Publisert

Hvem er Gud Fader?Vi bekjenner troen på en treenig Gud: Fader Sønn og Hellig Ånd. EndreI denne episoden av podkasten Ta vare på troen samtaler Sakarias Ingolfsson med Endre Stene, forsamlingsleder i Namsos Misjonsforsamling og lærer på Fjellheim bibelskole, om temaet Hvem er Gud Fader? Vi snakker om hvem han er, hva han har gjort for oss, og prøver å svare på et par innvendinger: Hvorfor kaller vi Gud for nettopp far? og hvordan kan Gud være både god og allmektig, når vi ser så mye ondt i verden?TVPT02 Hvem er Gud Fader

Begrep som brukes i episoden
  • Med Den første trosartikkel sikter vi til den første delen av trosbekjennelsen, som handler om Gud Fader: "Jeg tror på Gud Fader allmektig, himmelens og jordens skaper".
  • Med Den naturlige åpenbaring sikter vi til at alt som eksisterer, vitner med sin eksistens om at noen har skapt det. En kan derfor, med naturen som kilde, trekke den slutningen at naturen er skapt, at det derfor er en skaper, og at vi står ansvarlig for ham.
  • I motsetning til den naturlige åpenbaringen er Den spesielle åpenbaring et begrep for den delen av Guds åpenbaring, som er nedtegnet i Bibelen. Denne åpenbaringen inneholder all sannhet som er nødvendig til å kjenne Gud, og bli frelst i troen på Jesus.
Bibelsitat

1 Mosebok 1:1

I begynnelsen skapte Gud himmel og jord

Johannes åpenbaring 22:13

Jeg er Alfa og Omega, den første og den siste, begynnelsen og enden

Salme 17:15

Jeg skal i rettferdighet få se ditt åsyn. Når jeg våkner, skal jeg mettes ved synet av din skikkelse.

Hebreerbrevet 1:3

Han er avglansen av hans herlighet og avbildet av hans vesen, og han bærer alle ting ved sin krafts ord. Etter at han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye

1 Mosebok 1:29

Og Gud sa: Se, jeg har gitt dere alle planter som sår seg over hele jorden, og hvert tre med frukt som setter frø. Det skal være føde for dere.

1 Mosebok 9:3

Alt som rører seg og lever, skal være til føde for dere. Likesom jeg ga dere de grønne plantene, gir jeg dere alt dette.

Salme 103:13

Som en far forbarmer seg over sine barn, forbarmer Herren seg over dem som frykter ham

Jesaja 66:13

Som en mor trøster sitt barn, slik vil jeg trøste dere.

5 Mosebok 29

Det skjulte hører Herren vår Gud til, men det åpenbarte er for oss og for våre barn til evig tid, for at vi skal holde alle ordene i denne loven.


 

RelatertStøtt foross.no
Ressurstype

  Lydressurs

Serie

  Alle ressurser i serien

  Ta vare på troen

  Hva er kristendom?

  Hvem er Gud Fader? (vises nå)

  Hvem er Guds sønn?

  Hvem er Den Hellige Ånd?

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Sakarias Ingolfsson.
  Sakarias er halvt svensk, født og oppvokst på Island, og bor nå med kone og barn i Spydeberg i Indre Østfold. Han har mastergrad i teologi og misjon fra Fjellhaug og videre studier fra Concordia Theological Seminary, Ft. Wayne. Sakarias har arbeidet flere år som områdearbeider i NLM region nordvest, men tjener i dag som prest i LKN.
   Ressurser av Sakarias Ingolfsson
Gjest i programmet

forfatter_foto  Endre Stene er gift med Edel, har fire gutter og bor i Namsos. Han er lærer på Fjellheim Bibelskole.
  Ressurser av Endre Stene

Slik bruker du Podkast

Ta vare på troen er en podkast. Det betyr at du kan få hver ny episode automatisk tilsendt din lydenhet, f.eks. iPhone eller Android telefon.

Du kan finne podkasten på iTunes store, eller ved å bruke søkefunksjonen i de fleste andre apper som er laget til formålet.

Les mer om de vanligste alternativene.

Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.