Publisert

Man hu? Hva er det? 4. søndag i fastetiden


Ca leselengde:
9 min

4. søndag i adventstiden
Tekstrekke 3
 
Lesetekster: Sef 3,14-17
 2 Kor 1,18-22
Prekentekst: Matt 1,18-25
Fortellingstekst: Luk 1,39-45
Poetisk tekst: Salme 145,10-13

Da folk så at verken Jesus eller disiplene hans var der, gikk de i båtene og dro over til Kapernaum for å lete etter ham. De fant ham på den siden av sjøen og sa til ham: «Rabbi, når kom du hit?» Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Dere leter ikke etter meg fordi dere har sett tegn, men fordi dere spiste av brødene og ble mette. Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som består og gir evig liv, den som Menneskesønnen vil gi dere. For på ham har Far, Gud selv, satt sitt segl.»
 Da sa de til ham: «Hvilke gjerninger er det da Gud vil vi skal gjøre?» Jesus svarte: «Dette er den gjerning Gud vil dere skal gjøre: Tro på ham som Gud har sendt.» «Hvilket tegn gjør du, så vi kan se det og tro på deg? Hva vil du gjøre?» spurte de. «Våre fedre spiste manna i ørkenen, slik det står skrevet: Brød fra himmelen ga han dem å spise.» Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Moses ga dere ikke brødet fra himmelen. Det er min Far som gir dere det sanne brødet fra himmelen. Guds brød er det brødet som kommer ned fra himmelen og gir verden liv.» Da sa de til ham: «Herre, gi oss alltid dette brødet.» Jesus svarte: «Jeg er livets brød. Den som kommer til meg, skal ikke hungre, og den som tror på meg, skal aldri tørste.
 Men jeg har sagt dere: Enda dere har sett meg, tror dere ikke.
Joh 6:24-36

Man hu? Hva er det?

Israelittene vandret i ørkenen. De manglet mat, og de var dødssultne. I ørkenen var det ingen Rema, Rimi, Kiwi eller Coop. Og folket murret mot Moses. Hvorfor har du ført oss ut i ørkenen for å dø?

Da, en morgen så de det. Det lå som rim på jorden, et tynt lag. Israelittene spurte: "Man hu? Hva er det?" Og Moses svarte: "Det er brødet Herren har gitt dere å spise."

Det er mange spørsmål i Bibelen. Og spørsmålene er viktige. Vi må ikke fare for fort forbi dem. For spørsmålene åpner opp. Spørsmålene rokker ved tankene slik at tankene ikke gror fast. For det er ikke alltid at den første tanken griper poenget. Bibelen gir oss ofte sannheten, lag for lag. Spørsmålene kan åpne oss for Guds skjulte veier, tanker og handlinger.

Alt er ikke slik du først trodde det var. Jesus er ikke alltid slik vi venter han skal være. Du trodde du hadde grepet det, men så var det så mye mer å oppdage.

La oss be:

Herre, åpne oss opp, for undringen, så vi kan dine under. La oss se mer enn skallet, la oss også se selve kjernen. La oss høre Ordet bak ordene, la oss smake Livets brød blant verdens mange brød. La Ordet ditt nå inn, gjennom tanken, gjennom sjelen, til hjertet. Amen

Hvilket brød er det du arbeider for?

Man hu? Manna? Hva er det? Det første spørsmålet går til deg: Hvilket brød er det du arbeider for?

Nå tenker jeg ikke først og fremst på om du foretrekker loff, kneipp eller spleisebrød. Brød er det du tar til deg, også i utvidet mening. Hva du fyller magen med, men også hva du fyller livet og sjelen med. Hva arbeider du for? Hva er hovedfokus i livet ditt? Hva handler dine drømmer om? Hva fyller tankene dine i ledige stunder?

Jesus fastet i 40 dager og 40 netter. Han ble sulten, men tok ikke hva som helst for å stille sin sult. Til fristeren sa han: "Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut fra Guds munn." (Matt 4:4)

Jesu ord til oss i dag er: Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den som består og gir evig liv. Det krever altså arbeid for å få den mat som består og gir evig liv.

Mye av dette arbeidet består i å sortere godt fra dårlig, slik at vi ikke fyller sjelen med åndelig junk food. Fastetiden er en tid for åndelig trening. Slik idrettsfolk må være nøye med hva de putter i magen, bør vi være opptatt av hvilken åndelig mat vi fyller sjel og sinn med.

Hva betyr brød-underet?

Man hu? Manna? Hva er det? Det andre spørsmålet er: Hva betyr brød-underet?

Jesus helbreder syke. Jesus metter sultne mager. Betyr det at Jesus er svaret på alle våre behov? Han gir mat, han gir gode følelser, om du er lei deg, om du er syk, kom til Jesus, og han ordner alt? En slik konge vil vi ha. Cesar gir brød og sirkus. Men Jesus gir brød og sirkus, pluss, pluss.

Slik tenkte folket etter brødunderet, og de kom og ville ta Jesus med makt og gjøre ham til konge. Og Jesus måtte trekke seg bort, og han gikk opp i fjellet, ham alene.

Ikke trekk konklusjonen for raskt – spør heller.

