Publisert

Det voksende livet Maria budskapsdag


Ca leselengde:
5 min

Maria budskapsdag
Tekstrekke 3
 
Lesetekster: 1 Sam 1,21-28
 Apg 16,12-15
Prekentekst: Luk 1,39-45
Fortellingstekst: Luk 1,26-38
Poetisk tekst: Salme 113,4-7

Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. Da Elisabet hørte Marias hilsen, sparket barnet i magen hennes. Hun ble fylt av Den hellige ånd og ropte høyt: «Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frukten i ditt morsliv. Men hvordan kan det skje at min Herres mor kommer til meg? For da lyden av din hilsen nådde øret mitt, sparket barnet i magen min av fryd. Og salig er hun som trodde, for det som Herren har sagt henne, skal gå i oppfyllelse.» Luk 1:39-45

Er du åpen for Gud? Tror du at livets under kan skje – i deg? At gudslivet kan vokse og bære frukt i deg til liv og velsignelse for andre?

Da barna våre var mindre, og vi bodde ute på Frekhaug, gikk vi gjerne på tur denne tiden for å finne årets første hvitveis. Vi hadde et sted, en liten flekk på en gammel slåtteteig, med mye sol, og jevn tilførsel av vann der hvitveisen alltid var tidlig.

Hver eneste vår lengter jeg etter å se dette lille underet. En liten stilk, en liten knopp, i ferd med å briste. Hvitrosa, sart, myk, men samtidig så sterk at den kan trenge seg opp gjennom den mørke jorda og ut i lyset.

Et barn blir til, et under

I salme 139 synger vi at "du har vevd meg i mors liv. På skremmende, underfull vis."

Jeg har holdt på en mage og kjent at det sparker. Kjent fryden og forventningen når et nytt liv er på vei.

Vær hilset, Maria, velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frukten i ditt morsliv! Vi er tett på livets under i dag, på Maria budskapsdag.

Hvordan skjer livets under i Maria?
Og hvordan kan livets under skje i oss?

For evangeliet på Maria budskaps dag handler jo ikke bare om Maria. Det er et evangelium til oss fordi det handler om hvordan Gud skaper og nærer det åndelige livet i oss mennesker.

Gud bøyer seg ned, han vil forenes med deg, og han vil løfte deg opp.
Gud kommer til deg som et lite barn, for at du som gjør deg liten skal bli lik Gud.
Gud møter deg som et lite foster, for at de minste små skal bli de største.
Gud ble svak, for at du som er svak skal bli sterkt.
Gud ble fattig, for at du som er fattig skal bli rik.
Gud ble flyktning, for at du som er flykting skal finne et hjem.
Gud ble ensom, for at du som er ensom skal inkluderes i Guds familie.
Gud tok på seg dine synder, for at du som er en synder skal få tilgivelse.
Gud led vondt, for at du som har det vondt skal få det godt.
Gud døde for at du som må dø skal vinne livet.
Gud lot seg fange i tiden, for at du skal få friheten i det evige liv.
Gud har bøyd seg ned til deg, for å forenes med deg, og løfte deg opp.

Hvordan svarer du på hans invitasjon?

Maria – full av undring da Guds engel møtte henne

Hun bøyde seg og tok imot: Jeg er Herrens tjenerinne. La deg skje med meg som du har sagt

Og så opphøyde hun Gud: Magnificat anima mea, Min sjel opphøyer Herren

Maria er et forbilde for oss i tro. Troen skapes av Gud, men den presses ikke inn i oss. Vi inviteres til å være grobunn for det nye livet.

Troens respons er å svare Gud på samme vis. Bøye seg, åpne seg for han som kommer til oss, og opphøye Gud i lovsang og tjeneste.

Bøye seg for Gud, slik vi bøyer oss og bekjenner våre synder,
Bøye seg slik vi kneler når vi tar imot den hellige nattverd.
Bøye seg for Herren og tilbe.

Guds hilsen til Maria er er hilsen til oss, ja, til hele Guds folk: Vær hilset du som har fått nåde!

Å ta imot Herren, i Ordet, i sakramentet, og opphøye Gud med Maria i Magnificat, med Guds menighet i himmel og på jord i Gloria, Laudamus, Sanctus og Benedictus – det er troens svar på Guds frelsesunder.

Men når Kristus har tatt bolig i menneskehjertet, hvordan kan han vokse i oss?

Dagens evangelium viser vei også her.

Maria fikk høre at Slektningen Elisabeth også ventet barn, hun som var gammel og alle sa ikke kunne få barn. Maria skynder seg opp til sin slektning Elisabeth i fjellbygdene i Juda.

De har begge erfart at Gud har grepet inn. Livets under har skjedd med begge, og de søker sammen. I fellesskapet styrkes troen. Og i dette felleskapet virker Den Hellige Ånd. Johannes, som 6 måneder gammelt foster, spreller i mors liv når han hører Marias stemme, Elisabeth hilser sin Herres mor i begeistring, og Maria fylles av Den Hellige Ånd, og synger sin lovsang, som siden i 2000 år er blitt sunget i daglig tidebønn rundt omkring i hjem, i kirker og i klostre.

Elisabeth og Maria forenes i troen, Johannes og Jesus sin tjeneste virker sammen, så jøde og hedninger skal få se Guds frelse.

Vi føres sammen i Guds kirke, og troen holdes opp og bæres videre når vi ber sammen, ber for hverandre og for verden, leser Bibelen sammen, står sammen i tjenesten.

Tar du imot Guds frelse?

Vil du legge til rette for at Gudslivet kan vokse i deg?

Velsignet er du da, velsignet blant kvinner, og velsignet blant menn, for salige er de som tror, det Herren har sagt skal oppfylles!

Til ære for Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og blir én sann Gud fra evighet og til evighet!


Teksten er en tidligere holdt preken.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
5 min
Ressurstype

  Søndagens tekst

Skrifthenvisning

  Lukas´ evangelium  1: 39-45

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Sverre Langeland.
  Sverre Langeland er sogneprest i Den norske kirke. Etter ordinasjonen i 1988 har han gjort prestetjeneste i Oslo, Narvik og Meland før han i 2009 ble sokneprest i Sandviken i Bergen. Han har vært i lederskapet i Bønne- og arbeidsfellesskapet Kirkelig Fornyelse og i Carissimi, og er nå leder i Johanneskretsen.
   Ressurser av Sverre Langeland
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.