Søndagens tekst(141 ressurser)


Info

Nedenfor vises ressurser publisert som "Søndagens tekst" på foross.no. Oppgitt dato viser til kirkeårsdagen som ressursen ble publisert i forbindelse med, og datoen knytter seg derfor til den nåværende eller en tidligere kirkeårskalender.

Oversikten viser kun de kirkeårsdagene det er publisert ressurser til, så enkelte datoer vil mangle ift. korresponderende kirkeårskalender. For en fullstendig oversikt over en kirkeårskalender kan du finne alle kalendre publisert på foross.no her.

For den enkelte dag nedenfor finnes en lenke til dagen i kirkeåret ressurs.


Bedre at én dør for folket
Odd Sverre Hove

Forut for prekenteksten har det handlet om Jesu oppvekkelse av Lasarus fra de døde. Så skildres reaksjoner og virkninger: 45 Mange av judeerne, som var kommet til Maria og hadde sett d...Han skal vera stor
Ludvig Hope

Ein engel møter Maria med dei orda at ho skal verta mor til Jesus. Dette høge, tunge kall tek ho imot, stilt og audmjukt. For oss ser det berre ut som ei stor æra å få bera verdens frel...Unnfanget ved Den Hellige Ånd
Odd Sverre Hove

Ved liturgireformen av 1977 ble det bestemt at Maria Budskapsdag skal feires på den søndagen som er nærmest 25. mars, slik at det blir en normal nimåneders svangerskapsperiode frem til ...Når Gud forbereder julen
Sverre Bøe

Mange liker dårlig at juleforberedelsene begynner tidlig. Vi skal ikke "bruke opp julen" på forskudd. Men fra Guds side begynte juleforberedelsene veldig tidlig. Hit til jorden kom f...Marias budskapsdag
Martin Luther

Denne teksten er hentet fra Martin Luthers "Predikener over alle søn- og helligdagers evangelier", utgitt 1968 av DELK. Språkføringen bærer preg av at den ikke er oppdatert til vår tid....Trygg med Jesus som dørvakt
Sverre Bøe

Bibelen sier mye om onde åndsmakter. Satan er sterk, og han har mange altfor lydige tjenere. Men Jesus er sterkere enn Satan. Der han er dørvakt for huset, for livet, der slipper ikke S...Tredje søndag i faste
Martin Luther

Denne teksten er hentet fra Martin Luthers "Predikener over alle søn- og helligdagers evangelier", utgitt 1968 av DELK. Språkføringen bærer preg av at den ikke er oppdatert til vår tid....Ved Guds finger Satans overmann
Odd Sverre Hove

God gammel prekenvisdom sier at vi i denne teksten bør feste øynene på Jesus idet han i v 22 beseirer Satan og demonhæren hans. Derav søndagens gamle navn: «Oculi» = øyne. I første ...Vonde ånder
Ludvig Hope

Han dreiv ut ei vond ånd, og ho var mållaus. Men det hende då den vonde ånda var faren ut, då tala den mållause. Og folket undra seg.    Luk. 11: 14. Rett som det er, møter Jesus menne...«Han svara henne ikkje.» 
Ludvig Hope

Og sjå, ei kanáaneisk kvinne frå dei traktene kom og ropa til han og sa: Herre, du Davids son, miskunna deg over meg! Dotter mi er ille plaga av ei vond ånd. Men han svara henne ikkje e...Tro som "trenger seg veldig frem"
Odd Sverre Hove

Endestasjonen for denne fasteteksten gjør det aktuelt å tenke på Lars Linderots salme «Ingen vinner frem til den evige ro/ Som seg ei veldig fremtrenger» (Sangboken nr 178 = NS 113, ...Fire avvisninger og et stort bønnesvar
Sverre Bøe

Bønnens vei er ikke lettvint. Søndagens tekst handler om en ydmyk kvinne som møtte fire avvisninger hos Jesus og disiplene. Likevel ga hun ikke opp. 21 Så brøt Jesus opp derfr...Andre søndag i faste
Martin Luther

Denne teksten er hentet fra Martin Luthers "Predikener over alle søn- og helligdagers evangelier", utgitt 1968 av DELK. Språkføringen bærer preg av at den ikke er oppdatert til vår tid....Siger i freisting
Ludvig Hope

Anden førde no Jesus ut i øydemarka for at djevelen skulle freista han. Matt. 4: 1. Jesus vart ført av Anden ut i øydemarka, så djevelen skulle få freista han. Med det same han står fe...Første søndag i faste
Martin Luther

Denne teksten er hentet fra Martin Luthers "Predikener over alle søn- og helligdagers evangelier", utgitt 1968 av DELK. Språkføringen bærer preg av at den ikke er oppdatert til vår tid....Når djevelen siterer fra Bibelen
Sverre Bøe

Satan er en mester i å forkle seg. Han kan det ene øyeblikket fremstå som en lysets engel, for så i neste omgang å vise seg som en brølende løve (1 Pet 5,8). Det ene øyeblikket møt...