Publisert

7 saker du kanske har glömt om änglar


Ca leselengde:
10 min

Krulligt hår, stora ögon, barnansikte, välformade läppar och vita, rosa eller blå vingar som ramar in det nätta ansiktet. Med lite tur svävar hela härligheten på ett litet moln. Vi känner igen det klassiska motivet på bokmärkena(glansbilderna) från vår barndom.

I jultiden omges vi av mängder med dekorationsänglar i alla möjliga storlekar, färger och format och många av julens sånger handlar också om dessa bevingade varelser. Tron på änglar sträcker sig utanför kyrkornas och bedehusens väggar. Idag menar många att kristen tro inte är en nödvändig förutsättning för att kunna tro på änglar. Detta har lett till att människors tankar om änglar har förändrats på flera plan i förhållande till det Bibeln lär om änglar. Någon har till om med tillskrivet dem en så upphöjd position att de täcker samtliga behov på det andliga planet. För oss kristna kan denna utveckling ha resulterat i att vi tänker för smått om änglarna i ren protest. Kanske att det kan vara på tiden med en liten uppfräschning…?

1

Ängel betyder budbärare

Svenskans ängel härstammar från det grekiska ordet ángelos som betyder budbärare. När vi läser om änglarnas möten med människor i Bibeln är det många gånger för att de har ett budskap som de skall bringa. Ett exempel på detta får vi i julevangeliet. ”Men ängeln sade: Var inte förskräckta! Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket.” (Luk 2:10)

Om det går an att rangera änglarnas uppgifter, verkar det som att budbäraruppgiften kommer med på topp 3 listan. Änglarna själva knåpar inte ihop små meddelanden efter eget godtycke och skickar ”posten” till vem de vill. Änglarna är Guds budbärare. De kommer med besked från himmelens och jordens skapare till människorna, Guds skaparverk. Men de kommer inte för att förmedla hopp och tro till mänskliga styrka, utan tvärtom visar de att ”hos HERREN finns frälsningen.” (Ps 3:9) Människans hjälp och styrka finns utanför dem själva, inte hos änglarna primärt, men hos HERREN Gud.

2

Första gången änglar omnämns i Bibeln hindrar de människor från att leva för evigt

Detta påstående kraschar en smula med vår gulliga ängel på bokmärket. Efter syndafallet i Edens lustgård förvisades Adam och Eva därifrån och därmed hade de heller inte längre tillgång till livets träd så att de kunde leva för evigt. I detta sammanhang stöter vi för första gången på änglar i Bibeln. Ordet ängel används inte, istället står det om keruber - som är änglar. Gud ställde keruberna öster om lustgården för att hindra Adam och Eva från att gå på vägen till livets träd. De var utrustade med det brinnande svärdet.(1 Mos 3:24)

I 2 Mos 25:20 möter vi keruberna för andra gången i Bibeln. Mose fick befallning av Gud att göra två keruber som skulle stå ovanpå förbundsarken. Gud befallde att de skulle tillverkas i rent guld med ansiktena mot varandra och med sina vingar utsträckta uppåt så att de täckte kistan. Även vid detta tillfälle var keruberna i guld en påminnelse om att människan inte hade tillträde till det allra heligaste, de kunde inte kunde komma fram till Gud. Det var bara översteprästen som kunde komma dit in när han hade försoningsblodet med sig.

3

Änglarna är skapade som enskilda individer och inte som en släkt

När Bibeln beskriver änglarna gör den klart att änglarna är skapade (Kol 1:15-17). Och är något skapat förutsätter det att det finns en skapare, en skapare som står över det skapade. Allt är skapat av Gud bortsett från två personer, Sonen och den Helige Ande. Den treenige Guden är inte skapad, men evig.

Gud skapade människan som en släkt, en släkt av män och kvinnor till Guds avbild. Det betyder att när Adam och Eva syndade fick det konsekvenser för hela människosläkten, synden blev en del av varje människas arvsmassa. Men änglarna skapades inte som en släkt. I så fall hade det inneburit att Gud från början skapade en pappaängel och en mammaängel som på så sätt var urföräldrarna till alla änglar. Giftermål existerar inte mellan änglarna, sa Jesus. (Mark 12:25) Gud skapade änglarna som enskilda individer. När djävulen, som från början var en god ängel, satte sig upp mot Gud innebar det inte att alla änglar drogs med i fallet men bara de som valde att följa honom.

Eftersom änglarna inte är skapade till Guds avbild och på grund av att änglarna är skapade som enskilda individer med eget ansvar finns det ingen frälsning för änglarna. Jesus blev inte sänd av sin Fader för att ge sitt liv för änglarna, men för Abrahams barn, som det står i Hebreerbrevet.(Hebr 2:16)

4

Bibeln utlovar inte änglavakt åt alla människor

Varje människa har en egen skyddsängel som följer den från födsel till grav. Denna tanke är utbredd bland många. De små barnen som vandrar på randen av ett stup är helt trygga
eftersom deras skyddsänglar har situationen under kontroll. Vi känner igen den idylliska
illustrationen från många barnrum.

