Publisert

Kristi Himmelfartsdag Luk 24:46-53


Ca leselengde:
10 min

Kristi himmelfartsdag
Tekstrekke 2
 
Lesetekster: Dan 7,13-14 eller Apg 1,1-11
 Rom 10,6-10
Prekentekst: Luk 24,46-53
Fortellingstekst: Apg 1,1-14
Poetisk tekst: Salme 110,1-4

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 24. kapittel, fra vers 46:

Jesus sa til disiplene: "Slik står det skrevet: Kristus skal lide og stå opp fra de døde tredje dag, og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag; dere skal begynne i Jerusalem. Dere er vitner om dette. Jeg sender over dere det som min Far har lovt. Men dere skal bli i byen til dere blir utrustet med kraft fra det høye." Så førte han dem ut mot Betania, og han løftet sine hender og velsignet dem. Og mens han velsignet dem, skiltes han fra dem og ble tatt opp til himmelen. De falt på kne og tilbad ham og vendte så tilbake til Jerusalem i stor glede. Siden var de stadig i templet og lovpriste Gud. Luk 24:46-53 

Slik lyder Herrens ord.

I dag faller brikkene på plass. På denne dagen fikk disiplene det til å stemme, alt det merkelige Jesus hadde sagt. De fikk se den store sammenhengen, - og de fikk se at de hørte med i den store sammenhengen.

Mange av oss har glede av puslespill. Vi begynner fra en kant: Vi finner brikkene med hjørner, og rette kanter, - så vet vi at vi har rammen. Så setter vi sammen små grupper av brikker etter hvert som vi finner noen med samme farger og streker på. Så kommer vi kanskje til et punkt hvor alt synes låst, og vi lurer på om fabrikanten har gjort en feil. Vi får lyst til å skjære til noen brikker så de passer. Men så åpner det seg en kombinasjon som vi ikke har lagt merke til før, - og så gjør vi den ene store AHA-oppdagelsen etter den andre. Sånn var det ja!- og SCHMAKK, så er alt på plass.

Vi leste en nøkkeltekst fra Daniels bok:

Videre så jeg i mine nattsyner: Se, med himmelens skyer kom det en som var lik en menneskesønn. Han nærmet seg den gamle av dager og ble ført fram for ham. Han fikk herredømme, ære og rike; folk og stammer med ulike språk, alle folkeslag skal tjene ham. Hans velde er et evig velde, det skal ikke forgå; hans rike går aldri til grunne. Dan 7:13-14

Dette er en nøkkeltekst fordi den er bakgrunnen for vårt Fadervår og vår misjonsbefaling.

“Han fikk herredømme, ære og rike ... Hans velde er et evig velde” lød det hos profeten. Hører du Fadervår-teksten? “For riket er ditt, og makten og æren i evighet!” sa Jesus.  “Han fikk herredømme, ære og rike ... Hans velde er et evig velde.”

Og det samme med misjonsbefalingen:

“Han fikk herredømme, ære og rike,” lød det hos profeten. - “Meg er gitt all makt i himmel og på jord!” sa Jesus.

“folk og stammer med ulike språk, alle folkeslag skal tjene ham,” lød det hos profeten. - “gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler,” sa Jesus.

“Hans velde er et evig velde,” lød det hos profeten. - “Og se, jeg er med dere alle dager, inntil verdens ende.” sa Jesus.

Ser du hvordan brikkene faller på plass!

Og så hørte vi den profeti om Jesus som er oftest sitert i Det nye testamente:

Herren sa til min herre: Sett deg ved min høyre hånd til jeg får lagt dine fiender som skammel for dine føtter. Sal 110:1 (Apg 2:34-35)

I dag feirer vi at Jesus “for opp til himmelen” og “sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd”. - Det har jo vi visst hele tiden, fordi vi har fått det innn i barnelærdommen. Men det kan klare opp betydningen for oss, å se hvor oppklarende dette var for disiplene. Plutselig fikk de alt til å falle på plass, de skjønte tegningen!

Men, kjære venner!

Kristi himmelfartsdag er ikke bare dagen for interessante AHA-opplevelser! Det er morsomt å oppleve noe interessant. Det hjelper oss til å få det mer ryddig inne i hodet vårt, og det er jo nyttig. - Likevel er det bare første bokstaven av Kristi himmelfarts dag. For det disiplene oppdaget da brikkene falt på plass, - det var at de var med i puslespillet: “Dere er vitner om dette!”

Nå har jeg ikke med et puslespill som jeg kan demonstrere dette med. Men disiplenes oppdagelse av at de var med i tegningen, minner meg om en krystallvase jeg fikk for 20 år siden. Vasen var blank og fin med arbeidsgiverens logo, og navnet mitt gravert og det hele. Enda finere ble den da jeg fikk blomster i den, for ikke å snakke om da den fanget sollyset og strålte opp hele stua.

En gang jeg stod og vasket vasen, flere år etter at jeg hadde fått den, la jeg merke til en flekk på undersiden. Jeg skrapte og gned og polerte for å få den bort. Til slutt måtte jeg se nærmere på den. Det var ikke noen flekk. “Hilsen fra gravøren” stod det. Så var det min gamle venn Petter Mohn, som hadde gitt meg en spesiell hilsen. Tenk, den hadde stått der hele tiden, uten at jeg hadde visst om det!

Disiplene fikk se, at når brikkene falt på plass, så var de med i tegningen. Men så fikk de erfare enda en ting: Vitnesbyrdet deres gjorde noe med dem de fortalte det til!

