Om oss


Stifterne til foross.no er:


knutkirkholmKnut Kåre Kirkholm (f.1982) kommer fra Jørpeland i Ryfylke. Han er gift med Marianne og har to jenter. Våren 2008 fullførte han sin mastergrad i teologi og misjon ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole med en avhandling om Jesaja 14. Siden har han jobbet ved Fjellhaug, både høgskolen og bibelskolen, med undervisning i gresk, hebraisk og diverse emner i Det gamle testamentet. Han liker å lese, både teologi og skjønnlitteratur. Fotball er en stor interesse, både i gymsal og foran tv.
– Jeg liker å grave i Bibelen og formidle dette til andre. Mitt ønske med foross.no er at flere skal oppleve gleden med å få dypere forståelse av Bibelen og troen.

EndreEndre Stene (f.1975) er fra Trondheim. Han er gift med Edel og er far til fire gutter. Etter endt utdanning fra Fjellhaug Internasjonale Høyskole har hans siden 2000 vært ansatt i Norsk Luthersk Misjonssamband. I dag er han forsamlingsleder i Namsos Misjonsforsamling og lærer på Fjellheim Bibelskole. – Jeg ønsker at foross.no kan være med å “føre sjelene til inderlig samfunn og forening med Jesus Kristus” (Christian Scriver).

IngvaldIngvald André Kårbø (f.1985) kommer opprinnelig fra Øygarden og er gift med Camilla. Han har en master i teologi og misjon fra Fjellhaug Internasjonale Høgskole og holder på å fullføre en erfaringsbasert mastergrad i strategisk ledelse og økonomi ved Universitetet i Tromsø. Siden 2010 har han arbeidet som lærer og nå rektor ved Fjellheim Bibelskole i Tromsø. Bakgrunnen for hans engasjement med foross.no er at han ønsker å få legge til rette for solid bibelsk forankret veiledning til unge voksne.

ØivindØivind Ruud Kringstad (f.1986) kommer fra Val, Nærøy, Nord- Trøndelag. Han er gift med Elisabeth og de har tre gutter. Øivind er av utdanning faglærer i idrett og arbeider nå som ungleder i Region Nord av NLM. – Gjennom foross.no ønsker jeg at mennesker kan bli befestet i sin tro på Jesus Kristus. Å leve sammen med Ham gir den største glede et menneske kan ha. Og det bærer inn i evigheten.

Jan HelgeJan Helge Aarseth (f. 1963) er fra Ellingsøya i Ålesund. Han er gift med Elisa, og er far til fire, to gutter og to jenter. Han har utdannelse fra Fjellhaug Misjonsskole, og har etter det vært ansatt i Norsk Luthersk Misjonssamband. Han og familien har tilbrakt 10 år i Tanzania for NLM og ELCT. I tillegg til forkynnelse og menighetsarbeid, har han i 22 år vært knyttet til bibelskolevirksomhet. Nå er ahn forsamlingsleder for det internasjonale kristne felleskapet (IKF) i Salem, Stavanger. – Jeg ønsker at foross.no skal gi hjelp til frimodig bibelglede og løfte den korsfestede og levende Jesus frem til tro og etterfølgelse

 

Andre faste medarbeidere:

   Sakarias Ingolfsson
   Steinar Olsen
   Silje Hogganvik
   Martin Holskar
   Kristian Pettersen
   Tormod Gusland
   Bård Skeie Sørheim
   John- Kjetil Gagnat
   Pia Nes Mygland
   Silje Kiil
   Håvard Jøssang


Ønsker du å komme i kontakt med oss? Send e-post til: post@foross.no

Vi er takknemlige for gaver til foross.no. Kontonummer:  1503 82 08168