Publisert

Ord i Bibelen: Samvittighet1 Hva betyr samvittighet?

Den som støter på bokmålsordet ”samvittighet” for første gang, kan kanskje tro at det har noe med samme vittighet å gjøre, altså det å ha samme humor. På nynorsk heter det ”samvet”, altså det å vite sammen med noe. Det samsvarer godt med det greske ordet som ligger bak. Det er snakk om å vite med seg selv om en moralsk handling er i samsvar med en overordnet norm eller ikke.

2 Har alle mennesker samvittighet?

Ja, det er en følge av at vi er skapt i Guds bilde. Selv om ordet ikke er brukt i grunnteksten i GT, er det tydelig at menneskene der også har samvittighet. Adam og Eva fikk f. eks. tydelig dårlig samvittighet umiddelbart etter syndefallet, noe som viste seg ved at de gjemte seg for Gud i hagen.

3 Vet da alle mennesker umiddelbart hva som er Guds vilje?

Paulus beskriver samvittighetsreaksjonen hos hedningene, de som ikke har Guds ord, slik i Rom 2:

De viser at den gjerning loven krever, er skrevet i deres hjerter. Om det vitner også deres samvittighet og deres tanker, som innbyrdes anklager dem eller også forsvarer dem Rom 2:15

Det betyr at alle mennesker har nedlagt i seg en viss erkjennelse av hva som er rett og galt. Vi kaller det naturretten. Paulus sier at ”den gjerning loven krever, er skrevet i deres hjerter”. Det er imidlertid først når vi blir født på ny, at Gud gir sin lov i vårt sinn og skriver den i vårt hjerte i og med at Den Hellige Ånd tar bolig i oss. Jf. Jer 31:33

Uansett om en har Guds ord eller ei, gir samvittigheten likevel ikke en sikker kunnskap om Guds vilje. Synden i oss forvirrer oss og vi blir lett påvirket av andre normer enn Guds vilje. Derfor må vi hele tiden justere samvittigheten vår etter Guds ord. Der er Guds vilje klart åpenbart.

Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. Sal 119:105

4 Er det viktig å ta vare på samvittigheten?

Samvittigheten er et fint instrument som det er veldig viktig å ta vare på. Selv om den ikke er en ufeilbarlig dommerinstans i oss, hjelper den oss godt på vei når det gjelder å vite hva som er Guds vilje. Å handle mot sin samvittighet er synd ifølge Bibelen. I første omgang skaper det en indre konflikt i deg som tynger deg ned. Hvis du over tid handler mot din samvittighet, vil det i neste omgang føre til at samvittigheten blir sløv, slik at den ikke reagerer slik den skulle.

David beskriver sin dårlige samvittighet slik i Sal 32:

3 Da jeg tidde, ble mine ben borttært, idet jeg stønnet hele dagen. 4 For dag og natt lå din hånd tungt på meg. Min livssaft svant som i sommerens tørke. Sal 32:3-4

Det høres ikke ut til at David hadde det særlig godt de månedene han levde i et uoppgjort forhold til Gud!

5 Hva skal vi gjøre når vi får dårlig samvittighet?

Følge Davids eksempel – å bekjenne synden! Først og fremst for Gud, men også for mennesker, hvis vi har skadet noen på en eller annen måte. Bare ikke drøy så lenge som David, men gjør det med en gang!

Han sier videre i Sal 32:

Jeg bekjente min synd for deg og skjulte ikke min skyld. Jeg sa: Jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren! – Og du tok bort min syndeskyld. Sal 32:5

Det er en fantastisk mulighet som Gud har gitt oss syndere, at vi kan bekjenne for ham alt som tynger vår samvittighet, ja, også det som vi ennå ikke har erkjent som synd, og få lov til å tro at alt er tilgitt, slettet ut og glemt! Hemmeligheten er at Guds Sønn, Jesus Kristus, en dag var villig til å bære hele vår syndeskyld opp på korsets tre og betale med sitt eget liv! Fordi den rene Jesus ble tilskitnet av våre synder, kan hans blod rense oss fra all synd.

 hvor meget mer skal da Kristi blod … rense vår samvittighet fra døde gjerninger så vi kan tjene den levende Gud!  Heb 9:14 (litt forkortet)

Døde gjerninger” er et annet uttrykk for synd, det motsatte av ”levende gjerninger”, som virkes ved Den Hellige Ånd når vi tjener den levende Gud.

Det er en utrolig lettelse å få renset sin samvittighet! Det skaper virkelig lyst til å gi livet sitt i tjeneste for Jesus!

6 Går det an å ha dårlig samvittighet for noe som ikke er synd?

Som nevnt er det ikke bare synden som påvirker vår samvittighetsreaksjon, men også andre normer. I barndommen, når samvittigheten er særlig lett påvirkelig, kan en bli påvirket av menneskebud som ikke er i samsvar med Guds bud. Da kan en få dårlig samvittighet for noe som egentlig ikke er synd. Likevel skal en ikke trosse sin samvittighet, men prøve å justere den etter Bibelen ved å studere hva den sier om det aktuelle emnet.

Det kan også hende at samvittigheten ikke slår seg til ro med at synd som en har bekjent, er tilgitt. Da kan det være godt å minne seg sjøl om ordene fra 1.Joh 3:

For om vårt hjerte fordømmer oss, så er Gud større enn vårt hjerte og kjenner alle ting. 1.Joh 3:20

Guds domsavsigelse er viktigere enn mitt hjertes. For han regner med Jesus i mitt sted – så sant jeg har vendt meg til ham med min synd.

7 Kort til slutt: Hva betyr samvittighet?

Det er en dommerinstans i oss som gjør at vi vet med oss selv om vi handler i samsvar med en gitt norm eller ikke. Selv om Gud har nedlagt i oss en viss erkjennelse av rett og galt, må samvittigheten hele tiden justeres etter Guds ord, om den skal fungere rett.

Det er viktig at vi tar vare på samvittigheten og bekjenner synder som måtte tynge oss. Da er det godt å vite at Gud gjerne tilgir alt for Jesu skyld!


Denne serien ble først brukt av Nytt Liv Media (nå Radio Sørvest). I serien tar bibelskolelærer Johnny Vågen for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper og forklarer disse.


 

RelatertStøtt foross.no
Ressurstype

  Lydressurs

Emne

  Samvittighet

Skrifthenvisninger

  Romerbrevet  2: 15

  Hebreerbrevet  9: 14

  1. Johannes´ brev  3: 20

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Johnny Vågen.
  Johnny Vågen er teolog og har vært lærer ved Fjelltun Bibelskole. Han er gift med Målfrid og har 5 barn og 13 barnebarn. Bor i Stavanger.
   Ressurser av Johnny Vågen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.