Man hu? Hva er det, hva betyr tegnet? Hva er meningen med brødet fra himmelen? Hva er meningen med de fem brød og to fisk, som mettet 5000?

Gud vil velsigne oss med føde, og han vil mer enn å fylle magen. Han vil gi sin fylde til din tanke, ditt hjerte, din sjel.

Det sanne brød er Han som er kommet ned fra himmelen.

Brødunderet kan ikke skje uten at såkornet faller i jorden og dør. Bare slik blir det mange korn, som igjen kan såes ut, og bli til brød for verden. Kornet må knuses og males, deigen må eltes, leiven må i den stekende ovnen før det blir brød. Jesus møtte utleveres, pines, lide, dø og bli begravet før han oppstod til evig liv for oss.

Jesus sier: "Jeg er livets brød. Den som kommer til meg, skal ikke hungre, og den som tror på meg, skal aldri tørste." (Joh 6:35)

Kan vi annet enn å trygle å be: Herre, gi oss alltid dette brødet! Han som lærte oss å be: Gi oss i dag vårt daglige brød! Han har skjult en hemmelighet i denne bønnen. Den som ber: 'Gi oss i dag vårt daglige brød' ber ikke bare om en fylt mage, men hver også om livets brød. Derfor er Fader Vår en daglig påminnelse om å ta til oss av Guds Ord. Og derfor er hvert måltid for en kristen en påminning om den hellige nattverd, der Jesus gir seg til oss, i brød og vin, velsignet og viet, ved Gud hellige Ord.

Hva er det Gud vil vi skal gjøre?

Man hu? Manna? Hva er det? Det tredje spørsmålet lyder: Hva er det Gud vil vi skal gjøre?

Jesu svar høres lett ut, men det er så enkelt at det kan være vanskelig: Tro på han som Gud har sendt!

For jødene var dette så vanskelig at da Jesus begynte å fortelle hva brødunderet betyr, forlot de ham, én etter én. Til sist var det bare de tolv igjen, og Jesus spør: Vil også dere gå bort? Men Peter svarer: "Herre hvem skulle vi gå til? Du har jo det evige livs Ord, og vi tror, og vi vet at du er Guds hellige!" (Joh 6:68-69)

Men også for Peter var det vanskelig å fatte at det grunnleggende i den kristne tro ikke er det vi presterer av religiøsitet og godhet. Det grunnleggende i kristen tro er å ta imot det Jesus har gjort for oss. Vi husker det siste måltidet, da Jesus bøyde seg for å vaske føttene, og Peter utbrøt: "Aldri skal du vaske mine føtter!" Og Jesus måtte være særdeles tydelig: "Om ikke jeg får vaske dine føtter har vi ikke noe sammen!"

Hele fundamentet for forholdet til Jesus er det Jesus har gjort for deg, ikke det du skal gjøre for ham. Ta imot hans død for dine synder. Ta imot hans oppstandelse og lev med ham. Ta imot hans rettferdighet og lev etter den!

Den fromme jøden Nikodemus oppsøkte Jesus om natten for en åndelig samtale. Han mente Jesus kunne gi ham en utvidet forståelse av den gudstroen han hadde. Han fikk følgende sjokkmelding: Du må bli født på ny av vann og Ånd for å se Guds rike! Du må gi slipp på alt ditt eget og ta imot det nye livet helt og fullt som en gave. Slik som livet helt og fullt er en gave.

Som med det lille barnet som ble døpt i dag. I tro ble hun båret til dåpen. Og i dåpen til Jesu død og oppstandelse fikk hun frelsens rike gaver, helt uten å ha prestert noe for det. Og vi voksne fikk beskjed av Jesus å lære av de små barna: «Uten at dere vender om og tar imot Guds rike like som et lite barn kommer dere ikke inn i det.» (Mark 10:15)

I dag, på brødsøndagen, har vi lært å spørre: Man hu? Hva er det? Og han som lærte oss å spørre, han som lærte oss å kjenne spørsmålet som lever i menneskets sjel, skjenker oss svaret:

Jeg er livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri tørste. Jeg er det levende brød som er kommet ned fra himmelen. Den som spiser av dette brødet, skal leve til evig tid. Og det brødet jeg vil gi, er min kropp, som jeg gir til liv for verden. Joh 6:35, 51

Jesus dekker nattverdbordet for oss i dag. Fra alteret rekker han oss livets brød. Det siste spørsmålet er til deg: Man hu? Manna. Vil du ta imot?

Til ære for Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og blir én sann Gud fra evighet og til evighet!


Teksten er en tidligere holdt preken.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
9 min
Ressurstype

  Søndagens tekst

Emne

  Jesu lære

Skrifthenvisning

  Johannes´ evangelium  6: 24-36

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Sverre Langeland.
  Sverre Langeland er sogneprest i Den norske kirke. Etter ordinasjonen i 1988 har han gjort prestetjeneste i Oslo, Narvik og Meland før han i 2009 ble sokneprest i Sandviken i Bergen. Han har vært i lederskapet i Bønne- og arbeidsfellesskapet Kirkelig Fornyelse og i Carissimi, og er nå leder i Johanneskretsen.
   Ressurser av Sverre Langeland
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.