Publisert

Ord i Bibelen: Frelsesvisshet1Hva er frelsesvisshet?

En trygg overbevisning om at man er et Guds barn pga. det Jesus har gjort for å frelse oss.

Ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn. Rom 8:16

2Går det an å få frelsesvisshet?

Ja det vitner Bibelen om.

Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds Sønns navn. 1.Joh 5:13

Men det er viktig å skjelne mellom tro og visshet. Det går an å være en kristen uten å ha frelsesvisshet. Tvilen kan komme. Men så lenge du holder fast på Jesus i tro, er du en kristen. Troens sitt hjertespråk er slik vi finner det uttrykt i den gamle Brorsonsalmen: ”Nei for all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste.

3Hva er da grunnen til at en ikke får frelsesvisshet?

a. Vi retter oppmerksomheten på selve følelsen av visshet – troens frukt. Hvis vi bruker et frukttre som eksempel: Hva er viktigst – treet som strekker røttene sine dypt ned i næringsrik jord, eller frukten? Ingen er vel i tvil om at det treet som skaper frukten, og ikke omvendt.

Det som avgjør om en er en kristen, er at troens røtter suger næring av det livgivende Ordet i Bibelen. Da kommer vissheten, en bekreftelse fra Den Hellige Ånd om at en er en kristen pga. det Jesus har gjort, ikke fordi en føler det så og så godt.

b. Vi lever i synd.

 Da jeg tidde, ble mine ben borttært, idet jeg stønnet hele dagen. For dag og natt lå din hånd tungt på meg. Min livssaft svant som i sommerens tørke. Sal 32:3-4

4Hva må en da gjøre for å få frelsesvisshet?

Vi skal følge Davids eksempel:

Jeg bekjente min synd for deg og skjulte ikke min skyld. Sal 32:5; jf. Sal 86:5.

Frelsesvisshet er visshet om å eie syndenes forlatelse.

5Men hvis en ikke får det til å tro at en er tilgitt?

Da må en igjen og igjen rette oppmerksomheten mot det som alene kan skape tro og visshet – Guds ord. Rom 10:17; Ef 2:8

For meg selv tok det lang tid. Jeg er så heldig at jeg fikk vokse opp i et kristent hjem. Derfor møtte Jesus meg allerede i dåpen og videre i barneåra gjennom Guds ord og bønn.

Men da jeg var nesten 13 år, kom jeg inn i vekkelsen, som vi sier. Jeg ble urolig for at jeg kanskje ikke fikk bli med til himmelen dersom Jesus kom og hentet sine. Hvordan kunne jeg få visshet om at jeg var et Guds barn?

Jeg søkte hjelp hos min far. Han var en forstandig sjelesørger. For han sa ikke: ”Kan skjønne du er en kristen, så snill og grei du er!” Nei, han tok fram Bibelen og lot meg lese bl.a. Jes 43:1 der Gud sier: ”Frykt ikke! Jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn, du er min.”

Slik fikk jeg den første undervisningen om at det er det Gud sier i sitt ord som betyr noe. Det ble ikke den store aha-opplevelsen der og da. Men etter hvert fikk jeg større frimodighet til å ta dette som en hilsen fra Gud til meg personlig: ”Frykt ikke! Jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn, du er min.”

Tenk at Gud har gjenløst meg – betalt for alle mine synder gjennom Jesu død. – Og så har han kalt meg ved navn og sagt: Du er min! Da er jeg jo et Guds barn, da! – Slik fikk jeg se det etter hvert.

6Var frelsesvissheten dermed sikret?

Frelsesvisshet er ikke noe man har en gang for alle. I ungdomsårene svingte det en god del. Jeg søkte stadig etter bekreftelser i meg selv og i livet mitt på at jeg var en kristen. Da måtte det jo gå mye opp og ned.

Men som 19-åring var det et bibelord som fikk ny betydning for meg: Kol 3:1-3

1 Er dere da oppreist med Kristus, så søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. 2 La deres sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. 3 Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Kol 3:1-3

Plutselig skjønte jeg at jeg i flere år hadde søkt på feil sted etter bekreftelse på at jeg var en kristen. Selv om jeg trodde på Jesus, hadde jeg vært for mye opptatt med hva jeg følte og opplevde i kristenlivet mitt. Nå fikk jeg se at jeg hadde dødd sammen med Kristus, siden han døde i mitt sted. Og så hadde jeg også blitt oppreist sammen med ham til et nytt liv.

Dette nye livet hadde jeg nå i Jesus. Det var ”skjult med Kristus i Gud”. Derfor var det ikke så rart at jeg ikke alltid kjente så mye til det. Men nå skulle jeg få lov til å rette oppmerksomheten min mot Jesus. Han er mitt liv, uansett hvordan det er med meg!

Det var en stor befrielse å få flytte blikket bort fra seg selv til Jesus.

Det var en sangstrofe som også hjalp meg i denne tiden:

”Min frelsesvisshet er ei i mitt hjerte, men i Guds ord, det himmelsikre hvelv.”

7Hvorfor er det nødvendig å ha frelsesvisshet?

Den er viktig og og nødvendig fordi det går an å bedra seg selv.

Den er også viktig fordi vissheten om at du er frelst gir en helt annen frimodighet og glede i kristenlivet.

Men jeg, jeg vet at min gjenløser lever. Job 19:25

8Hvordan kan en få frelsesvisshet?

Se på hva Bibelen sier om hva Jesus har gjort for deg. Les for eksempel verset fra profeten Jesaja.

Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Jes 53:5

Det var dine overtredelser og synder Jesus døde for. Straffen for dine synder ble lagt på ham. Ligger den da lenger på deg? I Jesus har du et ordnet forhold med Gud. Jesus er din fred.

Derfor gjelder det å ta imot Jesus når han kommer til deg. For:

- alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.  Joh 1:12

9Ville du tatt imot Jesus dersom han var her og ba om å få komme inn til deg?

Ja, nå er Jesus her ved det ordet som du hører. Dersom du da ønsker ham velkommen inn i ditt hjerte, da er du et Guds barn. For husk hva vi akkurat hørte fra Bibelen;

”- alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.”  Joh 1:12

Da blir frelsesvissheten knyttet til Guds ord. Det er virkelig noe fast og sikkert å bygge på.

10Kort: Hva er frelsesvisshet?

En trygg overbevisning om at en er et Guds barn pga det Bibelen sier om hva Jesus har gjort for å frelse oss. Uavhengig av følelsene kan en da si:

Jeg vet at min gjenløser lever. Job 19:25

 


Denne serien ble først brukt av Nytt Liv Media (nå Radio Sørvest). I serien tar bibelskolelærer Johnny Vågen for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper og forklarer disse.


 

RelatertStøtt foross.no
Ressurstype

  Lydressurs

Skrifthenvisninger

  1. Johannes´ brev  5: 13

  Jobs bok  19: 25

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Johnny Vågen.
  Johnny Vågen er teolog og har vært lærer ved Fjelltun Bibelskole. Han er gift med Målfrid og har 5 barn og 13 barnebarn. Bor i Stavanger.
   Ressurser av Johnny Vågen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.