Publisert

Kan du tilgi meg? Mark 11:25-26


Ca leselengde:
7 min

10. søndag i treenighetstiden
Tekstrekke 3
 
Lesetekster: 1 Mos 33,1-11
 Ef 4,29-32
Prekentekst: Mark 11,25-26
Fortellingstekst: Matt 18,21-35
Poetisk tekst: Salme 103,2-5

Men når dere står og ber og har noe å anklage en annen for, så tilgi ham, for at deres Far i himmelen kan tilgi dere misgjerningene deres. Men om dere ikke tilgir, skal heller ikke deres Far i himmelen tilgi deres misgjerninger. Mark 11:25-26

«Det er min skyld. Jeg er lei meg for det. Kan du tilgi meg?»
Kan du tilgi meg? Hender det at du sier det?

Dagens prekentekst og teksten siste søndag er nesten som en temaserie. Sist søndag handlet det om skyld, dømmesyke og barmhjertighet. Og idag handler det om tilgivelse.

Urett som blir gjort skaper sår, og tilliten mellom oss blir borte. Hevntanker kan gjøre forholdet enda verre. Hvis du har gjort noen vondt er det nødvendig å be om tilgivelse.

Tilgivelse er ikke en lettvint sak. Det kan være vanskelig å be om tilgivelse. Og det er vanskelig å tilgi noen, hvis noen har såret deg dypt.

Bibelen avslører oss mennesker. Vi er alle smittet av det onde. Vi gjør mennesker urett, noen ganger uten å vite det. Gud, som har skapt oss i kjærlighet, vil at vi skal leve i kjærlighet. Når vi gjør urett mot noen synder vi mot livets Herre. Vi bærer alle på en skyld overfor vår Skaper og Herre, som vi ikke er i stand til å gjøre opp.

Men Gud elsker oss så høyt. I stedet for å dømme oss til den evige død, sendte han sin enbårne sønn. Og Jesus tok straffen for oss. Profeten Jesaja sier det slik:

Men Han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på Ham for at vi skulle ha fred, og ved Hans sår har vi fått legedom. Jes 53:5

Gud er raus med menneskebarna. Dersom vi bekjenner, det vil si, innrømmer vår skyld og kommer til ham og ber om tilgivelse, vil han tilgi oss. Det er hardt å bøye seg og be om tilgivelse, men det er herlig å bli tilgitt! Tilgivelse skaper fred med Gud, fred i hjertet, fred med mennesker. Den som har tatt imot tilgivelsen som Jesus gir trenger ikke å være redd for Guds straff. Fordi han elsket oss først, lærer vi å elske hverandre. Gud sender oss ut i verden med den forvandlende kraften som ligger i sannheten, ydmykheten, tilgivelsen og forsoningen.

Hva vil Gud si deg idag? Det kan være

  • at Gud vil at du skal erfare mer av gleden over å være en tilgitt synder.
  • hvis du er full av selvbebreidelser kan det være at Gud vil at du skal tilgi deg selv.
  • at Gud vil minne deg om å be et menneske om tilgivelse.
  • at Gud vil hjelpe deg til å tilgi noen som har gjort deg vondt.

Å tilgi er å ettergi skyld. Og hvis det finnes skyld betyr det at det finnes rett og galt. Noen mener at alle våre handlinger er resultater av hendelser som er påført oss utenfra. Hvis en slår ned et gammelt menneske og stjeler pengene kan det forklares med at ransmannen har hatt en vanskelig barndom. Ja, ransmannen har kanskje hatt en vanskelig barndom. Men hvis slike forklaringer er det eneste vi kan si om våre handlinger, da finnes det ikke skyld, og heller ikke tilgivelse.

Skyld er menneskets adelsmerke. Som den eneste av Guds skapninger er vi ansvarlige for våre handlinger. Vi er ansvarlige overfor Gud , og vi er ansvarlige overfor våre medmennesker. Hvis vi bryter Guds bud og krenker det Gud har skapt stilles vi til ansvar, vi pådrar vi oss skyld. En katt gjør ikke noe galt når den fanger og seigpiner en mus. Men et menneske gjør noe galt hvis han fanger og seigpiner katten din. Da er han skyldig i dyremishandling. Det er en synd mot Gud, som elsker hele sitt skaperverk. Det er synd mot katten, og det er en synd mot deg, hvis det er din katt.

