Søndagens tekst(294 ressurser)


Info

Nedenfor vises ressurser publisert som "Søndagens tekst" på foross.no. Oppgitt dato viser til kirkeårsdagen som ressursen ble publisert i forbindelse med, og datoen knytter seg derfor til den nåværende eller en tidligere kirkeårskalender.

Oversikten viser kun de kirkeårsdagene det er publisert ressurser til, så enkelte datoer vil mangle ift. korresponderende kirkeårskalender. For en fullstendig oversikt over en kirkeårskalender kan du finne alle kalendre publisert på foross.no her.

For den enkelte dag nedenfor finnes en lenke til dagen i kirkeåret ressurs.


Dykkar himmelske Far
Ludvig Hope

Sjå på fuglane i lufta: dei sår ikkje og haustar ikkje og samlar ikkje i hus, og Far dykkar i himmelen føder dei likevel.Er ikkje de mykje meir enn dei? Matt 6:26 Ein tærande otte og e...