Publisert

Salighet Luk 6:20-23


Ca leselengde:
7 min

Allehelgensdag (1. søndag i november)
Tekstrekke 3
 
Lesetekster: Jes 60,18-22
 Hebr 11,11-16.39-40
Prekentekst: Luk 6,20-23
Fortellingstekst: Åp 1,9-11a; 21,1-5
Poetisk tekst: Salme 126

Preken Allehelgens søndag 2016 Luk  6,20-23

Da løftet han blikket, så på disiplene sine og sa:
Salige er dere fattige,
Guds rike er deres.
Salige er dere som nå sulter,
dere skal mettes.
Salige er dere som nå gråter,
dere skal le.
Salige er dere når folk hater dere,
når de utstøter dere og håner dere
og skyr navnet deres som noe ondt –
for Menneskesønnens skyld!
Gled dere på den dagen og hopp av fryd,
stor er lønnen dere har i himmelen.
Slik gjorde også fedrene med profetene. Luk 6:20-23

Jesus ser på disiplene, de som har forlatt alt for å følge ham.

Å følge Jesus har kostet. Jobben, inntekten, yrkesstoltheten, kameratskapet i fiskebåten, gleden over å dra om bord et godt kast, måltidsfellesskapet rundt bordet hjemme. Kjenner de seg fattige? Kjenner de seg sultne? Kjenner de på sorg og savn etter venner og familie? Hva har de egentlig igjen?

Jesus ser på disiplene, og sier: Salige er dere fattige, for Guds rike er deres! Salig... Den største lykke.

Hvis jeg spør: Vil du bli rik? Tenker du kanskje på penger. Men kan livets virkelige verdier måles i penger?

Tenk om du stod med hendene fulle av kronestykker og jeg ville rekke deg en diamant. Ville du da slippe kronestykkene, for å ta imot diamanten? Den som har hendene fulle er jo ikke i stand til å ta imot.

Før barna ble døpt i dag hørte vi Jesus si til oss alle: Uten at dere vender om og tar imot Guds rike som et lite barn kan dere ikke se Guds rike. Altså: Uten at dere tar imot som et spedbarn tar imot, som han åpner munnen og salig lar livet strømme ned i magen, eller som et spedbarn lukker hendene rundt sin mor eller fars finger, og holder fast, fast på livets kilde og opphav.

Guds rike er som en skatt. En mann fant skatten, gikk og solgte alt han eide, og kom så og kjøpte skatten.

Guds rike er som diamanten - den funkler og skinner, stadig ser du mer av gløden, av fargespillet og glansen, øyet blir aldri mett, for det er stadig mer å se.

Guds rike er som et sennepsfrø, det ser lite ut, men det vokser, og det vokser, og det vokser, like inn i himmelen.

Guds rike er sannheten, og skjønnheten og rettferdigheten, som aldri tar slutt.

Guds rike er i Jesus, din skjønne skatt, din brudgom, hans kjærtegn er bedre enn vin.

Guds rike er hos Han som taler til deg:

Salige er dere som nå hungrer, for dere skal mettes.
Salige er dere som nå gråter, for dere skal le.

Hva var det han sa til Simon Peter: Fra nå av skal du fange mennesker! Etter himmelfartsdagen når Jesus ikke lenger vandrer her på jorden er det Peter og de andre disiplene som forkynner evangeliet om nåde for syndere som vender om og tar imot. De forkynner, døper og lærer. Troen går fram, fra menneske til menneske, fra slekt til slekt, fra Jerusalem til Europa og Norge og videre til Madagaskar og Kina. I dag er det Sverre prest som står på vegne av Kristus selv ved døpefont, prekestol og alterbord og kaller til omvendelse og tro. I kveld er det kanskje du, som leser en bibelhistorie og ber kveldsbønnen med et barn eller barnebarn, for å gi troens skatt videre.

Dåpen forteller: Du kan ikke kjøpe Guds rike for penger, eller med fromhet, eller med åndelighet - du kan bare bli født inn i det.

Ordet forkynner: Du kan ikke finne Guds rike i deg selv, men du kan gripe det i Ordet, som  jorden lukker seg om et såkorn, og lar det spire fram.

Skriftemålet forteller: Du kan ikke gjøre deg selv ren og rettferdig himmelen verdig, men du kan ta imot syndenes tilgivelse for Jesus skyld.

