Publisert

Ord i Bibelen: Soning1 Hva betyr soning?
 • I daglig tale: I dag forbindes det med å sitte i fengsel for å gjøre opp for noe galt en har gjort i forhold til norsk lov.
 • I Bibelen: Her er det snakk om å gjøre opp for det gale vi har gjort mot Guds lov = synd. Men i denne sammenhengen kan vi ikke selv sone for våre synder. For synden er så alvorlig at den fører til død – åndelig død ( at vi mister fellesskapet med Gud), legemlig død (at kroppen dør) og evig død (en evig atskillelse fra Gud som livets kilde). Derfor må alltid en stedfortreder sone for menneskenes synder, om det skal være noe håp.
2 Hvordan skjer det?
 • I GT foregikk det ved at et uskyldig dyr fikk overført straffen til den skyldige ved håndspåleggelse. Det førte til at noen måtte dø, og at synderen gjennom det fikk tilgivelse og gikk fri dommen.

Dette ble særlig tydelig på den store forsoningsdagen, da ypperstepresten gikk inn i det innerste rommet i tabernaklet/templet. Se 3. Mos. kap. 16.

Lokket på paktens ark har en helt spesiell funksjon. 2 Mos 25,17ff.  Det er laget av gull med to kjeruber (himmelske vesener) plassert mot hverandre.  Ansiktene er vendt mot lokket.  Det er et symbol på at Gud er nær med sitt avslørende blikk.  På hebraisk kalles lokket "kapporeth", som betyr tildekning.  Det har sammenheng med ordet for å sone og viser til at blodet av offerdyret blir stenket på lokket til soning for folkets synder.  Blodet er et dekke over folkets synder, som loven i paktskista avslører.  Gud ser dem ikke lenger!

Ut fra dette kalles lokket soningslokket eller nådestolen.  Det er bare ypperstepresten som kan gå inn i Det aller helligste, og det gjør han bare én gang om året.

3 Hvordan er det i NT?
 • Jesus – han er vår stedfortreder
  • Menneskene under loven
   • Krav om fullkommenhet. 3Mos 19,2; Luk 10,25-28; Jak 2,10
   • Dom over synden. Rom 3,10; 8,7; Gal 3:10

 …for det er skrevet: Forbannet er hver den som ikke holder fast ved alt det som står skrevet i lovens bok, slik at han gjør det. Gal 3:10b

 • Jesus under loven i vårt sted
  • Under kravene - han levde et fullkomment liv. Gal 4:4; Rom 5:18-19; Rom 10:4
  • Under dommen - han brakte en fullkommen soning. Heb 2:17: … kom for å sone folkets synder; Jes 53:5; 1Joh 2:2; 2Kor 5:21

Det er fullbrakt! Joh 19:30

4 Hvor er det blitt av helligdommen og nådestolen i den gamle pakt?
 • Templet ble ødelagt i år 70 av romerne. Hadde heller ingen betydning for menneskenes frelse lenger. Nådestolen i den nye pakt er Jesus Kristus selv.

 Ham stilte Gud til skue i hans blod som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort.. Rom 3:25

Hans blod "er en soning for våre synder" og kan "rense vår samvittighet fra døde gjerninger så vi kan tjene den levende Gud". 1 Joh 2:2; Heb 9:14.

Forhenget er et bilde på Kristi legeme. Heb 10:20.  Da hans legeme "brast", revnet forhenget i tempelet, som et uttrykk for at hans død hadde åpnet en fri adgang til Gud for alle som tror på ham. Mat 27:51.

5 Kort: Hva er soning?
 • At Jesu blod – hans stedfortredende død – er som et dekke over alle menneskers synder i forhold til Guds dom. Men soningen blir bare gyldig for den som tar sin tilflukt til ham.

Ingen av dem som tar sin tilflukt til ham, dømmes skyldig. Sal 34:23


Denne serien ble først brukt av Nytt Liv Media (nå Radio Sørvest). I serien tar bibelskolelærer Johnny Vågen for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper og forklarer disse.


 


Støtt foross.no
Ressurstype

  Lydressurs

Emne

  Forsoningen

Skrifthenvisninger

  2. Mosebok  25: 17-22

  Johannes´ evangelium  19

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Johnny Vågen.
  Johnny Vågen er teolog og har vært lærer ved Fjelltun Bibelskole. Han er gift med Målfrid og har 5 barn og 13 barnebarn. Bor i Stavanger.
   Ressurser av Johnny Vågen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.