Publisert

Ord i Bibelen: Nådegave1 Hva er en nådegave!

Nåde-gave, «charisma»  på gresk, er noe vi får gratis. Det ligger i ordet nåde-gave. Nåde, «charis» på gresk,  er noe vi får ufortjent, og gave er noe vi får – ja, som en gave. I Bibelen brukes nådegave både i en vid og en mer avgrenset betydning. Det kan brukes om frelsen – «Guds nådegave i Kristus Jesus». Rom 6:23b. Det er den største gaven Gud har gitt oss. Ordet kan også brukes om en hustru. Ord 18:22.

I denne sammenhengen vil vi konsentrere oss om en mer avgrenset betydning av ordet – en åndelig utrusning med tanke på tjenesten i Guds rike.

2 Er nådegave det samme som naturgave?

Alle mennesker er utrustet med naturgaver. Det har vi også all grunn til å takke Gud for. Men en nådegave er en åndelig utrustning som bare troende mennesker kan få. Den kan knyttes til en naturgave, men ikke nødvendigvis.

Moses er et eksempel på det. Han sier om seg selv: «Jeg er tung i mæle og tung i tale.» 2.Mos 4:10. Likevel er ettermælet hans at «han var mektig i ord og gjerninger». Apg 7:22. Gud kunne virke gjennom han, til tross for hans handikap.

3 Hva er det som skjer når en nådegave er i funksjon?

Det er faktisk så store ting av det er Jesus som gjør sine gjerninger gjennom oss ved Den Hellige Ånd.

12 Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som tror på meg, han skal også gjøre de gjerningene jeg gjør. Og han skal gjøre større gjerninger enn disse, for jeg går til min Far. 13 Og hva som helst dere ber om i mitt navn, det skal jeg gjøre, for at Faderen skal bli herliggjort i Sønnen. Joh 14:12-13

Vi kan ikke skjønne hvordan det er mulig å gjøre større gjerninger enn det Jesus gjorde. «Større» kan da ikke bety større i kvalitet, men i kvantitet.

Da Jesus var her på jorden, kunne han være bare ett sted om gangen. Men etter at han hadde fullført frelsesverket og sendt Den Hellige Ånd til jorden, kom Jesus inn i hvert eneste troende menneskes hjerte. Dermed bor Jesus ved troen i våre hjerter. Det er da han som gjør sine gjerninger gjennom oss. Derfor sier Jesus at «hva som helst dere ber om i mitt navn, det skal jeg gjøre».

4 Hva er forholdet mellom en nådegave og en oppgave?

De passer sammen som «hånd i hanske». Jeg synes det er trygt og godt å vite at når Gud kaller en kristen til en tjeneste, så gir han samtidig den nådegaven som vi trenger for å fylle den oppgaven.

Det innebærer at vi ikke skal være så opptatt av å analysere vår begrensning av forskjellig slag. Vi kan ha stor tillit til Gud at han gir oss akkurat det vi trenger.

Det er forskjell på nådegaver, men Ånden er den samme. 5 Det er forskjell på tjenester, men Herren er den samme. 6 Det er forskjell på kraftige virkninger, men Gud er den samme, han som virker alt i alle. 7 Men Åndens åpenbarelse blir gitt enhver til det som er gagnlig. 1.Kor 12:4-7

Her finner vi tre forskjellige uttrykk for den åndelige utrustningen som den treenige Gud gir oss:

  • «Nådegave» - altså en gave uten fortjeneste eller forutsetning hos oss. Jf. Rom 12:6a. En nådegave er ingen premie, men en ufortjent gave. Jf. Ef 4:7. Som frelsen er gratis, er nådegaven det også. Det er bare å ta imot!
  • «Tjeneste» - altså en utrustning for å kunne hjelpe andre, spesielt i menigheten. Jf. 1.Pet 4:10
  • «Kraftige virkninger» - viser at Guds kraft kommer til uttrykk gjennom en nådegave. Jf. Apg 1,8; 1.Kor 2,4-5; Sak 4:6

Ut fra dette har Øivind Andersen formulert en fin definisjon på en nådegave: «Ser du en tjeneste eller oppgave, og får samtidig innsikt i hvordan du skal utføre den og kraft til å gjennomføre den – ja, da er dette en nådegaveutrustning til deg.»

Det viktigste er da å være åpen for hvilken oppgave Gud fører deg inn i, så vil han gi deg innsikt i hvordan du skal utføre den og kraft til å gjennomføre den. Da er dette en nådegaveutrustning til deg. Så skal vi ikke bli så opphengt i hvilken merkelapp vi kan sette på nådegaven, men heller være takknemlig for at Gud gir oss det vi trenger. Jf. Mat 4:19; 2.Tim 2:1-3

5 Har alle kristne en nådegave?

Ut fra Skriften ser det ut til å være normaltilstanden.

Etter som enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde. 1.Pet 4:10

Den som blir en kristen, blir et lem på Kristi legeme – noe som er et uttrykk for at han også får en nådegave. Derfor kan vi si at enhver kristen har fått en nådegave for at vi skal fylle en oppgave. Jf. Ef 4:7; Rom 12:3.

I Bibelen finner vi eksempler på at nådegaven noen ganger blir gitt oss i gjenfødelsen, andre ganger på et senere tidspunkt, f.eks. ved håndspåleggelse og bønn. Jf. Apg 10:44-46; 1Tim 4:14; Apg 10:38.

Det viktigste er at vi lar oss lede inn i oppgaver som Jesus har lagt foran oss. Så vil han gi oss den nådegaven som han ser at menigheten/forsamlingen som vi er satt til å tjene i, trenger. Ef 2:10; 1Kor 14:12; 1Tim 4,14

6 Kort til slutt: Hva er en nådegave?

Det er en ufortjent utrustning som Den Hellige Ånd gir en troende for at han skal kunne fylle en oppgave i Guds rikes arbeid.

 


Denne serien ble først brukt av Nytt Liv Media (nå Radio Sørvest). I serien tar bibelskolelærer Johnny Vågen for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper og forklarer disse.


 

RelatertStøtt foross.no
Ressurstype

  Lydressurs

Skrifthenvisninger

  Johannes´ evangelium  14: 12-13

  1. Korinterbrev  12: 4-7

  1. Peters brev  4: 10

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Johnny Vågen.
  Johnny Vågen er teolog og har vært lærer ved Fjelltun Bibelskole. Han er gift med Målfrid og har 5 barn og 13 barnebarn. Bor i Stavanger.
   Ressurser av Johnny Vågen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.