Søndagens tekst(253 ressurser)


Info

Nedenfor vises ressurser publisert som "Søndagens tekst" på foross.no. Oppgitt dato viser til kirkeårsdagen som ressursen ble publisert i forbindelse med, og datoen knytter seg derfor til den nåværende eller en tidligere kirkeårskalender.

Oversikten viser kun de kirkeårsdagene det er publisert ressurser til, så enkelte datoer vil mangle ift. korresponderende kirkeårskalender. For en fullstendig oversikt over en kirkeårskalender kan du finne alle kalendre publisert på foross.no her.

For den enkelte dag nedenfor finnes en lenke til dagen i kirkeåret ressurs.


To vordende mødre møtes
Odd Sverre Hove

På fjerde søndag i adventstiden har vi (fra og med teksrekke-reformen i 2011) fått en evangelietekst som passer makeløst godt til akkurat denne søndagen. Den beskriver et møte mellom to...