Søndagens tekst(251 ressurser)


Info

Nedenfor vises ressurser publisert som "Søndagens tekst" på foross.no. Oppgitt dato viser til kirkeårsdagen som ressursen ble publisert i forbindelse med, og datoen knytter seg derfor til den nåværende eller en tidligere kirkeårskalender.

Oversikten viser kun de kirkeårsdagene det er publisert ressurser til, så enkelte datoer vil mangle ift. korresponderende kirkeårskalender. For en fullstendig oversikt over en kirkeårskalender kan du finne alle kalendre publisert på foross.no her.

For den enkelte dag nedenfor finnes en lenke til dagen i kirkeåret ressurs.


Bud til bedende disipler
Odd Sverre Hove

Mange norske turister i Israel har sittet ved saligprisningenes kirke på skråningen ovenfor nordvestbredden av Galileasjøen. Der har man en nydelig utsikt over Galileasjøen mens man bli...