Publisert

En fornyet og lidenskaplig relasjon med Jesus Gammel salme i fornyet språkdrakt


Ca leselengde:
6 min

Jeg er blitt spurt om å skrive en tekst om hva som lå bak den nye teksten til «Jesus din søte forening å smake» som nå er kalt «Jesus mitt hjerte». Mitt håp er at å dele min erfaring kan inspirere andre til å gjøre det samme.

Jeg håper at mange av de gamle salmene kan bli fornyet slik at vi kan synge med oppriktige hjerter fordi vi forstår innholdet og fordi vi er åpne for at Gud kan tale inn i livene våre gjennom sangen.

Innholdet i «Jesus, din søte forening å smake» eller «Jesus, mitt hjerte» bærer preg av en lidenskap i relasjonen til Jesus. Det vitner også om ærlige erfaringer fra livet og hva som skjer i et menneskes indre når vi møter Jesus, hans nåde og kjærlighet. Videre utrykker det en respons, et ønske om handling, konsekvenser rett inn i hverdagen. Det gir sangen troverdighet og tidløs relevans slik jeg ser det.

Jeg valgte å beholde innholdet om «kvinnen fra Kanaan» som er hentet fra Matteus 15, (Slå opp og les selv hva som står) Hun visste godt at hun ikke hadde rett på det Jesus kunne gi, hun var «uren hedning» men hun ba frimodig om hjelp likevel, hun ba ikke om rikdom og suksess, men ydmykt om smulene, ikke på vegne av seg selv men sin syke datter. Hun sluttet ikke å be om hjelp selv om Jesus møtte henne med taushet først. Hun har den lidenskapen og den faste tilliten jeg ønsker å ha i møte med Jesus. Ved å bevisst bruke ordet «nå» i sangen kan vi mene og be om det vi synger om mens vi synger det. Jeg opplever fornyelse gjennom å synge sangen selv og håper at flere kan oppleve det samme.

Jesus, mitt hjerte det lengter å smake, mer av ditt nærvær helt tett inntil deg.

Riv meg fra alt det som holder tilbake, du er min Skaper mitt liv er i Deg.

Vis meg helt synlig min synd og min svakhet. Vis meg at selvopptatthet bor i meg.

Hjelp meg å bøye meg la deg bestemme, så jeg oppriktig kan leve for deg.

 

Styrk meg nå kraftig i sjelen her inne, så at jeg ledes av Din Hellig Ånd

Hjelp nå mitt hjerte og tanke deg finne. Styr meg og lokk meg led meg med din hånd.

Alt som jeg er og jeg har, vil jeg miste, bare du kommer og bor her hos meg,

Å må du jage ut alt som forstyrrer freden i hjertet og stillhet hos deg.

 

Tenk å få være din ydmyke tjener, ofre meg selv med et ærlig motiv.

Høre og gjøre det ordet ditt mener, men nye feilsteg det preger mitt liv.

Jesus, jeg lytter nå etter din stemme, du kan fornye og rense min sjel.

Du gir meg kraften din, lar meg få kjenne at du er den som kan gjøre meg hel. Hel!

 

Nådige Jesus, med deg vil jeg vinne, for du har sagt det helt klart i ditt ord.

At den som leter og ber, han skal finne, derfor jeg hjelpeløst roper i kor

sammen med kvinnen fra Kanaan nå, at du din vilje i meg nå skal få,

At dine veier ditt rike får vokse, Amen ja la det nå skje som det må.

Jeg er ei helt vanlig dame fra Karmøy som nå plutselig kan titulere meg som sangtekst-forfatter. Det hele skjedde veldig brått og uventet. Nå skal du få høre hvordan dette gikk til.

