Publisert

Seksuell synd og pornografiHva skjer når kristne menn og kvinner ser på pornografiske bilder og filmer, leser pornografiske bøker, eller sender og mottar seksuelle meldinger? Det er noe av det som vi skal snakke om i dagens program av Ta vare på troen, med temaet seksuell synd og pornografi.

Gjest i dagens program er Alexis Lundh, leder for prosjektet Helt fri, som drives av Ungdom og medier. Alexis er 44 år, gift og har fire barn. Han kommer fra Oslo, men har bodd et par ulike plasser. De siste årene har familien bodd i Haugesund, hvor Alexis blant annet har tjent som ungdomspastor i pinsemenigheten Tabernakelet.TVPT27 Seksuell synd og pornografi

Undersøkelse av Barna gruppen

Alexis Lundh viser flere ganger til en undersøkelse, gjort av Barna-gruppen nå i 2016. Undersøkelsen når til 3000 amerikanere, fordelt på både voksne og ungdommer. Blant disse 3000 var 432 pastorer og 338 ungdomspastorer. Barna gruppen trekker frem ti trender som undersøkelsen avslører:

  1. Det råder moralsk uklarhet angående pornografi, særlig blant yngre amerikanere.
  2. Holdinger til hva kan defineres som pornografi varierer i stor grad
  3. 1 av 3 amerikanere bruker pornografi hver måned
  4. Alder, kjønn og trospraksis er de tre største faktorene i hvor hyppig en person bruker pornografi
  5. Unge voksne bruker mer pornografi, og er mindre tilbøyelig til å mene at pornografi er skadelig for samfunnet
  6. Tenåringer og unge voksne anser det å ikke kildesortere søppel som et større moralsk onde, enn det å bruke pornografi
  7. Svært få voksne føler skyld over sin bruk av pornografi
  8. De fleste brukere av pornografi mener deres bruk er i orden. Praktiserende kristne har imidlertid delte meninger
  9. Få voksne gjør forsøk på å slutte og bruke pornografi

Rapporten fra undersøkelsen kan kjøpes på Barna sin hjemmeside. Undersøkelsen heter: The porn phenomenon.

Skrifthenvisninger

Alexis siterer innledningsvis 1 Kor 6:12-13, vi tar med teksten helt til vers 20 her:

Jeg har lov til alt, men ikke alt tjener til det gode. Jeg har lov til alt, men jeg skal ikke la noe få makt over meg. Maten er til for magen, og magen for maten, men Gud skal gjøre slutt på dem begge. Kroppen er ikke til for hor; den er for Herren, og Herren er for kroppen. Gud reiste opp Herren, og ved sin kraft skal han også reise oss opp. Vet dere ikke at kroppene deres er Kristi lemmer? Skal jeg da ta Kristi lemmer og gjøre dem til en hores lemmer? Det må ikke skje! Eller vet dere ikke at når noen holder seg til en hore, blir de én kropp? For det står: De to skal være én kropp. Men den som holder seg til Kristus, blir én ånd med ham. Hold dere langt borte fra hor! All synd som et menneske gjør, er utenfor kroppen. Men den som driver hor, synder mot sin egen kropp. Vet dere ikke at kroppen deres er et tempel for Den hellige ånd som bor i dere, og som er fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. Dere er kjøpt, og prisen betalt. Bruk da kroppen til Guds ære!

Kolosserne 1:16

For i ham er alt blitt skapt,
i himmelen og på jorden,
det synlige og det usynlige,
troner og herskere,
makter og åndskrefter –
alt er skapt ved ham og til ham.

Teksten i 1 Joh 1:8-9 lese et par ganger i løpet av programmet, fordi dette er noe av hovedgrunnen for at vi i det hele tatt tar opp temaet. Gud har gitt oss løfte om at det finnes tilgivelse for all synd, og det gjelder også når det handler om pornografi.

Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett

Galaterne 6:1

Mine søsken, hvis en av dere blir grepet i et feiltrinn, må dere som har Ånden, hjelpe ham til rette. Men gjør det med et ydmykt sinn og pass deg selv, så ikke du også blir fristet.


 

RelatertStøtt foross.no
Ressurstype

  Lydressurs

Serie

  Alle ressurser i serien

  Ta vare på troen

  Hva er kristendom?

  Hvem er Gud Fader?

  Hvem er Guds sønn?

  Hvem er Den Hellige Ånd?

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Sakarias Ingolfsson.
  Sakarias er halvt svensk, født og oppvokst på Island, og bor nå med kone og barn i Spydeberg i Indre Østfold. Han har mastergrad i teologi og misjon fra Fjellhaug og videre studier fra Concordia Theological Seminary, Ft. Wayne. Sakarias har arbeidet flere år som områdearbeider i NLM region nordvest, men tjener i dag som prest i LKN.
   Ressurser av Sakarias Ingolfsson
Gjest i programmet

forfatter_foto  Alexis er gift og har fire barn. Han har tidligere blant annet vært ungdomspastor i pinsemenigheten Tabernakelet i Haugesund. Nå er han leder for prosjektet helt fri i regi av Familie og medier.
  Ressurser av Alexis Lundh

Slik bruker du Podkast

Ta vare på troen er en podkast. Det betyr at du kan få hver ny episode automatisk tilsendt din lydenhet, f.eks. iPhone eller Android telefon.

Du kan finne podkasten på iTunes store, eller ved å bruke søkefunksjonen i de fleste andre apper som er laget til formålet.

Les mer om de vanligste alternativene.

Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.