Søndagens tekst(251 ressurser)


Info

Nedenfor vises ressurser publisert som "Søndagens tekst" på foross.no. Oppgitt dato viser til kirkeårsdagen som ressursen ble publisert i forbindelse med, og datoen knytter seg derfor til den nåværende eller en tidligere kirkeårskalender.

Oversikten viser kun de kirkeårsdagene det er publisert ressurser til, så enkelte datoer vil mangle ift. korresponderende kirkeårskalender. For en fullstendig oversikt over en kirkeårskalender kan du finne alle kalendre publisert på foross.no her.

For den enkelte dag nedenfor finnes en lenke til dagen i kirkeåret ressurs.


Å bli utstøtt for Jesu skyld
Odd Sverre Hove

Andre juledag har to navn som åpenbart skal leses sammen: «Stefanus-dagen/ Andre juledag». Bakgrunnen er at tradisjonen med å feire Stefanusdagen på datoen 26. desember er en god del el...