Publisert

Den kristne troens kilderDen kristne troen er en gave som vi får gjennom flere ulike kilder. Hvilke kilder er det, og hva er forholdet mellom dem. Vi snakker om disse temaene i dagens program av podkasten Ta vare på troen.

Ingvald Andre KårbøDagens gjest er Ingvald Andre Kårbø. Han er lærer og inspektør på Fjellheim bibelskole i Tromsø. Ingvald har master i teologi fra Fjellhaug internasjonale høgskole.TVPT05 Den kristne troens kilder

Begrep som brukes i programmet
  • Med begrepet naturlig åpenbaring mener vi at Gud gir seg selv til kjenne i naturen. Denne åpenbaringen er tilstrekkelig til å ansvarliggjøre oss mennesker overfor Gud, men ikke tilstrekkelig til å kjenne frelsen i Jesus Kristus
  • Med begrepet spesiell åpenbaring sikter vi til den åpenbaring som Gud har gitt oss i form av skrevne ord. Helt konkret sikter vi til Bibelen.
  • Når vi i dagens program bruker ordet tradisjon så sikter vi først og fremst til brev og bøker, skrevet av tidlige kristne ledere. Men, begrepet kan også favne ulike skikker vi kjenner i kirken, f.eks. gudstjenestens liturgi
  • Bekjennelsesskriftene kan på en måte betraktes som tradisjon, men de er mer definert. Disse er på den ene siden tre dokument fra oldkirken, som de fleste kirkesamfunn er enige om: Den apostoliske trosbekjennelsen, den nikenske trosbekjennelsen og den athanasianske trosbekjennelsen. På den andre siden snakker vi om spesifikt lutherske bekjennelsesskrift som ble utarbeidet under reformasjonen i Tyskland på 1500-tallet. I Norge anerkjenner vi Luthers lille katekisme og Den Augsburgske bekjennelse som en del av denne kategorien. Du kan lese alle disse skriftene her på foross.no
  • Skriften alene er et prinsipp vi har arvet fra reformasjonen. Kort sagt betyr det at Bibelen er første autoritet i alle spørsmål om troen, som alle andre autoriteter må prøves etter. Det betyr også at det ikke finnes noe annet grunnlag å basere troslæren på.

Bibelens syn på sig selvIngvald nevner også boken "Bibelens syn på sig selv", skrevet av Peter Olsen. Du finner omtale av boken, samt mulighet for å bestille den på hjemmesiden til Dansk Bibel-institutt.

Bibelsitat

Rom 1:19-20

For det en kan vite om Gud, ligger åpent for dem, for Gud har åpenbart det for dem. For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har vært synlig fra verdens skapelse av. Det kjennes av hans gjerninger, for at de skal være uten unnskyldning.

1 Kor 2:9-10

Men, som det står skrevet: Det som intet øye har sett og intet øre hørt, og det som ikke kom opp i noe menneskes hjerte, det har Gud beredt for dem som elsker ham. Men for oss har Gud åpenbart det ved sin Ånd. For Ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud.

1 Pet 4:11

Om noen taler, han tale som Guds ord. Om noen tjener, han tjene ved den kraft som Gud gir, for at Gud må bli æret i alle ting ved Jesus Kristus - ham som æren og makten tilhører i all evighet. Amen

Rom 10:17

Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord.

2 Tim 1:5 og 3:14-15

For jeg er blitt minnet om din oppriktige tro, den som bodde først i din mormor Lois og i din mor Eunike, og som jeg er viss på også bor i deg.

Men bli du i det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av, og helt fra barndommen av kjenner du De hellige skrifter, som kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus

1 Kor 12:29-30

Er vel alle apostler? Er vel alle profeter? Er vel alle lærere? Gjør vel alle kraftige gjerninger? Har vel alle nådegaver til å helbrede? Taler vel alle med tunger? Kan vel alle tyde dem?

1 Kor 14:3

Men den som taler profetisk, taler for mennesker, til oppbyggelse, formaning og trøst.

1 Kor 14:23-25

Om nå hele menigheten kommer sammen på samme sted, og alle taler med tunger, og det så kommer inn noen ukyndige eller vantro, vil de da ikke si at dere er gått fra forstanden? Men dersom alle taler profetisk, og det så kommer inn en vantro eller ukyndig, da blir han avslørt av alle og dømt av alle, og det som er skjult i hans hjerte, åpenbares. Så vil han falle på sitt ansikt og tilbe Gud og bekjenne: Gud er sannelig iblant dere!


 

RelatertStøtt foross.no
Ressurstype

  Lydressurs

Emne

  Bibelen

Serie

  Alle ressurser i serien

  Ta vare på troen

  Hva er kristendom?

  Hvem er Gud Fader?

  Hvem er Guds sønn?

  Hvem er Den Hellige Ånd?

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Sakarias Ingolfsson.
  Sakarias er halvt svensk, født og oppvokst på Island, og bor nå med kone og barn i Spydeberg i Indre Østfold. Han har mastergrad i teologi og misjon fra Fjellhaug og videre studier fra Concordia Theological Seminary, Ft. Wayne. Sakarias har arbeidet flere år som områdearbeider i NLM region nordvest, men tjener i dag som prest i LKN.
   Ressurser av Sakarias Ingolfsson
Gjest i programmet

forfatter_foto  Ingvald André Kårbø kommer fra Øygarden utenfor Bergen. Han er gift med Camilla og de har ei datter sammen. Ingvald arbeider som radio- og TV-pastor i P7 Kristen Riksradio, men er i permisjon nå.
  Ressurser av Ingvald André Kårbø

Slik bruker du Podkast

Ta vare på troen er en podkast. Det betyr at du kan få hver ny episode automatisk tilsendt din lydenhet, f.eks. iPhone eller Android telefon.

Du kan finne podkasten på iTunes store, eller ved å bruke søkefunksjonen i de fleste andre apper som er laget til formålet.

Les mer om de vanligste alternativene.

Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.