Om oss


De som har tatt initiativ til foross.no og utgjør redaksjonen er:


knutkirkholmKnut Kåre Kirkholm (f.1982) kommer fra Jørpeland i Ryfylke. Han er gift med Marianne og har to jenter. Våren 2008 fullførte han sin mastergrad i teologi og misjon ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole med en avhandling om Jesaja 14. Siden har han jobbet ved Fjellhaug, både høgskolen og bibelskolen, med undervisning i gresk, hebraisk og diverse emner i Det gamle testamentet. Han liker å lese, både teologi og skjønnlitteratur. Fotball er en stor interesse, både i gymsal og foran tv.
– Jeg liker å grave i Bibelen og formidle dette til andre. Mitt ønske med foross.no er at flere skal oppleve gleden med å få dypere forståelse av Bibelen og troen.

EndreEndre Stene (f.1975) er fra Trondheim. Han er gift med Edel og er far til fire gutter. Etter endt utdanning fra Fjellhaug Internasjonale Høyskole har hans siden 2000 vært ansatt i Norsk Luthersk Misjonssamband. I dag er han forsamlingsleder i Namsos Misjonsforsamling og lærer på Fjellheim Bibelskole. – Jeg ønsker at foross.no kan være med å “føre sjelene til inderlig samfunn og forening med Jesus Kristus” (Christian Scriver).

IngvaldIngvald André Kårbø (f.1985) kommer opprinnelig fra Øygarden og er gift med Camilla. Han har en master i teologi og misjon fra Fjellhaug Internasjonale Høgskole og holder på å fullføre en erfaringsbasert mastergrad i strategisk ledelse og økonomi ved Universitetet i Tromsø. Siden 2010 har han arbeidet som lærer og nå rektor ved Fjellheim Bibelskole i Tromsø. Bakgrunnen for hans engasjement med foross.no er at han ønsker å få legge til rette for solid bibelsk forankret veiledning til unge voksne.

ØivindØivind Ruud Kringstad (f.1986) kommer fra Val, Nærøy, Nord- Trøndelag. Han er gift med Elisabeth og de har tre gutter. Øivind er av utdanning faglærer i idrett og arbeider nå som ungleder i Region Nord av NLM. – Gjennom foross.no ønsker jeg at mennesker kan bli befestet i sin tro på Jesus Kristus. Å leve sammen med Ham gir den største glede et menneske kan ha. Og det bærer inn i evigheten.

Jan HelgeJan Helge Aarseth (f. 1963) er fra en øy i Ålesund som heter Ellingsøya. Han er gift med Elisa, og er far til fire, to gutter og to jenter. Årene 1983-87 gikk han på Fjellhaug Misjonsskole. I tidsrommet 1990 og 2003 har han og familien tilbrakt 10 år i Tanzania i tjeneste for NLM og ELCT. 4 år i menighetsarbeid i Mara bispedømme, og 6 år som lærer på Waama Bible College i Mbulu bispedømme. Tjenesten i Norge har for det meste vært knyttet til forkynnertjeneste innen NLM. Etter 2003 har han vært ansatt på Fjelltun Bibelskole i Stavanger. Undervisningen på de to bibelskolene har i hovdesak vært sentrert omkring Det nye testamentet, men også noe fra sjelesorgen siste årene. Noe som skaper mye glede er de jevne trimturene langs Jærkysten sammen med kona. I tillegg brukes en del tid bak speilrefleksen, en hobby han har hatt siden tenårene. Noen tvilende disipler møtte Jesus etter oppstandelsen. – Han «talte til oss på veien og åpnet Skriftene for oss». Luk. 24,32. Tvil og sorg ble byttet med glede og brennende hjerter. Det samme ønsker jeg skal skje gjennom foross.no.

Arne HelgeArne Helge Teigen (f. 1957) er fra Tvedestrand, men har mesteparten av oppvekstårene i Vestfold. Han er gift med Ellen Marie, har tre barn og to barnebarn. Han har befalsutdannelse fra forsvaret, studerte ved Fjellhaug Misjonsskole 1979 – 1983, og ble cand. theol ved Menighetsfakultetet i 1984. Han ble dr. theol ved MF i 2006. Arne Helge har vært forkynner, misjonær i Peru og bibelskolelærer. Nå er han førsteamanuensis ved Fjellhaug internasjonale Høgskole, der han blant annet underviser i troslære (dogmatikk). Arne Helge er glad i skog og mark, og liker seg særlig godt når det er godt skiføre. – Jeg ønsker å bruke teologien til å vitne om min frelser Jesus Kristus. Dette håper jeg nettsiden foross.no også vil gjøre.


Andre faste medarbeidere:

   Sakarias Ingolfsson
   Steinar Olsen
   Geir Tore Salmelid
   Martin Holskar
   Kristian Pettersen
   Tormod Gusland
   Kirsti Tværåli
   Målfrid Fjell
   Laurits Fonn
   Pia Nes Mygland
   Silje Kiil
   Håkon Kringstad
   Håvard Jøssang


Ønsker du å komme i kontakt med oss? Send e-post til: post@foross.no

Vi er takknemlige for gaver til foross.no. Kontonummer:  1503 82 08168