Publisert

Ord i Bibelen: Forherdelse1 Hva betyr forherdelse?

De ordene i Bibelen som er brukt om forherdelse, betyr bl.a. å gjøre noe hardt, sterkt, sløvt, forstenet eller forherdet. Ordet er brukt om menneskers negative reaksjon på Guds kall til omvendelse, slik det står i Apg 19:

Men noen forherdet seg og ville ikke tro. Apg 19:9

2 Hvordan skjer forherdelsen?

Et menneske kan bare vende om når Gud kaller på det. slik det går fram av Jes 6:

Søk Herren mens han er å finne, kall på ham den stund han er nær! Jes 55:6

Det er altså en gyllen anledning når Gud lar seg finne, når han er tilgjengelig og nær i et menneskes liv. Da gjelder det å stille seg åpen for Herrens Ånd og la han fullføre sitt omvendelsesarbeid. Det oppleves som en personlig overgivelse til Jesus – at du svarer ja til han.

Men dessverre går det også an å stenge seg til og avvise Åndens gjerning. Da forherder man seg, gjør seg hard og uimottagelig for Guds ord.

Jesus sammenligner mottageligheten i hjertet med ulike typer jord. Det ideelle er den løse og dype jorda som tar imot såkornet – Guds ord, slik at det får bære rik frukt. Det motsatte er den tiltrampede og harde veien, hvor såkornet blir liggende oppå, slik at fuglene kommer og spiser det opp. For hver gang et menneske avviser Guds kall, blir hjertejorda hardere og mindre mottagelig for det himmelske såkornet. Derfor heter det i Heb 3:

7 Derfor, som Den Hellige Ånd sier: I dag, om dere hører hans røst, 8 da forherd ikke deres hjerter… Heb 3:7-8a

Det gjelder å vende om i dag, for ingen vet om en får en ny anledning. Både Skriften og erfaringen viser at det går an å bli så forherdet at det ikke lenger er mulig å vende om.

3 Hvem har ansvar for forherdelsen - Gud eller mennesker?

I Bibelen ser vi at både Gud og mennesker kan være subjekt for forherdelsen. Når det gjelder for eksempel Farao, står det både at Gud forherdet Farao og at Farao forherdet sitt hjerte. Her ser det ut til at forherdelsen er et uttrykk for Guds straff over Farao for hans brutale behandling av Guds folk, Israel.

Flere hundre år senere var også forherdelsen en del av straffen mot Israel for deres gjentatte ulydighet mot Gud. Herren reagerte altså på folkets forherdelse med å forsterke den for en tid, slik Jesaja fikk i oppdrag gjennom sin forkynnelse:

Gjør hjertet sløvt i dette folket, gjør ørene tunghørte og klin øynene til, for at de ikke skal se med øynene og høre med ørene, og slik at hjertet ikke skal forstå og omvende seg, så det kan bli leget. Jes 6:10

Dette henviser Jesus til for å forklare hvorfor de religiøse lederne og flertallet av folket forkastet ham som Messias og til slutt fikk han naglet til et kors. Men en dag skal dette sløret bli tatt bort. Da skal ”hele Israel bli frelst”, gir Guds ord løfte om. Rom 11:26

Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Men den som forkaster frelsen i Jesus og forherder seg, kommer inn i en forherdelsesprosess som en bare kan komme ut av ved å ta imot Jesus neste gang han kaller.

4 Blir alle som faller fra forherdet?

De fleste som faller fra, glir nok gradvis bort fra Jesus. Til slike sier Gud, slik han sa til det frafalne Israel gjennom profeten Jeremia: ”Vend tilbake, Israel, du frafalne, sier Herren. Jeg vil ikke se på dere i vrede. For jeg er nådig, sier Herren, jeg vil ikke være vred til evig tid.

Når en merker at Gud kaller slik, gjelder det å benytte anledningen og vende om!

Det finnes også et mer bevisst frafall som innbærer et overlagt opprør mot Gud. I Heb 6 omtales dette som at en ”på nytt korsfester Guds Sønn for seg og gjør ham offentlig til spott”. Heb 6:6. Da kan en ”umulig igjen fornyes til omvendelse”. Lignende alvorlige tilfeller omtales andre steder som ”spott mot Ånden” Mat 12:31, og ”synd som er til døden” 1.Joh 5:16.

Begge deler innebærer en bevisst forakt for Guds kall ved Den Hellige Ånd og gir uttrykk for en så alvorlig forherdelse at det ikke lenger er mulig med omvendelse.

5 Hva vil du si til en som er redd for at han er blitt forherdet?

Da vil jeg si at denne uroen er et tydelig tegn på at en ikke er blitt forherdet! Det er bare Den Hellige Ånd som kan skape en slik uro. Den er et uttrykk for hans kall til omvendelse og frelse.

Den som er forherdet, kjenner ingen uro, for Den Hellige Ånd kan ikke påvirke et slikt menneske lenger. Så er du redd for at du er forherdet, må du heller takke Gud for at du har fått enda en anledning. Da må du skynde deg å vende om!

6 Når er den laglige tid til å søke Gud?

Når Gud kaller. Det kan skje gjennom Guds ord direkte, ved at en hører eller leser det. Men det kan også hende at Ånden vekker en opp gjennom ulykker, nød eller død i nær omgivelse. Da er det den laglige tid til å søke Gud. Da kan jeg ut fra Bibelen forsikre om at han står klar til å ta imot en synder i nåde. Slik Jesus sier i Joh 6:

Alle de som Faderen gir meg, kommer til meg. Og den som kommer til meg, vil jeg slett ikke støte ut. Joh 6:37

7 Kort til slutt: Hva betyr forherdelse?

Det betyr at en avviser Guds kall og gjør seg hard og upåvirkelig. Forherdelse er en prosess som tiltar etter hvert som en sier nei til Jesus. I verste fall kan en bli så forherdet at en ikke lenger kan påvirkes av Guds Ånd.

Men så lenge en merker Guds kall, er det håp. Da gjelder det å svare ja så fort som mulig, for det er bare når Jesus kaller, at vi kan vende om. Og hvorfor skulle en vente med å få del i det egentlige livet – som varer til evig tid?


Denne serien ble først brukt av Nytt Liv Media (nå Radio Sørvest). I serien tar bibelskolelærer Johnny Vågen for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper og forklarer disse.


 

RelatertStøtt foross.no
Ressurstype

  Lydressurs

Skrifthenvisninger

  Profeten Jesaja  55: 6

  Profeten Jesaja  6: 10

  Apostlenes gjerninger  19: 9

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Johnny Vågen.
  Johnny Vågen er teolog og har vært lærer ved Fjelltun Bibelskole. Han er gift med Målfrid og har 5 barn og 13 barnebarn. Bor i Stavanger.
   Ressurser av Johnny Vågen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.