Men finns det grundlag i Bibeln för att hävda att varje människa är åtföljd av en egen ängel? En viktig vers som står centralt i Bibelns beskrivning av änglarna är Hebreerbrevet 1:14 "Är inte änglarna andar i helig tjänst, utsända för att tjäna dem som skall ärva frälsningen." Änglarna har både en avsändare och en mottagare, de är utsända av den treenige Guden för att tjäna dem som skall ärva frälsningen, de kristna. Bibeln ger inte uttryck för att alla människor oavsett förhållande till Gud åtnjuter det himmelska vaktbolagets tjänster, men den som känner hans namn och har Herren som sin frälsning.
(Ps 91:1,11)

Men alla barn har väl ändå en egen skyddsängel, det står det ju till och med om i Bibeln? Om man ser isolerat på Matt 18:10, kan det verka som att varje barn har en egen ängel. Men läser man versen i sin kontext ser vi att uttrycket: "dessa små" handlar om barnen som tror på Jesus. Återigen kopplas änglarnas tjänst till de troende.

När detta är sagt utesluter inte det på något sätt att Guds änglar kan beskydda och bevara vem han vill. Gud är allsmäktig och har världen och historien i sin hand. Men det är bara den som tror på Gud som med säkerhet kan räkna med änglarnas beskydd.

Skyddsuppdraget verkar också komma in på topp 3 listan av änglarnas huvuduppgifter.

5

Den som är kristen har direktkontakt med det himmelska vaktbolagets insatsledare

Tänk vad mäktigt, att på ett ögonblick kunna komma i kontakt med himmelens kontrollrum där Jesus sitter på Faderns högra sida! Ps 50:15 brukar omtalas som himmelens telefonnummer: ”Ropa till mig på nödens dag, så skall jag rädda dig, och du skall ära mig.” Änglarna är Guds tjänare som står under hans kommando och de sänds ut för att tjäna den som skall ärva frälsningen. Därför är det ingen poäng att, som vissa menar, försöka uppnå kontakt med änglarna själva.

De är inte heller en kanal för att komma i kontakt Gud. Vi behöver inte några andra mellanled såsom änglar, Jungfru Maria eller helgon, utan vi har en medlare - Jesus Kristus. (Kol 3:1f, 1 Tim 2:5)

6

Många människor reagerar på änglamöten med fruktan

När jag var lite yngre längtade jag ofta efter att få se en ängel. Jag fick aldrig se någon(vad jag vet), men jag tror inte att jag var klar över hur Bibeln ofta beskriver änglamöten. I modern ängladyrkan beskrivs änglarna ofta som en kärleksenergi, ett ljus, en värme, en känsla eller för någon: som en doft av rosor.

För den som har läst några av Bibelns berättelser om änglamöten är kärleksnärvaro och rosendoft inte direkt träffande beskrivningar. I Lukasevangeliet står det åtminstone om tre änglamöten(Luk 1:29, 2:9, 24:5) där samtliga människor reagerade med förskräckelse. Det var snarare fruktan, än ljus och kärleksnärvaro som var det dominerande intrycket. Samtidigt är det värt att lägga märke till änglarnas respons på människornas förskräckelse. När ängeln Gabriel kom till Maria och när änglarna kom till herdarna på ängen var svaret på deras förskräckelse: ”Frukta inte/var inte förskräckta.” Änglarna verkar rymma något av Guds dubbelhet. Gud är helig och den syndiga människan kan inte bli stående i mötet med hans helighet. Samtidigt är Gud kärleksfull i sin helighet och har en frälsning i beredskap åt syndaren. Syndaren har all grund att reagera med fruktan i mötet med Gud, samtidigt kan Gud svara den rädde syndaren som tror på honom: Frukta inte. Du har funnit nåd hos Gud.

Änglarna står inför Guds ansikte, de är rena och lever i hans heliga närvaro, de är hans budbärare. Därför är det naturligt att människor reagerar med fruktan när den helige Guden sänder bud.

7

Änglarna pekar med hela sin gärning på Guds storhet

En tredje huvuduppgift som tillfaller änglarna är att lovsjunga Gud. Gång på gång läser vi i Bibeln om änglarnas lovsång till Gud. "Lova HERREN, ni hans änglar, ni starka hjältar som utför hans befallning, så snart ni hör ljudet av hans befallning." Det finns änglar som lovsjunger Gud dag och natt.

När den gamle Johannes hade fått uppenbarelserna, som står nedskriva i Uppenbarelseboken, föll han ned för att tillbe framför fötterna på ängeln som hade visat honom allt. Men ängelns svar var skarpt: ”Gör inte det! Jag är tjänare liksom du och dina bröder profeterna och de som håller fast vi orden i denna bok. Gud skall du tillbe.” Gud skall äras av både människor och änglar, och bara han.(Ps 148:2, Upp 4:8-11, 22:8f)

För att få rätt perspektiv på änglarna är det nödvändigt att veta var de har sitt fokus. Eller vi kan vrida på frågan: Vem önskar änglarna göra stor? Bibeln är klinkande klar på att änglarnas fokus är på Gud. Han har skapat dem, Han skall äras, Han skall tjänas, Han är Gud och ingen annan.

 


Teksten ble første gang publisert i 2015.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
10 min
Ressurstype

  Aktuelt

Emner

  Åndelighet

  Engler

Skrifthenvisninger

  Hebreerbrevet  1: 14

  Lukas´ evangelium  2: 10

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Josef Birgersson.
  Josef er svensk, men har bodd de siste årene i Norge. Han er gift med Miriam og har tre barn. Han jobber som lærer på Val vgs, og har tidligere vært lærer på Fjellheim Bibelskole.
   Ressurser av Josef Birgersson
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.