Publisert

Ord i Bibelen: Lov og evangelium1 Hva er lov?

Loven heter på hebraisk "Tora", som betyr veiledning, bud, lov. Om De 10 bud, Moseloven, Mosebøkene.

Loven er også åpenbaringen av Guds hellighet gjennom hele Bibelen.

 • Krav. 3.Mos 18:5”Dere skal holde mine lover og mine bud, for det menneske som gjør etter dem, skal leve ved dem.”
 • Trusler. Jak 2:10
 • Straff Gal 3:10
2 Hvordan reagerer vi mennesker på Guds lov?
 • Loven ligger nær vår egen tankegang. Rom 2,14-15 Vi søker etter noe vi må gjøre. Mat 19:16: ”Mester, hva godt skal jeg gjøre for å få evig liv?” Og Jesus svarer: ”- hold budene”.
 • Vi er ikke i stand til å holde loven. Den krever fullkommen kjærlighet til Gud og vår neste. Den skaper en protest inni oss. ”Forbuden frukt smaker best”. Etter vår syndige natur er vi både ugudelige og udugelige.

”Kjødets attrå er jo fiendskap mot Gud, for det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det.” Rom 8:7 

 • Loven skaper syndserkjennelse ved Den Hellige Ånd. Rom 3:20: ”For ved loven kommer erkjennelse av synd.”

”Å, jeg er en synder stor, det er all min navneære. Bedre kan det ikke være, når jeg hører lovens ord.”

3 Hva er evangelium?

Evangelium betyr et godt budskap, et gledesbud. Det brukes om de fire første skriftene i NT som forteller om Jesu liv og gjerning, hans død og hans oppstandelse. Og det er nettopp dette budskapet om hva Jesus Kristus har gjort for å frelse oss som er evangeliet.

Dette gjelder både løftene om frelseren Messias i GT og oppfyllelsen i NT. Derfor kan vi si at evangeliet er åpenbaringen av Guds kjærlighet gjennom hele Bibelen.

 • Gave. Rom 6:23
 • Fred. Gal 4:4-5
 • Evig liv. Joh 3:16
4 Hvordan stemmer det med vår tankegang?

Evangeliet er noe ukjent som må åpenbares for oss. I Bibelen kalles det også for et "mysterion", eller hemmelighet.

”Det som intet øye har sett og intet øre hørt, og det som ikke oppkom i noe menneskes hjerte, det har Gud beredt for dem som elsker ham.” 1.Kor 2:9

5 Hvordan er forholdet mellom lov og evangelium?
LOVEN EVANGELIET
Det er åpenbaringen av Guds hellighet

 • Krav. 3.Mos 18:5
 • Trusler. Jak 2:10
 • Straff Gal 3:10
Det er åpenbaringen av Guds kjærlighet

 • Gave. Rom 6:23
 • Fred. Gal 4:4-5
 • Evig liv. Joh 3:16
Ligger nær vår egen tankegang.

Rom 2:14-15

Noe ukjent som må åpenbares.

1Kor 2:9

Noe vi må gjøre. Mat 19:17

 

Tro det Jesus har gjort. Joh 19:30; Rom 4:5
Dømmer. Rom 3:19 Frikjenner. Rom 8:1.33-34
Skaper syndserkjennelse. Rom 3:20 Skaper tro. Rom 10:17; Apg 11:14
6 Kan en kristen da se bort fra loven?

Selv om vi kan glede oss over at alt er oppfylt i Jesus, trenger vi fortsatt loven på to måter:

 • Den ”pedagogiske
  • Viser behovet for Jesus. ”tuktemester til Kristus”. Gal 3:24-25; Rom 3:19-20; 7:9-11
 • Den veiledende
  • En rettesnor for kristne. Rom 8:4; 13:8-10. Men kraften ligger i evangeliet.

Ut fra dette må både lov og evangelium forkynnes – også for en kristen.

7 Kort til slutt: Hva er lov og evangelium?

Loven er åpenbaringen av Guds hellighet. Den krever fullkommenhet i tanker, ord og gjerninger. Fordi vi ikke klarer å leve opp til kravene, dømmer den oss og skaper erkjennelse av synd.

Evangeliet er åpenbaringen av Guds kjærlighet. I Jesus Kristus får vi alt det loven krever for intet, ved tro alene. Den som bekjenner sin synd og tror evangeliet, får bli Guds barn av bare nåde.

 


Denne serien ble først brukt av Nytt Liv Media (nå Radio Sørvest). I serien tar bibelskolelærer Johnny Vågen for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper og forklarer disse.


 

RelatertStøtt foross.no
Ressurstype

  Lydressurs

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Johnny Vågen.
  Johnny Vågen er teolog og har vært lærer ved Fjelltun Bibelskole. Han er gift med Målfrid og har 5 barn og 13 barnebarn. Bor i Stavanger.
   Ressurser av Johnny Vågen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.