Søndagens tekst(253 ressurser)


Info

Nedenfor vises ressurser publisert som "Søndagens tekst" på foross.no. Oppgitt dato viser til kirkeårsdagen som ressursen ble publisert i forbindelse med, og datoen knytter seg derfor til den nåværende eller en tidligere kirkeårskalender.

Oversikten viser kun de kirkeårsdagene det er publisert ressurser til, så enkelte datoer vil mangle ift. korresponderende kirkeårskalender. For en fullstendig oversikt over en kirkeårskalender kan du finne alle kalendre publisert på foross.no her.

For den enkelte dag nedenfor finnes en lenke til dagen i kirkeåret ressurs.


Mens vi venter på Herrens dag
Odd Sverre Hove

Denne teksten følger etter et avsnitt der Jesus formaner disiplene til ikke å være bekymret for levebrød og gods og gull. Idet vår tekst begynner, skifter Jesus både tema og toneart. Vå...