Publisert

Bibelen til alle folkeslag- hvor langt har vi kommet?


Ca leselengde:
6 min

Bibelen, denne utrolige boken som gir oss åndelig mat, veiledning, trøst og oppmuntring, og som viser oss Kristus og veien til frelse.

Vi som lever i Norge i dag tar det nærmest for gitt at Bibelen finnes på norsk. Vi har den i flere oversettelser og utallige utgaver, i bokform så vel som elektronisk. Selv har jeg en frilutsutgave av Det nye testamente, en bok med plastbelagte sider som kan brukes i regnvær. Eller i dusjen, om jeg nå skulle ønske å lese i den der!

En selvfølge?

For de fleste av oss er det utenkelig at Gud ikke skulle ”snakke” norsk. Vi har hatt Bibelen så lenge at den er blitt en selvfølge. Vi kan laste den ned på nett, eller kjøpe den i en hvilken som helst bokhandel. Men for hundretalls millioner av mennesker er det nærmest utenkelig at Gud skulle bry seg om deres språk. De tilhører marginaliserte etniske minoriteter som er vant med at de må lære seg majoritetsbefolkningens språk om de skal få tilgang til informasjon. I kristen sammenheng kan dette føre til at det som har med Gud og troen å gjøre, oppleves som fremmed og uaktuelt.

Sterke følelser settes i sving når en oversettelse ser dagens lys på en folkegruppes morsmål for aller første gang. Når Bibelen bruker de samme ordene folket har brukt fra de var små, i hjem, lek og alvor, i følelser og tanker, da blir bibelordene aktuelle på en helt ny måte. Når oversettelsen flyter naturlig på deres eget språk, strømmer ordene liksom direkte fra Guds hjerte til deres hjerter. De forstår, og de oppdager at troen har med livet deres i hverdagen å gjøre. Det som før kjentes fjernt og fremmed, blir plutselig nært og virkelig.

Deler av Bibelen på 3000 språk

Vi opplever i dag den største aktiviteten innen bibeloversettelse menneskeheten noen gang har vært vitne til. Det er spesielt å tenke på at oversetterne til de siste av de fortsatt bibelløse språkene faktisk lever et eller annet sted i verden i dag. I kirkens 2000 år gamle historie skimter vi for første gang målstreken foran oss.

Ifølge enthnologue.com snakkes det mer enn 7000 forskjellige språk i verden. I tillegg kommer alle dialektene. De fleste av språkene befinner seg i Stillehavsområdet, Asia og Afrika. Den ferskeste statistikken, fra oktober 2015, viser at hele Bibelen er oversatt til 554 språk, Det nye testamentet til 1333 språk, og bibeldeler (minst én bok i Bibelen) til 1045 språk. Dette betyr at nesten 3000 språk, som snakkes av 6 milliarder mennesker, har hele eller deler av Bibelen oversatt. Ingen annen bok kan vise til lignende tall.

Det er imidlertid viktig å være klar over at langt fra alle som snakker disse 3000 språkene har tilgang til Bibelen. Mange er analfabeter, og mange steder gjør fattigdom og politiske- og religiøse regimer det umulig å få tak i en bibel. Noen kan heldigvis høre bibeltekstene som lydbok på radio eller gjennom annet media.

Trenger alle språk en oversettelse?

Selv om rekordmange språk har en bibeloversettelse, er det fremdeles 4000 språk som ennå ikke har noen del av Bibelen oversatt. Mange av disse har heller ikke alfabet og skriftsystem. Trenger alle disse språkene en oversettelse? Svaret er nei.

Ifølge ethnologue.com er nesten 900 språk klassifisert som døende, det vil si at det bare er de helt gamle i folkegruppen som fortsatt snakker språket. Innen en oversettelse er ferdig, vil sannsynligvis alle disse være borte. I underkant av 1500 andre språk er utrydningstruet. Dette skyldes blant annet at det mange steder i verden er et markert skifte på gang, der nye generasjoner blir mer og mer komfortable med å bruke språk som når lenger enn deres eget lokale språk. I dag finnes det 200 språk som ingen, verken yngre eller eldre har som førstespråk. Rundt 200 andre språk har 12 eller færre personer som snakker dem.

