Søndagens tekst(251 ressurser)


Info

Nedenfor vises ressurser publisert som "Søndagens tekst" på foross.no. Oppgitt dato viser til kirkeårsdagen som ressursen ble publisert i forbindelse med, og datoen knytter seg derfor til den nåværende eller en tidligere kirkeårskalender.

Oversikten viser kun de kirkeårsdagene det er publisert ressurser til, så enkelte datoer vil mangle ift. korresponderende kirkeårskalender. For en fullstendig oversikt over en kirkeårskalender kan du finne alle kalendre publisert på foross.no her.

For den enkelte dag nedenfor finnes en lenke til dagen i kirkeåret ressurs.


Lukas 21,27-36: Utviklingen bærer mot avvikling
Sverre Bøe

Flere av tekstene i november og desember peker på endetiden. Søndagens tekst handler om de "tegn" som varsler Guds folk om vilkårene i verden rett før Herrens gjenkoms...Når Herren kommer i skyen ...
Odd Sverre Hove

Det er det latinske ordet «adventus» som har gitt navn til adventstiden. Det betyr «ankomst» eller «komme». På andre søndag i adventstiden handler det om Jesu gjenkomst (se v. 27). Teks...