Søndagens tekst(499 ressurser)


Info

Nedenfor vises ressurser publisert som "Søndagens tekst" på foross.no. Oppgitt dato viser til kirkeårsdagen som ressursen ble publisert i forbindelse med, og datoen knytter seg derfor til den nåværende eller en tidligere kirkeårskalender.

Oversikten viser kun de kirkeårsdagene det er publisert ressurser til, så enkelte datoer vil mangle ift. korresponderende kirkeårskalender. For en fullstendig oversikt over en kirkeårskalender kan du finne alle kalendre publisert på foross.no her.

For den enkelte dag nedenfor finnes en lenke til dagen i kirkeåret ressurs.


Meditasjoner over Jesu syv ord på korset
Harald Kaasa Hammer

Gå under Jesu kors å stå, og la hans røst ditt hjerte nå! Noe av det fineste ved salmene er at de bygger bro mellom Bibelen og oss. Norsk Salmebok nr 155 løfter hvert enke...