Ingen vei tilbake for reformasjonen Den augsburgske bekjennelse (1530) og ettertiden frem til Luthers død (1546)

Tekst: Sakarias Ingolfsson

Publisert:


I to program av Ta vare på troen, har vi hørt om Martin Luther og reformasjonen. Først tok vi for oss de føste årene og reformasjonens begynnelse. Så, i det andre programmet snakket vi om tiden fra Luther ble ekskommunisert og frem til 1530. I dagens program begynner vi på riksdagen i Augsburg, og fortsetter frem til Luthers død i Eisleben i 1546.

Som gjest har vi med oss Oddvar Johan Jensen, professor i kirke- og teologihistorie ved NLA høgskolen i Bergen. Han er forsker og ekspert på Luther, og har blant annet utgitt boken Katekismens teologi, som er en innføring i Martin Luthers lille katekisme.TVPT44 Ingen vei tilbake for reformasjonen
 

Tidslinje for programmet

 • 1530-1531: Riksdagen i Augsburg
  • 11. mars 1530: Fredrik den vise mottar innkalling til riksdagen i Augsburg.
  • Mai: Utsendinger til riksdagen begynner å samle seg i Augsburg. Planen er å legge frem deres standpunkt på en rekke konflikter med den katolske kirke.
  • To dager etter at Melanchthon og de andre fra Sachsen ankommer, blir Johann von Ecks nye skrift: «404 artikler» presentert for dem. Skriftet inneholder en rekke anklager mot reformatorene. Som et resultat ser man at det blir nødvendig å legge frem en mer fullstendig trsobekjennelse.
  • 25. juni: Riksdagen blir samlet og Den augsburgske bekjennelse (CA) blir lagt frem.
  • 3. august: Konfutasjonen blir lagt frem som katolikkenes svar på CA. Trass at lutheranerne ikke fikk noen kopi, ble de beordret å godta denne, og keiseren anså saken som avsluttet.
  • 15. april 1531: Melanchthon ferdigstiller et forsvarsskrift for CA, som i ettertid blir kjent som Apologien. Basert på lutheranernes notater fra lesningen av konfutasjonen, tilbakeviser Melanchthon motstandernes argument, og avviser dessuten en rekke falske anklager.
 • 1531: Militærallianen Det Schmalkaldiske laug blir formet. Det ble krevd at alle medlemmer bekjente seg til CA og Apologien.
 • 1533: Luther oppfordrer kristne i Leipzig til å godta CA og Apologien
 • 1534: Den fullstendige Luther-bibel ferdigstilles
 • 1535: Den nye kirken begynner å ordinere sine egne prester
 • 1536: Pave Paulus III kaller inn til et konsil (kirkemøte) i Mantua. Det blir ikke noe av, men som resultat ber kurfyrsten i Sachsen Luther om å skrive en trosbekjennelse som kan legges frem på et slikt kirkemøte.
 • 1538: Luther skriver De Schmalkaldiske artikler
 • 1539: Luther publiserer skriftet Om konsilene og kirken. (WA 50:509-653 - LW 41:3-178)
 • 1543: Luther utgir et skrift om jødene, som i ettertid blir stående som en svart flekk på hans karriere. (WA 53:417-552 - LW 47:121-304)
 • 1545: Det blir kirkemøte, som samles i flere runder i byen Trient (Trento) nord i Italia. Når det endelig kommer så langt er det uaktuelt for lutheranerne å delta
 • 1546: Luther dør i Eisleben
 • 1555: Religionsfreden i Augsburg tillater hver prins å velge om hans område skal være katolsk eller luthersk
 • 1563: Konsilet i Trient samles for siste gang, og en rekke publikasjoner blir utgitt. Her blir den lutherske reformasjonen systematisk og grundig avvist og fordømt.
 • 1580: Konkordieboken

 


Støtt foross.no
Ressurstype

  Lydressurs

Serie

  Alle ressurser i serien

  Ta vare på troen

  Hva er kristendom?

  Hvem er Gud Fader?

  Hvem er Guds sønn?

  Hvem er Den Hellige Ånd?

  Den kristne troens kilder

  Hva er synd?

  Luthers lille katekisme

  Hva er bibelsyn?

  Bekjennelsesskriftene

  En samtale om evangeliet

  Gudstjenestens innhold

  Kristne sanger og salmer

  Søndagens tekst – hva er det?

  Det private skriftemål

  Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk

  Guds kall til familien

  Nattverden

  En enkel vei til bønn

  Sjelesorg for den anfektede Johannes

  Vår Far i himmelen…

  Rahab

  Det kristne fellesskapet

  Kjønn og kallet til pastoral tjeneste i menigheten

  Hva lærer Guillermo Maldonado?

  Pinsedag i kontekst

  Ekteskapet

  Seksuell synd og pornografi

  Lovens tre bruk

  Lovens tredje bruk

  Dersom din bror synder

  Herrens velsignelse

  Hva har jeg i min dåp?

  Hva vil det si å være luthersk?

  Lidelse og smerte i Jobs bok

  Salvelse i skriften

  Evangelisten Lukas

  God eller vond samvittighet?

  Det første bud: Du skal ikke ha andre guder enn meg

  Det andre bud: Du skal ikke misbruke Guds navn

  Det tredje bud: Du skal holde hviledagen hellig

  Martin Luther og reformasjonens begynnelse

  Den lutherske kirke blir samlet

  Ingen vei tilbake for reformasjonen Den augsburgske bekjennelse (1530) og ettertiden frem til Luthers død (1546) (vises nå)

  Reformatoren Philipp Melanchthon

  Bilder på dåpen i Det gamle testamente

  Advent, faste og tradisjoner

  Hvorfor er det så mange forskjellige tolkninger?

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Sakarias Ingolfsson.
  Sakarias er halvt svensk, men født og oppvokst på Island. Som tyveåring kom han til Norge for å gå på bibelskolen Fjellhaug, hvor han gikk videre til å fullføre mastergrad i teologi og misjon. Nå bor han sammen med familien i Fræna i Romsdal, hvor han arbeider som områdearbeider for NLM og forsamlingsleder i Molde misjonsforsamling. Sakarias liker godt å formidle det kristne budskapet gjennom foto, video og radio. Han er blant annet vert for et ukentlig program på Norrøna Radio Molde som setter fokus på troslæren.
  Flere ressurser av Sakarias Ingolfsson
Gjest i programmet

forfatter_foto  Oddvar Johan arbeider som professor ved NLA Høgskolen Bergen.
  Flere ressurser av Oddvar Johan Jensen

Slik bruker du Podkast

Ta vare på troen er en podkast. Det betyr at du kan få hver ny episode automatisk tilsendt din lydenhet, f.eks. iPhone eller Android telefon.

Du kan finne podkasten på iTunes store, eller ved å bruke søkefunksjonen i de fleste andre apper som er laget til formålet.

Les mer om de vanligste alternativene.

Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.