Om foross.no

Hei og velkommen hit! Foross.no ble etablert som en kristen ressursside august 2015. Her skal alt du finner være solid, oppbyggelig og korsforankret. Vi har vært i utvikling siden oppstarten og er det fortsatt.

Selve navnet er valgt for å signalisere formålet: at mennesker skal kunne bli forankret i sin tro på Jesus Kristus som gav sitt liv for oss (2.Kor 5:21).

Han som elsker oss og har gitt livet sitt for oss har også åpenbart sin vilje for oss i Bibelen. Derfor har vi også som formål å gi veiledning i ulike aktuelle spørsmål på bakgrunn av hva som er nedskrevet i Bibelen.

Vi arbeider for at foross.no skal være:
Solid, fordi vi tror hver enkelt kristen trenger å «grave dypere» i troen og i sitt forhold til Jesus.
Oppbyggelig, fordi vi mener Bibelens budskap til oss er å kjenne Jesus Kristus og være kjent av Ham.
Korsforankret, fordi vi er overbevist om Bibelens ufeilbarlighet, og at den evangelisk- lutherske forståelsen samsvarer med Bibelens innhold og sentrum.

I videoen nedenfor blir elementene i logoen forklart. Til sammen viser de hva vi ønsker foross.no skal være gjennom tre elementer:

Guds brennende hjerte for oss

Korset hvor Jesus døde for oss

En åpen Bibel hvor Han vil åpenbare seg for oss

Takk til Kristian Pettersen som står bak musikk og produksjon av filmen.

Guds hjerte.

Det er der det hele begynner.
Et hjerte fylt av ren kjærlighet. Ut av denne kjærligheten skaper han mennesket til samfunn og felleskap med seg selv. ”Herre! Du har vært en bolig for oss fra slekt til slekt” (Salme 90:1)
Mennesket kommer imidlertid ved synd vekk fra sin Far. Det blir dermed en fiende av sin Skaper og kommer under dom, død og fortapelse.
Men Guds hjerte brenner – for oss.

Det skjærer i hans hjerte. Gud klarer ikke å se mennesket gå til grunne!
Hva skal han gjøre? Han gir sin eneste Sønn. Jesus tar på seg alt som stenger mellom oss og Gud. Han kjøper oss fri fra alle våre synder ved å dø i stedet for oss. Så gir han oss del i sitt liv og sin fullkomne rettferdighet. Skillet er borte og vi kan leve i frimodighet, sammen med Ham.
”Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.” (Rom. 5:8)
Jesus dør på et kors og står opp igjen – for oss.

Nå lengter Gud etter å åpenbare, vise oss, dette gode budskap – evangeliet. Han taler til oss gjennom sitt eget Ord. Bare der kan vi lære den treenige Gud å kjenne. Den Hellige Ånd vil skape troen på Jesus Kristus som vår frelser, og slik la oss se inn i Guds hjerte.
”For oss har Gud åpenbart det ved sin Ånd.” (1. Kor. 2:10)
Han vil åpne Bibelen – for oss.

Når det skjer, vil også vårt hjerte brenne.
”Brant ikke vårt hjerte i oss da han talte til oss på veien og åpnet Skriftene for oss!” (Luk. 24:32)


Med vennlig hilsen

Silje Kiil
Endre Stene
Ingvald André Kårbø
Øivind Ruud Kringstad
Konrad Helliesen
Sigvart Tveiten
Alexander Feidal-Nilsen