Søndagens tekst(225 ressurser)


Info

Nedenfor vises ressurser publisert som "Søndagens tekst" på foross.no. Oppgitt dato viser til kirkeårsdagen som ressursen ble publisert i forbindelse med, og datoen knytter seg derfor til den nåværende eller en tidligere kirkeårskalender.

Oversikten viser kun de kirkeårsdagene det er publisert ressurser til, så enkelte datoer vil mangle ift. korresponderende kirkeårskalender. For en fullstendig oversikt over en kirkeårskalender kan du finne alle kalendre publisert på foross.no her.

For den enkelte dag nedenfor finnes en lenke til dagen i kirkeåret ressurs.


Stråler av Guds herlighetslys
Odd Sverre Hove

Denne søndagens evangelietekst er omgitt av to svik. Foran vår tekst har Johannes skildret den scenen under påskemåltidet der Jesus identifiserte Judas Iskariot som forræder. Etter vår ...