Publisert

Pinsedag i kontekstI disse dager feirer vi pinse. I dagens episode av Ta vare på troen skal vi se på noen aspekt ved pinsedag, i lys av freleshistorien som helhet. Vi skal trekke frem flere gammeltestamentlige tekster i denne sammenheng og trekke de lange linjene.

I dagens program blir det ikke en samtale, som det ofte er, men Sakarias er alene med mikrofonen. Podkasten er tilgjengelig i spilleren nedenfor, på iTunes og i de fleste podcast-apper for Android og Windows phone.TVPT25 Pinsedag i kontekst

Konkluderende tanker

Jesus gav disiplene bud om å gjøre alle folkeslag til disipler, ved å døpe dem til Faderens, og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lære dem å holde alt han har befalt (Matt 28:16-20). I Apostlenes gjerninger får vi høre at de skulle være Jesu vitner i Jerusalem, Judea, Samaria og helt til verdens yttergrenser (Apg 1:8). Og selv om vi ser markerte trinn, hvor urkirken først etablerer seg i Jerusalem, for så å ekspandere til Judea, til Samaria og til slutt til hendingfolket, så ser vi også at hele dette programmet settes i gang på pinsedag.
Her er de samlet, jøder og gudfryktige hedninger fra hele verden. De kom for å feire pinse i Jerusalem, og når de kom så ventet den Hellige ånd på dem. Gjennom Peter og de andre apostlene forkynte han evangeliet for dem. Ikke bare på de språkene som man forventet: Arameisk, Gresk og kanskje Latin, men på morsmålet til den enkelte. Akkurat det samme skjer i dag, når vi lytter til Guds ord forkynt på norsk, svensk eller hvilket annet språk eller hvilket annet språk det skulle være. Og når vi kan lese oversettelser av Guds ord i bibelen på vårt eget språk, skjer akkurat det samme. Skillene som ble satt i den gamle pakt, og i historien om Babels tårn, er opphevet.
Evangeliet er for hele verden, for Jesus er død for hele verden. Han vil at alle skal komme til tro på ham og slik få del i det evige livet.

Skrifthenvisninger

Matt 7:15

Vokt dere for de falske profeter! De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver

Matt 16:5-12

De kom over til den andre siden, og disiplene hadde glemt å ta med brød. Jesus sa da til dem: «Pass dere og ta dere i vare for surdeigen til fariseerne og saddukeerne.» De tenkte på dette og sa til hverandre: «Det er fordi vi ikke har tatt med brød.» Men Jesus merket det og sa: «Så lite tro dere har! Hvorfor snakker dere om at dere ikke har brød? Begriper dere ennå ingen ting? Husker dere ikke de fem brødene for de fem tusen, og hvor mange kurver dere da fikk? Eller de sju brødene for de fire tusen, og hvor mange kurver dere da fikk? Hvordan kan dere tro at det var brød jeg mente? Ta dere i vare for surdeigen til fariseerne og saddukeerne.» Da forstod de at det ikke var surdeig i brød de skulle passe seg for, men fariseernes og saddukeernes lære

1 Tim 1:1-3

Paulus, som er Kristi Jesu apostel etter befaling fra Gud, vår frelser, og fra Kristus Jesus, vårt håp, hilser Timoteus, sin ekte sønn i troen. Nåde, miskunn og fred fra Gud Fader og Kristus Jesus, vår Herre! Da jeg drog til Makedonia, bad jeg deg bli i Efesos, for at du skulle forby visse folk å fare med annen lære.

Hovedteksten for pinsedag er fra Apostlens gjerninger, kapittel 2. Les gjerne hele teksten på bibel.no eller i din egen bibel. Vi sitere de første 13 versene her:

Da pinsedagen kom, var de alle samlet. 2 Med ett kom det et brus fra himmelen som når det blåser en sterk storm, og det fylte huset hvor de satt. 3 Tunger likesom av ild kom til syne, og de delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. 4 Da ble de alle fylt av Den Hellige Ånd, og de begynte å tale i andre tungemål etter som Ånden gav dem å forkynne.
5 I Jerusalem bodde det fromme jøder fra all verdens land. 6 En stor mengde samlet seg da de hørte denne lyden, og de ble helt forvirret; for hver enkelt hørte sitt eget språk bli talt. 7 Forskrekket og forundret spurte de: «Er de ikke galileere, alle disse som taler? 8 Hvordan henger det sammen at enhver av oss hører dem tale på vårt eget morsmål? 9 Vi er partere og medere og elamitter, folk fra Mesopotamia, Judea og Kappadokia, fra Pontos og Asia, 10 Frygia og Pamfylia, fra Egypt og Libyaområdet mot Kyréne, 11 vi er jøder eller har gått over til jødedommen og har flyttet hit fra Roma, kretere og arabere – og vi hører dem tale om Guds storverk på våre egne språk.» 12 De visste ikke hva de skulle tro, og forvirret spurte de hverandre: «Hva er dette for noe?» 13 Men noen gjorde narr og sa: «De har drukket søt vin og er fulle.»

Apostlenes gjerninger 1:4-5

En gang han spiste sammen med dem, sa han: «Dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som Faderen har lovt og som jeg har talt om. For Johannes døpte med vann, men dere skal om noen få dager døpes med Den Hellige Ånd.»

Apostlenes gjerninger 1:8

...dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender.

