Søndagens tekst(167 ressurser)


Info

Nedenfor vises ressurser publisert som "Søndagens tekst" på foross.no. Oppgitt dato viser til kirkeårsdagen som ressursen ble publisert i forbindelse med, og datoen knytter seg derfor til den nåværende eller en tidligere kirkeårskalender.

Oversikten viser kun de kirkeårsdagene det er publisert ressurser til, så enkelte datoer vil mangle ift. korresponderende kirkeårskalender. For en fullstendig oversikt over en kirkeårskalender kan du finne alle kalendre publisert på foross.no her.

For den enkelte dag nedenfor finnes en lenke til dagen i kirkeåret ressurs.


Gud respekterer et nei
Sverre Bøe

Verken selgere eller friere er kjent for å være særlig flinke til å ta et hint til avvisning. Også en del foreldre og predikanter trenger å lære noe om å respektere et nei. Ingen a...En rik, en kamel og et nåløye
Odd Sverre Hove

Jesus og disiplene er i dette tiende kapittelet hos Markus på vandring i Judea. Underveis gir Jesus dem disippelundervisning, ofte knyttet til ting som skjer. Like foran vår tekst lære...Gjester som ikke ville komme
Odd Sverre Hove

Foran vår tekst er Jesus i Luk 14:1 invitert som gjest under et sabbatsmåltid i huset til en høytstående fariseer. I løpet av måltidet skjer det flere ting. Blant annet lover Jesus i v ...Han som døper med Ånd og ild
Odd Sverre Hove

Denne søndagens prekentekst er hentet fra de fremre delene av Matteusevangeliet. Der har Matteus brukt de to første kapitlene til Jesu barndomsfortellinger. Deretter gjør han som de and...I den treenige Guds tjeneste
Odd Sverre Hove

Treenighetssøndagen setter Guds treenighet i fokus, sammen med misjon, dåp og dåpsopplæring. Matteus skriver: 16 Men de elleve disiplene dro til Galilea, til fjellet der Jesus hadde sa...Pinsedag
Martin Luther

 Da det nå var aften den dag; den første i uken, og dørene var lukket der hvor disiplene var samlet av frykt for jødene, kom Jesus og stod midt iblant dem og sier til dem: Fred (være) m...Åndens komme og disiplenes utsendelse
Odd Sverre Hove

I det norske folkedypet er det forholdsvis mange som ikke vet hva de skal svare hvis de får spørsmål om hvorfor kristne kirker feirer pinse. Svaret er at de kristne kirkene feir...Evangeliet provoserer
Sverre Bøe

Jesus gjør det veldig klart: Evangeliet er ikke politisk korrekt, og kan passe dårlig inn i et statlig religionsvesen. Tvert imot ligger det et anstøt i kjernen av det kristne buds...«Skap av oss, Gud, en vitnehær»
Odd Sverre Hove

Det er alltid syv uker fra påske til pinse. Den skikken går tilbake til GT. Ett av GTs navn på pinsehøytiden er «Ukenes høytid» (hebr: «sjavuåt»), oppkalt etter de syv ukene som er ...Kristi himmelfartsdag
Martin Luther

Denne teksten er hentet fra Martin Luthers "Predikener over alle søn- og helligdagers evangelier", utgitt 1968 av DELK. Språkføringen bærer preg av at den ikke er oppdatert til vår tid....Kan vi mase på Gud?
Sverre Bøe

Gud glemmer ikke. Derfor er det egentlig ikke nødvendig å ”minne” Gud om det vi alt har bedt om. Og ikke trenger vi å bruke mange ord når vi ber. Bedre er det å få hvile i bønnen. Me...Guds vingård og Guds vintre
Odd Sverre Hove

GTs basale vingårdslignelse står på to steder hos Jesaja (Jes 5:1-7 og 27:2-6). På det første stedet møter vi en ironisk kjærlighetsvise (vingården Israel er Guds kjæreste, men hun flyr...4. søndag i påsketiden
Martin Luther

Denne teksten er hentet fra Martin Luthers "Predikener over alle søn- og helligdagers evangelier", utgitt 1968 av DELK. Språkføringen bærer preg av at den ikke er oppdatert til vår tid....Den ukuelige oppstandelsesgleden
Odd Sverre Hove

På fjerde søndag i påsketiden vender vi blikket bakover mot et avsnitt i Jesu store avskjedstale kvelden før korsfestelsen. Avsnittet begynner med noen tidsbegreper som kan forvirre: ...God hyrde med ufattelig offergave
Odd Sverre Hove

Jesu store hyrdelignelse i Joh 10:1-16 er ikke en lignelsesfortelling i strengt metodisk forstand. Det er mer slik at Jesus holder en billedtale. Han skildrer noen trekk i hverdagsli...Hyrding og sau
Ludvig Hope

Eg er den gode hyrdingen. Den gode hyrdingen set livet til for sauene. (Joh. 10: 11) Jesus gjekk omkring i byar og landsbyar, lærte i synagogene, forkynte evangeliet om Guds rike og he...Tredje søndag i påsketiden
Martin Luther

Jeg er den gode hyrde, den gode hyrde setter sitt liv til for fårene. Men den som er leiesvenn og ikke hyrde, som ikke selv eier fårene, han ser ulven komme, og forlater fårene og flyr,...Jesus møter igjen sine feilende disipler
Sverre Bøe

Jeg er så glad for at Gud fikk Johannes til å skrive ned de mange fortellingene om hvordan Jesus møtte igjen disiplene i tiden mellom påske og Kristi Himmelfart! De bygger sl...Gjenmøte med den oppstandne
Odd Sverre Hove

Noen fagfolk regner kap 21 i Johannesevangeliet som et senere tillegg. Men Leon Morris gir gode grunner til å regne i alle fall de 23 første versene som en naturlig del av originalskrif...Annen påskedag
Martin Luther

Denne teksten er hentet fra Martin Luthers "Predikener over alle søn- og helligdagers evangelier", utgitt 1968 av DELK. Språkføringen bærer preg av at den ikke er oppdatert til vår tid....Jesu grav er tom.
Ludvig Hope

Men han seier til dei: Ver ikkje redde! De leitar etter Jesus frå Nasaret, han som vart krossfest. Han er oppstaden, han er ikkje her! Sjå her er staden der dei la han. (Mark. 16: 6) ...Langfredag
Martin Luther

Denne teksten er hentet fra Martin Luthers "Predikener over alle søn- og helligdagers evangelier", utgitt 1968 av DELK. Språkføringen bærer preg av at den ikke er oppdatert til vår tid....Skjærtorsdag
Martin Luther

Denne teksten er hentet fra Martin Luthers "Predikener over alle søn- og helligdagers evangelier", utgitt 1968 av DELK. Språkføringen bærer preg av at den ikke er oppdatert til vår tid....Tid for Kristi herliggjørelse
Odd Sverre Hove

Skal vi danne oss et rett bilde av Jerusalem i påsken på Jesu tid, må vi forestille oss veldige folkemengder i de smale gatene. Gamle kilder antyder 1,5 millioner pilegrimer – i en by s...