Publisert

Ord i Bibelen: Forlatelse1 Hva betyr forlatelse?

Forlatelse – det betyr at det er noe som fjerner seg fra noen. Når det er snakk om skyld i forhold til Gud eller mennesker som en har gjort noe galt mot, består forlatelsen i at skylden blir tatt bort, dekket over og tilgitt, slik at det blir opprettet et godt forhold.

2 Hvem er det som kan gi forlatelse?

Bare den som er blitt forulempet, bare den som har lidd urett. Det hjelper ingen ting om jeg tilgir noen som har gjort urett mot deg. Da er det bare du som kan tilgi. Slik er det også bare Gud som kan forlate oss synden som vi har gjort mot han. Derfor hadde Jesu kritikere et riktig poeng da de sa:

Hvem kan forlate synder uten én, det er Gud? Mark 2:7.

Det de imidlertid ikke forsto, var at Jesus var Gud der han sto foran den lamme mannen i Kapernaum. Derfor skjedde det noe da Jesus sa:

Sønn, dine synder er deg forlatt! Mark 2:5

Syndene hans ble tilgitt og tatt bort mellom Gud og han – der og da – gjennom Jesu ord. At hans ord har så stor virkning, viser Jesus etterpå ved å helbrede den lamme mannen – bare ved å si: Jeg sier deg: Stå opp, ta din seng og gå hjem til ditt hus. Mark 2:11

3 Hvordan kan Gud gi oss forlatelse for alt det gale vi har gjort mot han? Kan vi på noen måte blidgjøre Gud?

Nei, vi er så tvers igjennom syndere at vi har ingen mulighet til å gi noen erstatning eller kompensasjon for våre synder. Etter Guds målestokk er vi alle sammen udugelige til det.

Det er ikke noen som gjør det gode, ikke en eneste. Rom 3:12

Derfor laget Gud en ordning med en stedfortreder som ble påført skylden og straffen for det vi har gjort. Men skulle dette ha noen virkning, måtte denne stedfortrederen sjøl være uten synd. Det finnes bare ett fullkomment menneske som har levd på denne jord – det er Jesus Kristus, fordi han samtidig var Guds Sønn. I sin store kjærlighet til oss lot Gud han bære straffen for våre synder ved å la han dø på et kors. Men fordi Jesus sjøl var uten synd, måtte han stå opp fra de døde den tredje dagen. Derfor kunne apostelen Peter vitne slik foran Det høye råd i Jerusalem:

Våre fedres Gud oppvakte Jesus, ham som dere drepte ved å henge ham på et tre. Ham har Gud opphøyet ved sin høyre hånd til høvding og frelser, for å gi Israel (og alle mennesker) omvendelse og syndenes forlatelse. Apg 5:30-31

Det er altså på grunn av Jesus at Gud kan tilgi oss våre synder.

4 Hvordan var det under den gamle pakt i Det gamle testamente? Kunne de også få forlatelse?

Alle ofringene av dyr var forbilder på ofringen av Jesus, som også kalles Guds lam. Ved å gjennomføre slike ofringer, fikk derfor folk syndenes forlatelse, fordi Gud på forhånd regnet med virkningen av Jesu fullkomne offer. På forsoningsdagen, jom kippur, ofret ypperstepresten en geitebukk og bar blodet inn i det aller helligste for å gjøre soning for folkets synder. Det peker fram mot Jesu død på korset til soning for all verdens synd.

Men de hadde også en annen geitebukk på forsoningsdagen. Den ble ikke slaktet. Men ypperstepresten la begge hendene på bukkens hode og

bekjenne over den alle Israels barns misgjerninger og alle deres overtredelser og alle deres synder. 3M 16:21

Han skulle legge dem på bukkens hode og sende den ut i ørkenen med en mann som sto ferdig. Dette er en fantastisk fin illustrasjon av syndenes forlatelse! Se for deg folket som så hvordan syndene deres ble lagt på bukken, som deretter ble ført ut i ørkenen for aldri å vende tilbake. Syndene forlot dem – bokstavlig talt!

I Joh 1:29 peker døperen Johannes på Jesus og sier:

Se der Guds lam, som bærer verdens synd!

Det ordet som er oversatt med ”bærer”, betyr både ’å bære straffen for’ og ’å bære bort’. Dermed oppfyller Jesus begge bukkenes funksjon: Fordi han bærer straffen for verdens synd, kan han bære den bort – forlater den.

5 Betyr det at alle mennesker automatisk får syndenes forlatelse?

Nei. Gud har gjort alt klart til å kunne tilgi alle mennesker. Men syndenes forlatelse er bare tilgjengelig i Jesus.

I ham har vi forløsningen, syndenes forlatelse. Kol 1:14

Derfor er det bare den som kommer i et personlig forhold til han gjennom omvendelse og tro, som får del i denne store gaven. En kan gjøre som David ifølge Sal 32:5:

Jeg bekjente min synd for deg og skjulte ikke min skyld. Jeg sa: Jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren! – Og du tok bort min syndeskyld.

Den synd som Gud slik har forlatt, er ikke bare tilgitt – den er også glemt. For Gud sier i Jes 43:25:

Jeg, jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke i hu.

Når jeg har kommet til Gud med samme synden flere ganger, er det som han har sagt til meg på bakgrunn av dette verset: ”Dette har jeg jo allerede tilgitt. Jeg vet ikke hva du snakker om!”

6 Bør dette få noen konsekvenser for vårt forhold til dem som har gjort noe galt mot oss?

Jesus har lært oss å be:

Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Mat 6:12

En som har fått hele sin syndeskyld tilgitt av Gud, må tilgi et medmenneske som har gjort noe galt mot en. Men skal forholdet bli godt igjen mellom to parter, er det nødvendig at skyldneren ber om forlatelse.

7 Kort: Hva betyr forlatelse?

Det betyr at Gud på grunn av Jesu stedfortredende død tilgir våre synder og fjerner all vår skyld, slik at vi blir stående overfor Gud som om vi aldri hadde syndet. Dette er en ufortjent gave som gis til hver den som bekjenner sine synder og tror syndenes forlatelse for Jesu skyld.


Denne serien ble først brukt av Nytt Liv Media (nå Radio Sørvest). I serien tar bibelskolelærer Johnny Vågen for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper og forklarer disse.


 

RelatertStøtt foross.no
Ressurstype

  Lydressurs

Skrifthenvisninger

  Salmenes bok  32: 5

  Markus evangelium  2: 5

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Johnny Vågen.
  Johnny Vågen er teolog og har vært lærer ved Fjelltun Bibelskole. Han er gift med Målfrid og har 5 barn og 13 barnebarn. Bor i Stavanger.
   Ressurser av Johnny Vågen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.