Publisert

Ord i Bibelen: Omvendelse1 Hva betyr ”omvendelse”?

I det nye testamentet finner vi to ord som beskriver det samme: det er å «skifte sinn» og å «vende om».

Fatt da et annet sinn og omvend dere, så deres synder kan bli utslettet, for at husvalelsens tider kan komme fra Herrens åsyn. Apg 3:19

2 Hva innebærer omvendelsen?
  • Det innebærer en omvendelse fra synden til Gud og hans frelsende nåde i tro, slik at en begynner å leve et nytt liv.

Han sa: Omvend dere, for himlenes rike er kommet nær! Matt 3:2

Så bær da frukt som er omvendelsen verdig. Matt 3:8

Peter sa til dem: Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige Ånds gave. Apg 2:38

Etter at Gud har båret over med uvitenhetens tider, befaler han nå alle mennesker alle steder, at de skal omvende seg. Apg 17:30

  • Det innebærer at en angrer sine synder og tror evangeliet.
3 Hva er anger og hva er det som skaper den?

Anger er en indre smerte og sorg som en kjenner når en blir klar over at en har syndet mot Gud. Angeren kommer av loven - troen kommer av evangeliet.

Men vi vet at alt det loven sier, det taler den til dem som er under loven, for at hver munn skal lukkes og hele verden bli skyldig for Gud. Rom 3:19

Jamfør også Rom 10,17

I bekjennelsen (Confessio Augustana 12) ser vi også dette: - anger (kommer fra loven) og tro (kommer fra evangeliet)

”Men boten er egentlig sammensatt av disse to delene: den ene er angeren eller den redsel som jages inn i samvittigheten når synden blir kjent, den andre er troen, som avles av evangeliet eller avløsningen, og som stoler på at syndene forlates for Kristi skyld, og trøster samvittigheten og frir den fra redselen. Deretter bør det følge gode gjerninger, som er botens frukter.” CA 12

4 Hvor stor må angeren være?

Så stor at en vender seg fra synden og til Jesus som Frelser.

17 Da kom han til seg selv og sa: Hvor mange leiefolk hos min far har overflod av brød, men jeg setter livet til her av sult. 18 Jeg vil stå opp og gå til min far, og jeg vil si til ham: Far, jeg har syndet mot himmelen og for deg. 19 Jeg er ikke verdig lenger til å kalles din sønn. La meg få være som en av dine leiefolkLuk 15:17-19

Noen sier: "De som er omvendt fra et verdslig liv, har lettere for å se storheten i Guds nåde..."

De som har vært Guds barn siden dåpen, må vekkes i barnekåret og kalles til en bevisst etterfølgelse av Kristus i daglig omvendelse og tro.

En skal ikke framstiller den radikale omvendelse fra et bevisst liv i synd som det ideelle, selv om det er et stort Guds under.Men tenk å bli bevart i troen hele tiden!

"ved Guds makt holdes oppe ved tro, til den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid". 1. Pet 1:5

5 Kan en omvende seg når en selv vil?

Noen punkter til ettertanke:

  • Omvendelsen er Guds gjerning. Jer 31,18; jf. Joh 6,44.37
  • Vårt ansvar ligger i dette: La Gud få frelse deg!

6 Søk Herren mens han er å finne, kall på ham den stund han er nær! 7 Den ugudelige må forlate sin vei og den urettferdige sine tanker og omvende seg til Herren, så skal han forbarme seg over ham, og til vår Gud, for han vil gjerne forlate alt. Jes 55:6f

7 Hva menes med «daglig omvendelse» – er det ikke nok å bli omvendt én gang?

Det betyr ikke at en skal begynne på nytt hver dag. Men en kristen har behov for daglig omvendelse for å gjøre seg bevisst hva en har vendt seg fra – synden, og hva en har vendt seg til – Jesus.

Jesus uttrykker dette slik: «Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg.» Luk 9:23

8 Kort: Hva er omvendelse?

Det er å vende seg fra synden i anger og bekjennelse, og vende seg til Jesus i tro på syndenes forlatelse.

 


Denne serien ble først brukt av Nytt Liv Media (nå Radio Sørvest). I serien tar bibelskolelærer Johnny Vågen for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper og forklarer disse.


 

RelatertStøtt foross.no
Ressurstype

  Lydressurs

Skrifthenvisning

  Apostlenes gjerninger  3: 19

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Johnny Vågen.
  Johnny Vågen er teolog og har vært lærer ved Fjelltun Bibelskole. Han er gift med Målfrid og har 5 barn og 13 barnebarn. Bor i Stavanger.
   Ressurser av Johnny Vågen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.