få det. Joh 15:7

Det er utrolig omfattende. Du skal få tømme ut alt du bærer på i hjertet ditt.

Utøs [tøm ut] deres hjerte for hans åsyn! Gud er vår tilflukt. Sal 62:9

Vi skal slippe å ordne og redigere våre bønner. Overfor Gud skal vi få tale fritt ut om alle våre behov. Det er ingen ting som kommer overraskende på ham. Han ser jo alt allikevel.

5 Betyr det at Jesus er som en ønskebrønn?

Det kan nesten høres slik ut når Jesus sier: «Be, så skal dere få!» Matt 7:7a. Men løftet i Joh 15, som vi nettopp siterte, står i en bestemt sammenheng – om å bli i Jesus:

Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det. Joh 15:7

Den som blir i Jesus ved at hans ord blir i ham, ber ikke bevisst om noe som er i strid med Jesu vilje. Dersom det skulle skje, er det tydelig noe alvorlig galt i kristenlivet.

Dere ber og får ikke, fordi dere ber ille, for å sløse det bort i deres lyster. Jak 4:3

Slik går det ikke an å be når du ber i Jesu navn. For – som vi alt har sett – betyr det å be som om Jesus selv ba. Det må da innebære at en ber i samsvar med Jesu vilje. Nå ber ingen av oss fullkomment, slik Jesus gjorde. Da er det godt at Jesu navn fungerer som en sil, som bare slipper gjennom de bønnene som er etter Guds vilje. Derfor kan Jesus med full tyngde love:

Hva som helst dere ber om i mitt navn, det skal jeg gjøre. Joh 14:13

Når vi ber i Jesu navn, svarer Gud oss i samsvar med sin vilje. Derfor har Jesus lært oss i «Fadervår» å be «Skje din vilje». Den er alltid best for oss.

Vi ber om sølv, men Gud gir oss gull i stedet. (Martin Luther)

Gud er så god at han gir oss det vi trenger først når han ser at vi kan ta imot det som en gave fra ham. Da blir det «nåde til hjelp i rette tid». (Heb 4:16) Den rette tiden er når vi virkelig trenger hjelpen og er i stand til å ta imot den.

6 Når kan vi be?

Når som helst, og spesielt når vi har det vanskelig:

- kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg, og du skal prise meg. Sal 50:15

«5015» er som et himmelsk nødnummer. Det har jeg fått benytte meg av mange ganger. Du kommer aldri ubeleilig hos Gud!

7 Kort til slutt: Hva er bønn?

Bønn er å henvende seg til den treenige Gud – Faderen, Sønnen og Ånden – og legge fram for ham alt som ligger på vårt hjerte, i tillit til at han vil ta seg av det og gi oss det som er til vårt beste.


 

RelatertStøtt foross.no
Ressurstype

  Lydressurs

Emne

  Bønn

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Johnny Vågen.
  Johnny Vågen er teolog og har vært lærer ved Fjelltun Bibelskole. Han er gift med Målfrid og har 5 barn og 13 barnebarn. Bor i Stavanger.
   Ressurser av Johnny Vågen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.