Publisert

Ord i Bibelen: Himmelfart1 Hva betyr himmelfart?

Det handler om at noen har reist opp til himmelen. I dette tilfelle dreier det seg om Jesus Kristus som fòr opp til himmelen 40 dager etter oppstandelsen. Selve ordet ”himmelfart” finner vi ikke i Bibelen, men saken er omtalt en rekke ganger med andre ord og uttrykk, slik som faret opp, opphøyet, løftet opp, opptatt.

2 Hvordan skjedde dette?

Etter oppstandelsen vekslet Jesus med å være synlig og usynlig for disiplene sine. Det var to ting som var viktig for Jesus i denne perioden: Å overbevise dem om at han virkelig hadde stått opp fra de døde og å forberede dem på tiden etter sin himmelfart.

For dem fremstilte han seg levende med mange beviser, etter at han hadde lidt. I førti dager viste han seg for dem og talte om det som hører Guds rike til. Apg 1:3

Han understreket ikke minst at de skulle bli utrustet med Den Hellige Ånds kraft og være hans vitner. Deretter førte han dem opp på Oljeberget

og han løftet sine hender og velsignet dem. Og det skjedde mens han velsignet dem, at han skiltes fra dem og ble opptatt til himmelen. Luk 24:50-51

I Apg. forteller Lukas at ”en sky tok ham bort fra deres øyne”.

Sisteinntrykket er viktig for oss når vi tenker på noen som er gått bort. Det var et fantastisk fint sisteinntrykk disiplene fikk – hans velsignende hender! Det er det Jesus fortsatt aller helst vil: Velsigne sine kjære etterfølgere.

3 Hva innebærer det at Jesus har faret opp til himmelen?

Guds Sønn ble født inn i menneskeslekten gjennom jomfru Maria. Jesus var både sann Gud og sant menneske. Som Gud kunne han gjøre fullkomne menneskelige gjerninger. Som menneske kunne han gjøre fullkomne guddommelige gjerninger.

Det at Guds Sønn ble menneske i våre kår, som vår stedfortreder, innebar en klar fornedrelse. Han som var uten synd, ble gjort til synd for oss. Men da synden var sonet gjennom hans død på korset, måtte han stå opp tredje dagen, siden han i seg sjøl var fullkommen.

Da han i 40 dager gjentatte ganger hadde bekreftet at han lever, fór han opp til himmelen og satte seg ved Guds høyre hånd. Da ble han som menneske, som vår bror og stedfortreder, opphøyet til å få del i Guds herlighet og makt til evig tid. Guds Sønn er altså ikke den samme som han var før fornedrelsen. Nå er han for alltid også menneske.

4 Hvilken betydning har dette for oss?

Det har den aller største betydning for vår frelse. Gud regner nemlig slik at det som gjelder Jesus, det gjelder hver den som tror på ham. Derfor kan jeg si at Jesu død var min død. Og hans oppstandelse var min oppstandelse. Ja, hans himmelfart var også min himmelfart! Gjennom Jesus har jeg fått åpen adgang til Guds trone, slik at jeg kan be i Jesu navn. Og på en måte er jeg allerede til stede i himmelen, slik det uttrykkes i Ef 2:

Han oppvakte oss med ham og satte oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus. Ef 2:6

Slik garanterer Jesus for at vi som tror på han en gang skal møte en åpen himmelport. Bibelen sammenligner dette håpet med "et anker for sjelen".

et anker for sjelen, et som er trygt og fast og når inn til det som er innenfor bak forhenget (i den himmelske helligdommen), der Jesus gikk inn som forløper for oss… Heb 6:19f

I himmelen gjør Jesus i stand plass for oss som følger han.

Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er”, sier Jesus så omsorgsfullt. Joh 14:3

5 Har Jesus andre oppgaver ved Faderens høyre hånd?

Han ber for oss.

Derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i forbønn for dem. Heb 7:25

Det er stort å ha mennesker som forbedere. Men det er uendelig mye større å ha Jesus som forbeder! Han svikter aldri, og hans forbønn har garantert stor betydning. Først av alt gjør han sitt soningsverk gjeldende for oss, slik det uttrykkes i 1.Joh 2:

Hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, Den Rettferdige... Og han er en soning for våre synder...” 1.Joh 2:1f

Med sitt blod dekker han over alle våre synder, vi som har tatt vår tilflukt til ham.

Ellers ber han om at vi må bli bevart, som han uttrykker det i Joh 17:

Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. Joh 17:15

Det er så trygt og godt å ha en slik forbeder som vet av egen erfaring hvordan det er å være menneske:

Jeg har en bror som ved Guds side Vet om min sak og ber for meg. Jeg har en nådestrøm så vide Som himlens hvelving strekker seg.” (Sangboken 49, v.2)

6 Var det siste gangen Jesus viste seg synlig på jorda da han fór opp til himmelen?

Da apostlene sto å så opp mot himmelen for å få et siste glimt av Jesus, kom det to engler og sa at:

Denne Jesus, som er tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måten som dere så ham fare opp til himmelen!Apg 1:11

Kristi himmelfart minner oss også om at han skal komme igjen fra himmelen i sin guddommelige herlighet. Da skal han hente alle dem som tror på han.

7 Kort til slutt: Hva betyr himmelfart?

Det betyr i vår sammenheng at Jesus som sann Gud og sant menneske fór opp til himmelen og tok plass ved Faderens høyre hånd. Der ber han for oss og gjør det mulig for oss å be til Faderen i Jesu navn. Der garanterer han for at alle som tror på ham skal få adgang den dagen han kommer for å hente sine hjem til seg. Måtte vi alle være klar til å bli med han da!


Denne serien ble først brukt av Nytt Liv Media (nå Radio Sørvest). I serien tar bibelskolelærer Johnny Vågen for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper og forklarer disse.


 


Støtt foross.no
Ressurstype

  Lydressurs

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Johnny Vågen.
  Johnny Vågen er teolog og har vært lærer ved Fjelltun Bibelskole. Han er gift med Målfrid og har 5 barn og 13 barnebarn. Bor i Stavanger.
   Ressurser av Johnny Vågen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.