Publisert

Ord i Bibelen: Sønnen1 Hvordan ble Jesus oppfattet av sin samtid?

Folk på Jesu tid undret seg over ham.

1 Han gikk så bort derfra og kom til sitt hjemsted, og hans disipler fulgte ham. 2 Da det ble sabbat, begynte han å lære i synagogen. Mange som hørte ham, ble meget forundret, og sa: Hvor har han dette fra? Hva er det for en visdom som er gitt ham? Og slike kraftige gjerninger som skjer ved hans hender! 3 Er ikke dette tømmermannen, Marias sønn, bror til Jakob, Joses, Judas og Simon? Og er ikke søstrene hans her hos oss? – Og de tok anstøt av ham. Mark 6:1-3

Det var noe spenningsfylt i Jesu person og liv.

 •  Jesu storhet
  • Guds Sønn. Joh 5:23-26
  • Ett med Faderen. Joh 10:30
  • Frelsen avhengig av han. Joh 14:6
  • Kommet med Guds rike til verden. Luk 4:21; Mark 14:61-62
  • ”Uten synd”. 1Pet 2:22; Joh 8:46

Han ble likevel trodd av ganske mange.

 • Jesu ringhet
  • Menneskelig skrøpelighet (trøtthet, sult, angst).
  • Sammen med samfunnets tapere.
  • Lot seg ta til fange.
  • Ble pint og døde på et kors.
  • Avvist av mange. 1Kor 1:18-31
2 Hva betyr det at Jesus er Guds Sønn?
 • Det er knyttet til Jesu preeksistens. (Pre- betyr her "forut").
  • Han er født av Faderen fra evighet av.
  • Han er Gud lik. Fil 2,6

   For jeg kommer fra Gud og er utgått fra ham. For jeg er heller ikke kommet av meg selv, men han har utsendt meg. Joh 8:42

   Jf. ”Guds enbårne Sønn” (2. trosartikkel)

  • Han deltok som Gud i skapelsen.

1 I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. 2 Han var i begynnelsen hos Gud. 3 Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. Joh 1:1-3

3 Men så bekjenner vi at ”Guds enbårne Sønn” ble ”unnfanget ved Den Hellige Ånd, født av jomfru Maria” (2. trosartikkel). Opphørte han da å være Guds Sønn?
 • Guds Sønn tok på seg menneskelig natur
  • Jesu unnfangelse. Luk 1,26-37; Mat 1,18-25
   34 Men Maria sa til engelen: Hvordan skal dette gå til da jeg ikke vet av mann. 35 Engelen svarte og sa til henne: Den Hellige Ånd skal komme over deg, og Den Høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også det hellige som blir født, kalles Guds Sønn. Luk 1:34f
  • Jesu fødsel. Joh 1,14. Uten å forvandles til et menneske, ble han et menneske.
 • Han er fortsatt Guds Sønn.

Det var nødvendig for at han skulle bli vår stedfortreder – uten synd.

4 Kan vi si at Jesus på en måte hadde to naturer?
 • Jesus er sann Gud og sant menneske
  • Jesus har to naturer – ”fullkommen Gud og fullkomment menneske” (Athanasianske bekjennelse). Joh 13,13; Kol 2,9; 1Joh 1,1-2; Heb 2,17; 4,15
  • Som menneske var han avhengig av Gud og lydig mot ham. Joh 12,49-50; 8,29
  • Han er vår stedfortreder. Gal 4,4; Rom 10,4
  • Han er vår Frelser = Jesus (fra gresk)/Josva (fra hebraisk) – hans menneskelige navn.
5 Er Jesus fortsatt Guds Sønn?
 • Ja, og Guds Sønn er fortsatt Jesus – altså et fullkomment menneske.
 • Han er vår stedfortreder, vår bror, som sitter ved Faderens høyre hånd – dvs. at han har like stor makt og herlighet som Gud Fader.
 • Det har den største betydning for oss:
  • Han er villig til å dele sitt barnekår med oss à Guds barn og Jesu Kristi medarvinger
  • Han er en soning for våre synder
  • Han går i forbønn for oss.

Det er trygt å vite at han vet hva det dreier seg om: Heb 4,15

6 Kort: Hva betyr det at Jesus er Guds Sønn?

At Guds Sønn ble født inn i menneskeslekten for å bli vår stedfortreder og Frelser, som levde et fullkomment liv i vårt sted og tok ansvaret for alle våre synder.

Ved sin oppstandelse og himmelfart er det blitt klart at vi har en representant ved Faderens høyre hånd som forstår oss fullt ut og ber for oss.

 


Denne serien ble først brukt av Nytt Liv Media (nå Radio Sørvest). I serien tar bibelskolelærer Johnny Vågen for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper og forklarer disse.


 

RelatertStøtt foross.no
Ressurstype

  Lydressurs

Emne

  Jesu person

Skrifthenvisning

  Lukas´ evangelium  1: 35

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Johnny Vågen.
  Johnny Vågen er teolog og har vært lærer ved Fjelltun Bibelskole. Han er gift med Målfrid og har 5 barn og 13 barnebarn. Bor i Stavanger.
   Ressurser av Johnny Vågen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.