En kveld i mai 2023 var jeg blitt invitert med på besøk til et menighetshus lenger nord på Karmøy, for å se forestillingen «Gud signe vårt dyre fedreland». Dette var en nydelig fortelling om historien og den åndelige oppvåkningen av landet vårt, vekselvis mellom sang og fortelling. Alv Magnus (tidlige UIO leder) utkledd som Hans Nilsen Hauge og den vakre sangstemmen til Anette Kjesbu Mortensen rørte meg til tårer (ja, jeg er lettrørt altså).

Sangen «Jesus din søte forening å smake» kjente jeg godt fra før og denne tonet inni meg flere dager etterpå. Så noen kvelder senere skulle jeg forberede en andakt og brukte tid på å være stille og be og lytte til Gud. Da ble denne sangen og tanken om at den har et tungt språk som ikke er tilgjengelig for de unge i dag, veldig påtrengende. Jeg diskuterte litt frem og tilbake med Jesus, da jeg hadde en annen agenda for den kvelden, jeg skulle jo skrive en andakt, det gjorde jeg jo for Han! Men som sagt, så var tanken om å skrive ny tekst så påtrengende at jeg gav etter, og sa: «ok Jesus, hvis det er dette du vil så gjør jeg det og stoler på at du hjelper meg med andakten også.»

Så når kvelden var omme hadde jeg skrevet om fire vers av den gamle teksten på «Jesus din søte forening å smake» så godt jeg kunne. Vi vet fra historien at denne sangen er blitt brukt av Den Hellige Ånd gjennom å tale til Hans Nilsen Hauge og sannsynligvis også til mange andre når den ble brukt en del i vekkelse i Hauges tid. Jeg fikk en tanke om at Gud kanskje vil bruke den igjen.

Jeg opplever selv at sangen både ransaker og utfordrer meg. Jeg forsøkte å beholde innholdet så likt som mulig og samtidig bevare budskapet. Vi bruker ikke lengre begreper i dagligtalen i dag som «søt forening» og «jammer og møye», jeg tror heller ikke så mange unge umiddelbart forstår hva vi mener når vi skal «kjenne hva ånden formår». Jeg synes personlig at det gamle språket og den originale teksten er noe rikere og at enkelte av ordene inneholder mer mening enn den nye jeg har laget. Samtidig mener jeg at det er bedre at sangen blir sunget og forstått, enn at orginalen er bevart men kanskje ikke forstått.

Når mannen min kom hjem den kvelden fikk jeg han til å spille melodien på pianoet så sang jeg den nye teksten til han. Han sendte teksten samme kveld til Kristoffer Tangen, en kamerat som også holder en del på med musikk. Vi tenkte at kanskje han i løpet av de neste månedene kunne se om han får lyst å lage arrangement på den. Etter bare to dager fikk vi i retur ferdig opptak fra han og ektefellen Silvia, med nytt arrangement og nydelig sang. Det vi ikke visste var at de hadde forsøkt å fornye noen andre salmer uten at de var fornøyd med resultatet og hadde bedt over dette. De opplevde denne sangen som bønnesvar. Silvia vitnet at Jesus møtte henne i denne teksten og at hun tross sykdom fikk kraft til å synge. Det er dette rå-opptaket som er gitt ut sammen med Vea bedehusforsamling sitt lovsangsteam, VBF Lovsang. Hvis du vil lytte til denne innspillingen finner du den her.

Jeg håper at du som leser dette kan bli inspirert og tenke at Gud kan bruke deg også til formidle hans ord, både gjennom sang og tekst, eller andre kulturelle uttrykk. Jeg tror vi gjør klokt i å bruke et språk som folk forstår i dag dersom vil vil at flere skal blir kjent med Gud.

 


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
6 min
Ressurstype

  Aktuelt

Forfatter
Skrevet av: Synnøve Fredly.
  Synnøve Fredly er mor til fire, bor på Karmøy og er gift med Rudolf. I tillegg til å arbeide som terapeut ved DPS driver hun podcasten “Medvandrer” og er aktiv i Vea Bedehusforsamling.
   Ressurser av Synnøve Fredly
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.