Søndagens tekst(306 ressurser)


Info

Nedenfor vises ressurser publisert som "Søndagens tekst" på foross.no. Oppgitt dato viser til kirkeårsdagen som ressursen ble publisert i forbindelse med, og datoen knytter seg derfor til den nåværende eller en tidligere kirkeårskalender.

Oversikten viser kun de kirkeårsdagene det er publisert ressurser til, så enkelte datoer vil mangle ift. korresponderende kirkeårskalender. For en fullstendig oversikt over en kirkeårskalender kan du finne alle kalendre publisert på foross.no her.

For den enkelte dag nedenfor finnes en lenke til dagen i kirkeåret ressurs.


Hellige dem i sannheten
Andreas Årikstad

«Jeg er vintreet, dere er greinene» sier Jesus et stykke ut i søndagens tekst. For mange er dette kanskje velkjente og litt svevende ord. For Jesus handler dette om livsviktig informasj...