2 Mosebok 3:1-6

Moses gjette småfeet for svigerfaren Jetro, presten i Midjan. Da hendte det en gang at han drev feet over på den andre siden av ørkenen og kom til Guds fjell, Horeb. 2 Der viste Herrens engel seg for ham i en flammende ild, som slo opp fra en tornebusk. Med ett fikk han se at busken stod i lys lue, men den brant ikke opp. 3 Da tenkte Moses med seg selv: «Jeg vil bort og se dette underfulle synet, at tornebusken ikke brenner opp.» 4 Men da Herren så at han kom borttil for å se, ropte han ut av tornebusken: «Moses, Moses!» Og han svarte: «Ja, her er jeg.» 5 Da sa Gud: «Kom ikke nærmere! Ta dine sko av deg! For det stedet du står på, er hellig jord.» 6 Herren sa: «Jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud.» Da skjulte Moses ansiktet; for han våget ikke å se på Gud.

2 Mosebok 19:16-19

Da det ble morgen den tredje dagen, brøt det løs med torden og lyn. Det la seg en tung sky over fjellet, og det lød en sterk hornlåt. Alle som var i leiren, skalv av redsel. Men Moses førte folket ut av leiren, til møte med Gud, og de stilte seg nedenfor fjellet. Hele Sinai-fjellet stod i røk, fordi Herren var kommet ned på det i ild. Røken steg opp som av en smelteovn, og hele fjellet skalv. Hornlåten økte og ble sterkere og sterkere. Moses talte, og Gud svarte så en kunne høre hans røst.

2 Mos 13:21-22

Herren gikk foran dem om dagen i en skystøtte som viste dem veien, og om natten i en ildstøtte som lyste for dem. På den måten kunne de dra fram både dag og natt. Skystøtten vek ikke fra folket om dagen, og ildstøtten ikke om natten

1 Kongebok 19:11-13

Da sa Herren: «Gå ut og still deg opp på fjellet for Herrens åsyn!» Og se, Herren gikk forbi. Foran ham fór en stor og sterk storm, som kløvde fjell og knuste knauser; men Herren var ikke i stormen. Etter stormen kom det et jordskjelv; men Herren var ikke i jordskjelvet. 12 Etter jordskjelvet kom det en ild; men Herren var ikke i ilden. Etter ilden kom lyden av en svak susing. 13 Da Elia hørte den, drog han kappen for ansiktet, gikk ut og stilte seg ved inngangen til hulen.

1 Mos 11:1-9

Hele verden hadde ett språk og samme tungemål. 2 Da folk brøt opp fra øst, fant de en bred dal i Sinear-landet og slo seg ned der. 3 De sa til hverandre: «Kom, så lager vi teglstein og brenner dem godt!» De brukte tegl til byggestein og jordbek til bindemiddel. 4 «Kom,» sa de, «la oss bygge oss en by med et tårn som når opp til himmelen, og skape oss et navn så vi ikke blir spredt ut over hele jorden!»
5 Da steg Herren ned for å se på byen og tårnet som menneskene bygde. 6 Herren sa: «Se, de er ett folk, og samme språk har de alle. Dette er det første de tar seg fore. Nå vil ingen ting være umulig for dem, hva de så finner på å gjøre. 7 La oss stige ned og forvirre deres språk, så den ene ikke skjønner hva den andre sier!» 8 Så spredte Herren dem derfra ut over hele jorden, og de holdt opp med å bygge på byen. 9 Derfor kalte de den Babel. For der forvirret Herren all verdens tungemål, og derfra spredte Herren dem ut over hele jorden.

2 Mosebok 23:14-17

Tre ganger om året skal du holde høytid for meg. 15 Du skal holde de usyrede brøds høytid. I sju dager skal du spise usyret brød, slik som jeg har befalt deg, på den tid jeg har fastsatt, i måneden abib. For da drog du ut av Egypt. Ingen må vise seg tomhendt for mitt åsyn. 16 Likeså festen for kornhøsten, når du høster inn førstegrøden av det du sådde på åkeren, og festen for frukthøsten ved slutten av året, når du samler i hus det du har avlet på marken. 17 Tre ganger om året skal alle menn hos deg tre fram for Herren Gud

Matt 28:16-20

16 Men de elleve disiplene drog til det fjellet i Galilea hvor Jesus hadde satt dem stevne. 17 Og da de fikk se ham, falt de ned og tilbad ham; men noen tvilte. 18 Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. 19 Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn 20 og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»


 

RelatertStøtt foross.no
Ressurstype

  Lydressurs

Skrifthenvisning

  Apostlenes gjerninger  2: 2-13

Serie

  Alle ressurser i serien

  Ta vare på troen

  Hva er kristendom?

  Hvem er Gud Fader?

  Hvem er Guds sønn?

  Hvem er Den Hellige Ånd?

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Sakarias Ingolfsson.
  Sakarias er halvt svensk, født og oppvokst på Island, og bor nå med kone og barn i Spydeberg i Indre Østfold. Han har mastergrad i teologi og misjon fra Fjellhaug og videre studier fra Concordia Theological Seminary, Ft. Wayne. Sakarias har arbeidet flere år som områdearbeider i NLM region nordvest, men tjener i dag som prest i LKN.
   Ressurser av Sakarias Ingolfsson
Slik bruker du Podkast

Ta vare på troen er en podkast. Det betyr at du kan få hver ny episode automatisk tilsendt din lydenhet, f.eks. iPhone eller Android telefon.

Du kan finne podkasten på iTunes store, eller ved å bruke søkefunksjonen i de fleste andre apper som er laget til formålet.

Les mer om de vanligste alternativene.

Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.