Publisert

Evangeliet provoserer Joh 15:26-27


Ca leselengde:
4 min

Søndag før pinse
Tekstrekke 1
 
Lesetekster: Hag 2,3-9 eller Apg 1,12-14
 1 Pet 4,7-11
Prekentekst: Joh 15,26-27
Fortellingstekst: 1 Mos 11,1-9
Poetisk tekst: Salme 27,1.4-5.11.13

Jesus gjør det veldig klart: Evangeliet er ikke politisk korrekt, og kan passe dårlig inn i et statlig religionsvesen.

Tvert imot ligger det et anstøt i kjernen av det kristne budskap. Derfor vil også de som løfter dette evangeliet frem møtes med motstand.

 Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens Ånd som utgår fra Faderen, da skal han vitne om meg.

Her gir Jesus Den hellige ånd navnet Talsmannen, advokaten på latin. Ordrett betyr det "han som er tilkalt", en som hjelper meg i en (retts-)strid.

Ellers i talen sin viser Jesus oss at Han skal veilede, trøste og styrke sine. I 14,26 sier han at Ånden skal undervise oss: «Men talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting, og minne dere om alt det som jeg har sagt dere.»

Pensum for hans undervisning er rett og slett ”alle ting”, - ikke lite! Og læringsmåten hans er ”å minne dere om alt det som jeg har sagt dere”.

Gud er ikke redd for å gjenta sitt budskap. Pedagogisk sett trenger vi repetisjon. Og åndelig sett trenger vi en læremester som kan forklare oss hovedsakene på ny og på ny, og på mange måter. For vi er trege til å lære og fatte de åndelig største sakene.

Han er også "sannhetens ånd", akkurat som Jesus er Sannheten, Joh 14,6. Ånden kan ikke dekke over løgn og falskhet. Han er hellig, akkurat som Gud.

Vår tekst hører hjemme på Skjærtorsdag, en drøy måned før pinse. Men Jesus ser frem mot pinse, og lover å sende disiplene Ånden.

Samspillet i tre-enheten kommer frem når Jesus sier at det er Faderen som skal sende Ånden. De tre er ikke bare enige, de er ett. Derfor passer det bedre å si "tre-enhet" enn "tre-enighet", synes jeg.

Det hender noen vil fokusere mer på Ånden og Åndens gaver enn vår tradisjon gjerne gjør. Det kan være rett ment, men her i teksten sier Jesus at Ånden helst vil fokusere på Jesus, "han skal vitne om meg". Og hvem av oss ønsker å ha noe annet fokus med det vi gjør enn det fokus Den Hellige Ånd har?

 27 Men også dere skal vitne, for dere har vært med meg fra begynnelsen.

En kristen som vitner om Jesus er "Guds medarbeider", 1 Kor 3,9, siden vi arbeider for og med det samme. Ånden vitner om Jesus, og det gjør vi også.

Et gresk ord for "bekjenne" heter "homologeo", og det betyr "si det samme som". Hvis vi sier det samme om Jesus som Ånden gjør, da "bekjenner" vi troen sant og rett, og det er et vitnesbyrd for verden.

Et nøkkelord i teksten vår er «vitne». Leser vi Johannesevangeliet i sammenheng ser vi at det er mange som «vitner»: Faderen selv vitner, Jesus vitner, Ånden/Talsmannen vitner, Guds ord/Moses vitner, Døperen vitner – og så skal vi kristne få vitne.

Slik trekkes vi inn i en uendelig stor og rik kjede: Det er noe sammenlignbart mellom det du og jeg gjør og det Gud selv gjør, vi vitner om Jesus og frelsen. Vårt vitnesbyrd er skrøpelig og blandet med mye ego. Slik er det ikke når Gud selv «vitner». Men spirekraften i såkornet (vitnesbyrdet) ligger hos Gud, ikke hos oss og vår vellykkethet.

Fortsettelsen i Jesu tale gir et dypt perspektiv på alt Jesus varslet disiplene om: Når vanskeligheter kommer er det lett å tro at Gud har mistet oversikten eller kontrollen. Det ser ut som om Satan herjer som han vil.

Men gang etter gang skal vi se at vanskelighetene vi møter svarer til noe Jesus hadde advart om.

Og nå har jeg sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro når det skjer. Joh 14,29.

Jesus tegnet ikke fremtiden eller endetiden for disiplene i detalj. Det er knapt mulig å lage noe sikkert "skjema" for endetidens begivenheter.

Men ettersom endetidens mange episoder vil slå til skal Guds folk si: Dette har jo Jesus advart om på forhånd. Det skjer oss ikke annet enn det Gud har varslet. Vi skal ikke ta anstøt, men gjenkjenne Jesu ord.

Jesus lover med dette sine disipler at de på mange måter skal kjenne igjen motstanden de vil komme til å møte. I stedet for å gripes av fortvilelse, skal de kunne si: Alt dette har Jesus varslet. Alt går slik han har forutsagt.

Han som visste alt på forhånd, har også varslet det. Og det han har varslet, det vet han også utgangen på. Det er han som sa:

Se, jeg er med dere alle dager, inntil verdens ende. Matt 28,20.

 

 


 


Støtt foross.no
Ca leselengde
4 min
Ressurstype

  Søndagens tekst

Skrifthenvisning

  Johannes´ evangelium  15: 26-27

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Sverre Bøe.
  Sverre bor i Oslo, er gift med Heidi og sammen har de voksne barn.Han er professor ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole.
   Ressurser av Sverre Bøe
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.