Publisert

Salving og inntog i Jerusalem (2) Joh 12:1-13


Ca leselengde:
6 min

Palmesøndag
Tekstrekke 3
 
Lesetekster: Sak 9,9-10
 Fil 2,5-11
Prekentekst: Joh 12,1-13
Fortellingstekst: Matt 21,1-17
Poetisk tekst: Salme 118,1.20-22.26

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 12. kapittel, fra vers 1:

Seks dager før påske kom Jesus til Betania der Lasarus bodde, han som Jesus hadde vakt opp fra de døde. Der ble det holdt et gjestebud for ham. Marta vartet opp, og Lasarus satt med til bords.

Da kom Maria med et pund ekte, kostbar nardussalve, og med den salvet hun Jesu føtter og tørket dem med sitt hår. Hele huset ble fylt av duften.

Da sa Judas Iskariot, en av disiplene, han som siden forrådte ham: "Hvorfor ble ikke denne salven solgt for tre hundre denarer og pengene gitt til de fattige?" Dette sa han ikke fordi han hadde omsorg for de fattige, men fordi han var en tyv. Det var han som hadde kassen, og han pleide å ta av det som ble lagt i den. Men Jesus sa: "La henne være! Hun har gjemt salven til den dag jeg skal begraves. De fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid."

Det ble kjent i den store mengden av jøder som var samlet, at Jesus var i Betania. Nå kom de dit, ikke bare for hans skyld, men også for å se Lasarus som han hadde vakt opp fra de døde. Da la overprestene opp planer om å drepe Lasarus også, for mange av jødene drog dit for hans skyld og kom til tro på Jesus.

Dagen etter ble det kjent i den store folkemengden som var kommet til festen, at Jesus var på vei inn i Jerusalem. Da tok de palmegrener og gikk ham i møte, og de ropte: Hosianna! Velsignet være han som kommer, i Herrens navn, han som er Israels konge! Joh 12:1-13

Slik lyder Herrens ord!

Gå din Gud i møte, glad i sjel og sinn. Jesus kommer til deg, slipp ham villig inn!

På palmesøndag feirer vi at Jesus red inn i Jerusalem. Jerusalem er langt borte. Palmesøndag var for lenge siden.

Men i sangene på palmesøndag er ikke Jesus langt borte. Han stod jo opp fra de døde, og han lever i dag. Han sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd. Og han vil komme inn i hjertet til hver enkelt av oss.

Derfor synger vi ikke bare om det som skjedde den gangen - for lenge siden - langt borte - i Jerusalem.

Vi synger til hverandre i dag:

Gå din Gud i møte, glad i sjel og sinn. Jesus kommer til deg, slipp ham villig inn!
Se, nå kommer Jesus! Mot Jerusalem på en eselfole rir han sakte frem.
Ren og ydmyk er han, uten ytre prakt, og på korsets trone tar han kongemakt.
Gå din Gud i møte, glad i sjel og sinn. Jesus kommer til deg, slipp ham villig inn!
Dagene er mørke, men i kongeglans kommer Jesus til oss, vi skal være hans!
Hosianna! Jesus, du vil være her. I ditt folk, din kirke er du alltid nær.
(Salmer 97, nr 16)

Det går an å ha Jesus i hjertet

Jesus sa noe underlig om å ha ham i hjertet sitt:

Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. Joh 14:23

Dersom vi hører på det Jesus sa, og holder fast på det, da vil Gud og Jesus flytte inn hos oss og bo hos oss!

Paulus kjente at påsken hadde forandret livet hans. Han skrev til galaterne:

Jeg er korsfestet med Kristus; 20 jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever her på jorden, det lever jeg i troen på Guds Sønn som elsket meg og gav seg selv for meg. Gal 2:19-20

Det går an å ha Jesus i hjertet sitt, å kjenne at han er inne i oss. Og det går an å kjenne at det skjer noe inne i oss når Jesus er hos oss. For det skjedde alltid noe med mennesker der Jesus var, da han vandret rundt på jorden. Vi har hørt om det, da vi leste om palmesøndagen: Mange mennesker - og noen enkeltmennesker: Maria, Marta og Lasarus.

Folkemengden

Hele folkemengden - gleden over påskeferie i hele det norske folk!

Glede over at Jesus kommer

Enkeltpersoner

Judas var der. Han hadde lukket hjertet sitt. Han tenkte bare på penger. Det er farlig. Judas var der til og med den siste kvelden: «I den natt da han ble forrådt…» Det siste Jesus sa til Judas var: «Min venn!» (Matt 26:50) Likevel gikk det galt med Judas.

Lasarus bare var der, - han gikk rundt som et levende Guds under. Like før påske hadde Jesus vakt Lasarus opp fra de døde.

... for mange av jødene drog til Betania for Lasarus' skyld og kom til tro på Jesus. Joh 12:11

Marta vartet opp.

Maria - Jesus forsvarte Maria mot Judas.

Det var ikke første gang Jesus forsvarte Maria! (Luk 10:41-42)

Duften fylte hele huset! Takken fyller hele huset!

Jesus toger inn i vårt hjerte

Mystisk forening, - Jesus vil deg noe.

På palmesøndag ønsker vi Jesus velkommen inn i hjertet vårt.

Akkurat som i julen:

Akk, kom, jeg opp vil lukke mitt hjerte og mitt sinn
og full av lengsel sukke: Kom, Jesus, dog herinn!
Kom, la min sjel dog finne sin rette gledes stund,
at du er født herinne i hjertets dype grunn!
(Norsk Salmebok 45,7-8)

Hvordan merker vi at Jesus bor i oss?

Ransak dere selv om dere er i troen, prøv dere selv! Eller merker dere ikke at Jesus Kristus er i dere? Det måtte da være at dere ikke består prøven. 2 Kor 13:5

Takk!

Sjelefienden vil plukke fra oss den troen vi har i hjertet: «Du er den samme gamle! Det nytter ikke!» - Vi kan svare sjelefienden med å takke! Takken bygger opp troen! Å takke er å holde fast i de gavene Jesus har gitt oss, og det er å holde fast i Jesus. Å henge opp et bilde du har fått i gave, er den beste takken. Da har gaven plass hos deg!

Takk for:

  • at vi har Jesus å be til
  • at vi kan vite hva som er godt å gjøre
  • en som tar imot oss når vi har gjort noe dumt
  • en som vil være med oss gjennom døden
  • en som gir oss evig liv hos Gud
  • at vi får begynne på det evige livet her og nå
Å ha Jesus i hjertet sitt - den vi skal bli!

Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke blitt åpenbaret hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli ham lik, for vi skal se ham som han er. 1 Joh 3:2 

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, som var og er og blir én sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen.


Prekenen er hentet fra Harald Kaasa Hammers nettsted tekstboken.no.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
6 min
Ressurstype

  Søndagens tekst

Emne

  Påske

Skrifthenvisning

  Johannes´ evangelium  12: 1-13

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Harald Kaasa Hammer.
  Harald Kaasa Hammer er pensjonert prest i Den norske kirke. Han var sekretær under arbeidet med Tekstboken 2011. Han har skrevet flere bøker og har gitt ut oversettelser av Den norske kirkes bekjennelsesskrifter. Han driver nettstedet www.tekstboken.no med mange ressurser til tekstene i kirkeåret.
   Ressurser av Harald Kaasa Hammer
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.