Publisert

Guds kall til familienFor tiden er det mye snakk om smågrupper av ulike slag i det kirkelige landskapet. Mange poengterer viktigheten av å være medlem i, og tilhøre en slik gruppe. Og det er veldig fint når en kan komme sammen i mindre samlinger for å diskutere bibelen, og lære mer om Guds ord. Så jeg har ikke noen tanker om å kritisere disse, men i dag vil jeg sette fokus på en liten gruppe som Gud har gitt oss, nemlig familien. Og Gud har et konkret kall til de ulike personene som er med i denne gruppen: Far, mor og barn. Vi skal snakke om alle disse, med særlig fokus på foreldrene.

Jørgen StorvollDagens gjest har jobbet en god del med disse temaene. Jørgen Storvoll kommer fra Brøstadbotten i midt-troms. Han er lykkelig gift, og har fire barn, hvorav den yngste ennå ikke er født, men ventes i løpet av noen få uker. Jørgen er ordinert prest i Den evangelisk-lutherske frikirke, men jobber for tiden som timelærer på Fjellheim bibelskole i Tromsø.TVPT16 Guds kall til familien

Skrifthenvisninger og notater

Kolosserne 3:17-21

Og la alt dere sier og gjør, skje i Herren Jesu navn, med takk til Gud, vår Far, ved ham. Dere kvinner, underordne dere ektemennene deres, som det sømmer seg i Herren. Dere menn, elsk konene deres og vær ikke harde mot dem. Dere barn, vær lydige mot foreldrene deres i alt, det er til glede i Herren. Dere foreldre, vær ikke så strenge mot barna deres at de mister motet.

De fire B-ene står for Bibel, bønn, brødsbrytelse og brødre- og søstrefellesskapet. Jerusalem-menigheten i Apostlenes gjerninger, kapittel 2, vers 42, beskrives med fokus på disse fire egenskapene.

De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene.

Det fjerde bud lyder: Du skal hedre din far og din mor.
Hustavlen i Efeserne 5:21-6:9 plukker dette opp. Vi siterer ikke hele hustavlen her, men fire vers fra kapittel 6.

Dere barn, vær lydige mot foreldrene deres i Herren, for det er rett og riktig. Du skal hedre din far og din mor, dette er det første budet med et løfte: så det kan gå deg godt og du kan leve lenge i landet. Dere foreldre, vekk ikke sinne og trass hos barna deres, men gi dem omsorg, så de får en oppdragelse og rettledning som er etter Herrens vilje.

Markus 10:13-16

De bar små barn til ham for at han skulle røre ved dem, men disiplene viste dem bort. Da Jesus så det, ble han sint og sa til dem: "La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem. Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det." Og han tok dem inn til seg, la hendene på dem og velsignet dem.

Titus 2:2-5

Eldre menn skal være edruelige, verdige og forstandige og sunne i troen, kjærligheten og tålmodigheten. På samme måte skal eldre kvinner oppføre seg slik det sømmer seg for de hellige. De skal ikke fare med sladder eller være avhengige av mye vin, men være gode eksempler, så de kan lære de unge kvinnene å elske mann og barn, leve forstandig og rent, ta ansvar for hjemmet og underordne seg sine menn, slik at Guds ord ikke blir spottet.

1 Tim 5:8

En som ikke har omsorg for sine nærmeste, og særlig for sin egen familie, har fornektet troen og er verre enn en vantro.

Matt 19:27-29

Da tok Peter til orde og sa: "Hva med oss? Vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal vi få?" Jesus sa til dem: "Sannelig, jeg sier dere: Når alt blir født på ny og Menneskesønnen sitter på tronen i sin herlighet, da skal også dere som har fulgt meg, sitte på tolv troner som dommere over Israels tolv stammer. Og enhver som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller far eller mor eller barn eller åkrer for mitt navns skyld, skal få mangedobbelt igjen og arve evig liv.

Til slutt gir Storvoll oss en liten huskeregel. Dersom du ikke bruker tid på BOB (Bibel og Bønn) kan det lett bli Bob bob.


 

RelatertStøtt foross.no
Ressurstype

  Lydressurs

Emner

  Barn

  Disippelliv

  Familien

Serie

  Alle ressurser i serien

  Ta vare på troen

  Hva er kristendom?

  Hvem er Gud Fader?

  Hvem er Guds sønn?

  Hvem er Den Hellige Ånd?

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Sakarias Ingolfsson.
  Sakarias er halvt svensk, født og oppvokst på Island, og bor nå med kone og barn i Spydeberg i Indre Østfold. Han har mastergrad i teologi og misjon fra Fjellhaug og videre studier fra Concordia Theological Seminary, Ft. Wayne. Sakarias har arbeidet flere år som områdearbeider i NLM region nordvest, men tjener i dag som prest i LKN.
   Ressurser av Sakarias Ingolfsson
Gjest i programmet

forfatter_foto  Jørgen Storvoll kommer fra Brøstabotn, er gift med Ingunn Sofie og de har fire barn. Jørgen er teolog og arbeider nå som lærer på Fjellheim bibelskole i Tromsø
  Ressurser av Jørgen Storvoll

Slik bruker du Podkast

Ta vare på troen er en podkast. Det betyr at du kan få hver ny episode automatisk tilsendt din lydenhet, f.eks. iPhone eller Android telefon.

Du kan finne podkasten på iTunes store, eller ved å bruke søkefunksjonen i de fleste andre apper som er laget til formålet.

Les mer om de vanligste alternativene.

Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.