Skyld kan forårsake mye vondt. Skyldfølelse kan tynge oss ned. Skylden kan reise seg som en mur mellom mennesker. Skylden kan skape vonde skiller også mellom mennesker som hører sammen, og er glad i hverandre. Det paret som ble viet her i går fikk en liten preken om tilgivelse. Jeg snakker om tilgivelse til alle brudeparene. For det er jo den vi elsker høyest som kan såre oss mest. Hvis man ikke ber om tilgivelse og vil tilgi, kan tilliten smuldre opp, og da har kjærligheten trange kår. Skyld som ikke blir gjort opp kan ødelegge forholdet mellom mennesker. Skyld for Gud kan skape redsel, eller avstand, og i verste fall evig straff.

Å tilgi betyr å avstå fra å gjengjelde det onde. Tilgivelse kan ikke gjøre godt igjen alt som er ødelagt. Derfor bør vi ved Den Hellige Ånds kraft jage etter å gjøre det gode. Gjør vi det gode har det gode ringvirkninger i verden, ja til og med i evigheten. Gjør vi det onde har det onde ringvirkninger. De indre og ytre sårene vi påfører hverandre kan skape vonde arr, selv om skylden blir bekjent og tilgitt. Å gjenopprette et tillitsfullt og godt forhold til Gud, seg selv og mennesker er en prosess som kan ta tid.

Tilgivelse er ikke noe du kan kreve. Det er bare noe du kan gi. Krav om tilgivelse kan faktisk bli et nytt overgrep.

Å be om tilgivelse krever ydmykhet. Og ydmykhet er krevende. Derfor tar folk tar ofte snarveier. «Beklager hvis noen opplevde det vondt det jeg sa»- det er ikke bønn om tilgivelse. Eller: «Unnskyld da!» Det er heller ikke en bønn om tilgivelse.

Det koster atskillig mer å be om tilgivelse. For når du ber om å bli tilgitt er det den som har opplevd urett som har nøkkelen til tilgivelsen. En bønn om tilgivelse må formes som et spørsmål, slik at den som har opplevd urett får siste ordet og makten til å gi tilgivelsen.

Kan du tilgi meg? Hvis noen ydmyker seg slikt overfor deg må du også kunne gi et svar. Svaret må være ærlig. Av og til må du kanskje svare at du ønsker å tilgi, men det kan ta tid.

Hva om en person som har gjort noe vondt mot deg ikke ber om tilgivelse? Kan du da tilgi han eller henne? Ja det går an å tilgi noen i ditt hjerte. Det vil si: Avstå fra hevntanker. Det er det Jesus sikter til i dagens tekst.

Jesus vet hvordan vi er. Han vet at vi trenger Guds tilgivelse. Derfor har han lært oss å be i Fader Vår: Tilgi oss vår skyld! Men han forplikter oss også til å søke tilgivelse overfor vår neste. Tilgi oss vår skyld, som vi og tilgir våre skyldnere.

Mange bærer på lass av skyld og skam. Gud vil hjelpe deg hvis du har det slik. Det er derfor Jesus har gitt oss skriftemålet. Noen tror det er bare i katolske kirker de har skriftemål. Men vi har det også. Skriftemålet er at du tar kontakt med en prest, forteller hva du søker tilgivelse for, og mottar tilgivelsen direkte når presten legger hånden på hodet ditt og gir deg Guds tilgivelse. Presten har taushetsplikt om det som blir sagt. Det å få til løftet fram skylden, og få tilsagt tilgivelsen, det er rett og slett herlig. Det kan være som å kjenne deg 20 kilo lettere, for en byrde er tatt fra skuldrene. Jeg vet det for jeg har opplevd det mange ganger.

For Gud vil tilgi og han vil at vi skal leve i tilgivelse, forsoning og fred med hverandre.

Til ære for Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og blir én sann Gud fra evighet og til evighet!


Teksten er en tidligere holdt preken.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
7 min
Ressurstype

  Søndagens tekst

Emne

  Tilgivelse

Skrifthenvisning

  Markus evangelium  11: 25-26

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Sverre Langeland.
  Sverre Langeland er sogneprest i Den norske kirke. Etter ordinasjonen i 1988 har han gjort prestetjeneste i Oslo, Narvik og Meland før han i 2009 ble sokneprest i Sandviken i Bergen. Han har vært i lederskapet i Bønne- og arbeidsfellesskapet Kirkelig Fornyelse og i Carissimi, og er nå leder i Johanneskretsen.
   Ressurser av Sverre Langeland
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.