Nattverden forteller: Som kroppen din trenger mat og drikke for å leve trenger du Jesus for å leve i Guds rike.

Syke, sørgende, tollere og syndere, fattige, folk som visste at de ikke kunne frelse seg selv har alltid oppsøkt Jesus. Men i denne verden er det også velstående, mette, ressurssterke, folk med god helse. Samme hvilken kategori du kjenner deg mest hjemme i: Kallet til omvendelse og tro, kallet til å følge Jesus, går til alle: Kallet til å døpe og lære og gjøre folkeslagene til disipler! Kallet til å tjene Gud og gjøre godt mot medmennesket og Guds skaperverk!

Hva er det å være rik? Hva er det å være salig? Hva er den høyeste lykke?

Jesus sier: Salige er dere når folk hater dere, når de utstøter dere og håner dere og skyr navnet deres som noe ondt – for Menneskesønnens skyld! Gled dere da og hopp av fryd, for stor er lønnen dere har i himmelen.

11 av 12 apostler ble martyrer. De mistet livet for Jesu skyld. Vår virkelighet er langt fra deres. Men også vi kan erfare omkostninger ved å følge Jesus. Her noen eksempler fra vår virkelighet:

En gutt tar kvelertak på en førsteklassing og vil tvinge ham til å banne fordi han er fra en profilert kristen familie.

Ei misjonærdatter blir mobbet fordi hun ikke har merkeklær.

En ung mann blir latterliggjort av kamerater fordi han ikke vil ligge med jenta si eller flytte sammen med henne før de er gift.

En fastlege risikerer å miste jobben fordi hun kjenner seg forpliktet på det enkelte menneskets ukrenkelige verdi.

Men disse eksemplene fra dagens Norge er bagateller mot det kristne f.eks i Nord-Korea og Irak opplever daglig. Daglig blir kristne trakassert, mishandlet og kan bli drept på grunn av sin tro. Fører det til færre kristne? Nei, faktisk er det ofte motsatt. Utrolig nok fortelles det om vekkelse i mange land der kristne forfølges, I det siste hører vi om vekkelse på tross av forfølgelse i Iran og i India. Det beste eksempelet fra moderne tid er Kina, hvor kirken viste seg å ha vokst enormt under kommunistisk undertrykkelse.

Vi feirer alle helgens dag i dag. En dag å minnes alle de som gikk foran i tro. De som gav slipp på sitt eget for å gripe Guds rikes skatt, de som har betalt prisen for å gi Guds rike videre. Ikke minst er det martyrene. De pekte med sitt liv på Guds rike som er mye mer verdt enn alle skatter her på jord.

Sett av vi med Johannes i Åpenbaringen kunne få et gløtt inn i evigheten, utenfor tid og rom, for Guds trone, der helgenskaren er samlet. Hva ville vi se? Og hvem ville vi se? Sammen med Peter, Jakob, Johannes, Guds mor Maria, og alle kvinnene, mødrene, som lærte sine barn å be der på sengekanten, skimter du din gamle søndagsskolelærer og.... kan det være, ja kan det være ditt eget ansikt du ser, der et stykke bak i rekken....med hvite klær, renset i Lammets blod, og med seiersmerket, korsets tegn på pannen.

I dag er det tre nydøpte små som er kledde i hvite klær og tegnet med korset. Måtte disse tre og vi alle, for Jesu skyld, finnes med i den store, hvite flokken, for Guds trone i himmelrike.

Til ære for Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og blir én sann Gud fra evighet og til evighet!


Teksten er en tidligere holdt preken.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
7 min
Ressurstype

  Søndagens tekst

Emne

  Forfølgelse

Skrifthenvisning

  Lukas´ evangelium  6: 20-23

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Sverre Langeland.
  Sverre Langeland er sogneprest i Den norske kirke. Etter ordinasjonen i 1988 har han gjort prestetjeneste i Oslo, Narvik og Meland før han i 2009 ble sokneprest i Sandviken i Bergen. Han har vært i lederskapet i Bønne- og arbeidsfellesskapet Kirkelig Fornyelse og i Carissimi, og er nå leder i Johanneskretsen.
   Ressurser av Sverre Langeland
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.