Publisert

Lovens tredje brukHvordan skal det kristne livet se ut, og hvordan skal en kristen person forholde seg til alle lover og regler i bibelen? I dette programmet tar vi opp tråden fra forrige program, og dagens tema er lovens tredje bruk.Bokforside Arne Helge TeigenDagens gjest er Arne Helge Teigen, doktor i Systematisk teologi, og førsteamanuensis ved Fjellhaug internasjonale høgskole. Arne Helge har nylig lansert boken «kors og frelse» hvor han tar et oppgjør med postmodernistisk kritikk av forsoningslæren. Du kan lese om denne boken her på foross.noTVPT29 Lovens tredje bruk med Arne Helge Teigen

Ord og begrep

  • Med Loven sikter et apsekt ved Guds ord. Når Gud taler til oss med krav, så kaller vi det for loven. Loven er derfor alt Gud ord som sier "du skal" eller "du skal ikke". Mer spesifikt bruker en gjerne ordet loven om de ti bud.
  • Med Lovens tredje bruk sikter vi til det å bruke loven som en veiledning til det kristne livet
  • Begrepene det gamle menneske og det nye menneske er omfattende teologiske begrep som forklarer noe av det som ligger i gjenfødelsen. Begrepene er hentet fra Paulus sine brev i det nye testamente. (Se f.eks Rom 6:1-11; Efes 1:3-5; Efes 4:22-24. Se også Joh 3:3-6)
    • Det gamle menneske (også kjent som kjødet) sikter til menneskets "naturlige", uomvendte og syndige natur. Den Augsburgske bekjennelse, artikkel 2, uttrykker det slik: "...mennesker som er forplantet på naturlig vis, etter Adams fall blir født med synd, det vil si uten frykt for Gud, uten tillit til Gud og med begjær, og at denne arvelige sykdom og brist virkelig er synd, som fordømmer og også nå fører med seg den evige død for dem som ikke blir gjenfødt ved dåpen og Den Hellige Ånd."
    • Det nye menneske sikter til det gjenfødte menneske, det vil si en helt ny skapning, som Gud har gjort. (f.eks. 2 Kor 5:17)

Kjærlighetsbudet

Matt 22:34-40

Da fariseerne hørte at han hadde stoppet munnen på saddukeerne, kom de sammen. Og en av dem, en lovkyndig, spurte for å sette ham på prøve: «Mester, hvilket bud er det største i loven?» Han svarte: «‘Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.’ Dette er det største og første budet. Men det andre er like stort: ‘Du skal elske din neste som deg selv.’ På disse to budene hviler hele loven og profetene.»


 

RelatertStøtt foross.no
Ressurstype

  Lydressurs

Serie

  Alle ressurser i serien

  Ta vare på troen

  Hva er kristendom?

  Hvem er Gud Fader?

  Hvem er Guds sønn?

  Hvem er Den Hellige Ånd?

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Sakarias Ingolfsson.
  Sakarias er halvt svensk, født og oppvokst på Island, og bor nå med kone og barn i Spydeberg i Indre Østfold. Han har mastergrad i teologi og misjon fra Fjellhaug og videre studier fra Concordia Theological Seminary, Ft. Wayne. Sakarias har arbeidet flere år som områdearbeider i NLM region nordvest, men tjener i dag som prest i LKN.
   Ressurser av Sakarias Ingolfsson
Gjest i programmet

forfatter_foto  Arne Helge Teigen er førsteamanuensis ved Fjellhaug Internasjonale Høyskole. Han er gift med Ellen, har tre barn og bor i Oslo.
  Ressurser av Arne Helge Teigen

Slik bruker du Podkast

Ta vare på troen er en podkast. Det betyr at du kan få hver ny episode automatisk tilsendt din lydenhet, f.eks. iPhone eller Android telefon.

Du kan finne podkasten på iTunes store, eller ved å bruke søkefunksjonen i de fleste andre apper som er laget til formålet.

Les mer om de vanligste alternativene.

Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.