Anslag: 1778 språk igjen

Den Globale Wycliffe-alliansen er hovedaktør for bibeloversettelse verden over og står for mer enn tre fjerdedeler (78 %) av alle aktive prosjekter med førstegangsoversettelse av Bibelen. I oktober 2015 dreide dette seg om 1768 språk. Tallet forandrer seg ukentlig, siden det i gjennomsnitt blir startet arbeid i et nytt språk hver tredje dag.

Å skulle anslå hvor mange folkegrupper som fortsatt trenger bibeloversettelse, er komplisert. En samlet vurdering fra 2015, basert på informasjon fra nærmere 200 land, viser at det mest sannsynlig er behov for å starte prosjekter i 1778 språk til. Mer enn 700 av disse er i Afrika, 550 i Asia, og nesten 400 i Stillehavsområdet. Disse bibelløse språkene snakkes av bortimot 180 millioner mennesker.

Kraftig fartsøkning

I 1999 tok Wycliffe initiativ til en stor internasjonal dugnad som fikk betegnelsen ’Visjon 2025’. På den tiden ble det gjennomsnittlig startet 25 nye prosjekter årlig, og det var rundt 3000 folkegrupper som fortsatt hadde behov for bibeloversettelse. Selv om 25 nye prosjekter årlig var et flott resultat sammenlignet med tidligere tiår, ville det med den farten likevel ta hele 150 år å komme i gang med de siste språkene. Dette var uakseptabelt. Noe måtte gjøres. En satte seg derfor en konkret målsetting om å kutte tiden dramatisk, og komme i gang med oversettelse på alle språk der det er behov innen år 2025.

Nye måter å jobbe på, for eksempel ved å jobbe i klynger med flere språk samtidig, avansert bruk av dataverktøy, intens opplæring av og støtte til stedegne morsmålsoversettere, og ikke minst utvidet samarbeid på alle områder, er noe av det som har ført til en mangedoblet fartsøkning. På 15 år har antallet bibelløse språk sunket fra 3000 til under 1800.

Det er ikke årstallet som er fokus for ’Visjon 2025’, men at alle skal få tilgang til Bibelen så snart som overhode mulig. Det skjer en enorm vekst i den kristne kirke utover jorden i dag, særlig i Afrika, Asia, Latin-Amerika og Stillehavsområdet. Mange steder blir det startet menigheter uten at de har en bibel som folk kan forstå. Dermed er disse nye kristne uten den åndelige maten og rettledningen de trenger.

Hvilket språk snakker Gud?

Gud snakker alle de sju tusen språkene som finnes i verden i dag. Ingen språk er viktigere enn andre. Ingen har høyere verdi enn andre. Samme hvor vi bor, samme hvor få eller mange vi er, kan vi snakke med Gud på et hvilket som helst språk og vite at han forstår. Problemet er at mange millioner mennesker fortsatt ikke kan forstå det han sier. For dem er han en fremmed.

Men dersom jeg ikke kan språket, blir jeg en fremmed for den som snakker det, og han blir en fremmed for meg. 1. Kor 14:11


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
6 min
Ressurstype

  Aktuelt

Skrifthenvisning

  1. Korinterbrev  14: 11

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Sigmund Evensen.
  Sigmund er maskiningeniøren som ble lingvist og bibeloversetter. Han er for tiden seniorrådgiver hos Wycliffe. Han er gift med Ingjerd og har fire voksne barn og sju barnebarn. I 19 år jobbet han som bibeloversetter blant Umanakaina-folket i Papua Ny-Guinea. Senere var han daglig leder for Wycliffe i Norge i 18 år. Sigmund har hatt flere internasjonale lederverv, og er forfatter av den prisbelønte boken ”De skjulte ordene – en fortelling fra Papua Ny-Guinea” (Verbum forlag, 2002).
   Ressurser av Sigmund Evensen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.