Søndagens tekst(200 ressurser)


Info

Nedenfor vises ressurser publisert som "Søndagens tekst" på foross.no. Oppgitt dato viser til kirkeårsdagen som ressursen ble publisert i forbindelse med, og datoen knytter seg derfor til den nåværende eller en tidligere kirkeårskalender.

Oversikten viser kun de kirkeårsdagene det er publisert ressurser til, så enkelte datoer vil mangle ift. korresponderende kirkeårskalender. For en fullstendig oversikt over en kirkeårskalender kan du finne alle kalendre publisert på foross.no her.

For den enkelte dag nedenfor finnes en lenke til dagen i kirkeåret ressurs.


Benådede rettferdige og dømte syndere
Odd Sverre Hove

Ved liturgireformen i 2011 fikk siste søndag i kirkeåret nytt navn: Domssøndag/ Kristi Kongedag. I teksten møter vi Jesus som konge på dommens dag. Søndagens evangelietekst er ...Frafalne disipler og troende disipler
Odd Sverre Hove

I 2017, i forbindelse med reformasjonsjubileet, er denne teksten erstattet med Matt 18,1-6.10-14. Vi har den liggende til 24. søndag i treenighetstiden likevel. Joh 6 er det l...Å leve med oppgjøret i vente
Odd Sverre Hove

Kommende søndag «har tekster om å leve med oppgjøret i vente», skriver Harald Kaasa Hammer i oppslagsverket «La tekstene tale» – og gir oss med det et nyttig og kjærkomment innblikk i t...Matteus 5,1-12: Jesu gratulasjoner til sine venner
Sverre Bøe

Å preke over "saligprisningene" i Matteus 5 på "Alle helgens dag" er en stor utfordring. Bare navnet på dagen kan villede grovt. Det er ikke slik at alle døde blir f...Jesu egne ord om Halloween
Odd Sverre Hove

Ordet «Halloween» er en engelsk forkortelse for «All Hallow's Eve», på norsk: Allehelgensaften. I evangelieteksten på Allehelgensdag gir Matteus oss Jesu egne ord angående Halloweens sa...Samtale ved en stengt dør
Odd Sverre Hove

«Bot» betyr «omvendelse». Den klassiske kristne definisjonen på omvendelse og bot inkluderer to ting: Anger og tro. Anger over syndene våre, pluss tro på Jesu syndsforlatende nåde. F...Tre og tyvende søndag etter trefoldighet Evangelium: Matt. 22, 15—22.
Martin Luther

Da gikk fariseerne bort og holdt råd om hvorledes de skulle legge felle for Ham i ord. Og de sendte sine disipler til Ham sammen med herodi...Borgere av to riker
Odd Sverre Hove

Foran vår tekst står lignelsen om kongesønnens bryllup (v 1-14). Fra og med vår tekst begynner det en serie på fire stridssamtaler mellom Jesus og representanter for ulike partier i Isr...Mennesker som elsker Jesus
Odd Sverre Hove

Kanskje kunne vi kalle denne søndagen for «broderkjærlighetens søndag». I leseteksten fra GT handler det om hvordan kong Sauls sønn, Jonatan, blir bestevenn med David, trass i at kongen...Jesus gjør et bud enda strengere
Odd Sverre Hove

Bergpreken-teksten på søndag består av et prinsipputsagn om rettferdighet pluss den første av de seks såkalte antitesene. «Anti-tese» betyr mot-tese. Jesus formulerer først en samtid...19. søndag etter trefoldighet - Matteus 5, 20—26.
Martin Luther

For jeg sier eder: Dersom eders rettferdighet ikke overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer I ingenlunde inn i himmerikets rike. I har hørt at det er sagt ...Tredje søndag etter Kristi åpenbarings-dag Evangelium: Matt. 8, 1—13.
Martin Luther

Da Han gikk ned av berget, fulgte meget folk Ham. Og se, en spedalsk kom, tilbad Ham og sa: Herre, om du vil, så kan du rense meg! Og Jesus ra...Jesus helbreder en svigermor
Odd Sverre Hove

Etter at Matteus hadde fullført referatet av Jesu store Bergpreken (se Matt 7), noterte han seg at tilhørerne la merke til den myndigheten Jesus talte med. Den var annerledes enn de skr...Han er oppstandelsen og livet
Odd Sverre Hove

Denne søndagen kalles ofte «høstsemesterets påskedag» fordi tekstene vitner så sterkt om oppstandelsesbudskapet. Evangelieteksten handler om oppvekkelsen av Lasarus. Det ble i 2011 innf...Sterkere enn døden
Sverre Bøe

Kirkeåret er laget så viselig at vi midt på høsten stanser for påskens oppstandelse. Fortellingen om Lasarus er detaljert og trekker oss med inn i en liten families sorg og smerte. Der...Markus 7,31-37: Helbredelse uten publikum
Sverre Bøe

Som regel trakk Jesus seg bort fra folkemengden når han skulle helbrede noen. I søndagens tekst forbød han i tillegg den syke å gjøre dette kjent. Vi tenker lett omvendt: Op...Jesu tegnspråk og Jesu helbredelse
Odd Sverre Hove

Når døve snakker med hverandre, bruker de tegnspråk. Moderne tegnspråk er blitt svært avansert. Mer klassisk tegnspråk består dels av munnavlesning og dels av håndbevegelser som «t...Lønnsfilosofien i Guds rike
Odd Sverre Hove

Professor Carl Fr. Wisløff har i en preken over denne teksten demonstrert hvor viktig det er å hente lys over den fra det foregående kapittelet (se boken «Ordet om korset» side 9-18). I...Vingårdssøndag/14. søndag i treenighetstiden
Martin Luther

Søndag septuagesima Evangelium: Matt. 20, 1—16. "For himmerikes rike er likt et menneske, en husbond, som gikk ut tidlig om morgenen for å leie arbeidere til sin vi...Forskjellen på evne og talent
Odd Sverre Hove

Lignelsen om talentene handler om det som Matteus kaller «himlenes rike», og som Markus og Lukas kaller «Guds rike». Dette kan vi vite fordi det lille pronomenet «det», som står i ligne...Hva gjør du med anledningene?
Sverre Bøe

Søndagens tekst kaller oss til regnskap for hva vi gjør med Guds eiendom. Han overlot sitt ord til oss. Han venter at det skal bære frukt. 14 For det er som med en mann som var i ferd ...Den velsignede bekymringsfriheten
Odd Sverre Hove

Denne søndagens tekst er hentet fra Bergprekenens mellomparti. Disiplenes nye tillit til Gud vil befri rike disipler fra dyrking av eiendom og penger (se v 19-24). Vår tekst begynner...Uten eller under Herrens beskyttelse
Martin Luther

  Derfor, se, jeg sender til eder profeter og vise og skriftlærde; og noen av dem skal I slå i hjel og korsfeste, og noen av dem skal I hudstryke i eders synagoger og forføl...Jesu kjærlighet og Jesu vrede
Odd Sverre Hove

Kap 23 i Matteusevangeliet inneholder Jesu domstale til fariseerne og de skriftlærde. Kommende søndags tekst er hentet fra avslutningsversene. Jesu domstale til fariseerne og de skri...