Da Peter siterte denne profetien fra Salme 110 på pinsedagen, så sa han:

Gud oppreiste denne Jesus, og vi er alle vitner om det. Han ble opphøyd til Guds høyre hånd og mottok av Faderen Den Hellige Ånd som var lovt oss, og utøste den. Dette er det dere ser og hører. ... Så skal hele Israels folk vite for visst: Denne Jesus som dere korsfestet, har Gud gjort både til Herre og Messias. Da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene: "Hva skal vi gjøre, brødre?" Apg 2:32-33, 36-37

Og Peter kunne svare:

"Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere får tilgivelse for syndene, og dere skal få Den Hellige Ånds gave. For løftet gjelder dere og deres barn og alle som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller på." Apg 2:38-39 

Slik begynte Jesu misjonsoppdrag å bli oppfylt på pinsedagen: “I Kristi navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag; dere skal begynne i Jerusalem.”

Hørte du i Peters pinsetale, at vi er tatt med?

For løftet gjelder dere og deres barn og alle som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller på."

“Tilgivelse for syndene” og “Den hellige Ånds gave”. Det er Peters oppsummering av frelsens gaver.

- Eier du tilgivelse for syndene og Den Hellige Ånds gave?

Det går an å svare ja på det spørsmålet. Ja, jeg har fått det ønske inne i meg at jeg vil ha Guds tilgivelse, og jeg har bedt ham om det. Jeg tror Den Hellige Ånd må være på ferde inne i meg, når jeg har et slikt ønske om tilgivelse. Og selv om jeg ikke har skjønt så mye, så er det gått opp noen lys for meg også, - i hvert fall såpass at jeg er glad i Jesus. Det må også være Den Hellige Ånds gjerning.

Dette er ikke å skryte. Det er å si det som det er. Troen er ikke noe å skryte av. Men det er noe å være glad for!

- Eier du tilgivelse for syndene og Den Hellige Ånds gave?

Kanskje må du svare nei. Da er du på rett sted! Nå er du i en menighet som formidler tilgivelse for syndene og Den Hellige Ånds gave. Vi er tre prester i prestegjeldet som har som hovedoppgave å formidle tilgivelse for syndene og Den Hellige Ånds gave. La ikke alt dette være forgjeves.

Til slutt skal vi feste blikket på en tekst som beskriver Jesus ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, på en ganske spesiell måte, nemlig Hebr 12,1-3.

Gjennom hele kapittel 11 har forfatteren regnet opp de troende som har fullført sitt løp: Abel og Enok, Abraham og Sara: “I tro døde alle disse uten å ha vunnet det som var lovt. De bare så det langt borte og hilste det.” (Hebr 11:13) Etter dem kommer Josef og Moses, skjøgen Rahab og profeten Samuel, og rekken går frem til samtidige kristne som er blitt forfulgt, plaget og drept for sin tros skyld.

Så flytter forfatteren alle disse inn i et spennende bilde. Han fremstiller det slik at alle disse som har fullført sine etapper, - de sitter på tribunen og følger med når vi løper! De minnes sin etappe, og heier oss frem.

Og ikke bare det. Det er en kongetribune der også. Og en av dem som har løpt før oss, er blitt kalt opp på kongetribunen, og sitter på høyre side av Guds trone. Han sitter ikke med slips, han er en spillende trener. Han har løpt sin etappe før oss.

Og så står vi der, foran vår etappe i stafetten. Og vi formanes til å legge av overtrekksdrakten og alt som kan hindre oss i løpet, så vi kan gi alt på vår etappe.

Kan du se det for deg?!

Da vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss legge bort alt som tynger, og synden som så lett henger seg på oss, og holde ut i det løp som er lagt opp for oss,med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den glede han hadde i vente, tålte han korset uten å bry seg om vanæren, og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, tenk på ham som holdt ut en slik motstand fra syndere, så dere ikke blir trette og motløse. Hebr 12:1-3 

Herre Jesus Kristus! Du har lagt opp vår etappe, og du følger med oss fra Guds, den allmektige Faders høyre hånd! Takk for at du har tatt oss inn på laget, og følger med oss i vår misjon!

Din rikssak, Jesus, være skal min største herlighet.
Takk, at jeg også fikk ditt kall og skal få være med!
Uverdig er jeg, Herre kjær, å stå som lem i rikets hær.
Men du som gav meg vennenavn og tok meg ømt inn i din favn,
vil gi meg makt å gå hvor du har sagt.

Gi meg ditt ømme frelsersinn for slektens sorg og harm!
Lukk meg i dine smerter inn og gjør meg sterk og varm!
Lær meg å skue med ditt blikk hvert folk som liv og grenser fikk,
å bære verdens nød og skam med kjærlighetens offerbrann
til døden tro, tålmodig, sterk og fro!

Da vet jeg visst mitt øye får et herlig syn å se
når det mot livets aften går, når endt er lyst og ve:
Guds rike står i stråleskrud, Krist hentet har sin dyre brud
av alle stammer, fra hver egn, med hver sin strålekrans som tegn,
i jubelkor de priser Herren stor.
(Norsk Salmebok 518)

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, som var, er og blir én sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.


Prekenen er hentet fra Harald Kaasa Hammers nettsted tekstboken.no.


 


Støtt foross.no
Ca leselengde
10 min
Ressurstype

  Søndagens tekst

Skrifthenvisning

  Lukas´ evangelium  24: 46-53

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Harald Kaasa Hammer.
  Harald Kaasa Hammer er pensjonert prest i Den norske kirke. Han var sekretær under arbeidet med Tekstboken 2011. Han har skrevet flere bøker og har gitt ut oversettelser av Den norske kirkes bekjennelsesskrifter. Han driver nettstedet www.tekstboken.no med mange ressurser til tekstene i kirkeåret.
   Ressurser av Harald Kaasa Hammer
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.