Publisert

En kristen vurdering av koronavaksinene Ulike problemstillinger - og hvordan man kan møte dem


Ca leselengde:
14 min

Følgende har blitt til som svar på et spørsmål fra en god venn: Har du noen betenkeligheter med å ta en av vaksinene mot koronaviruset?

Betenkeligheter

For min del har jeg hatt én moralsk betenkelighet ved koronavaksinene og det handler om bruk av abortmateriale i framstillingen av vaksiner.

AstraZeneca og Johnson&Johnson gjør i sine  vaksiner bruk av noen cellelinjer fra to aborter, én i 1972 og én i 1985. Disse cellelinjene brukes i mange forskjellige industrielle sammenhenger, blant annet faktisk til ulike former for mineralvann! Da jeg ble kjent med denne problematikken, ble jeg for min egen del veldig urolig og betenkelig ved å skulle motta en AstraZeneca- eller Johnson&Johnson-vaksine, av moralske årsaker.

På dette tidspunktet lå det an til at man ikke kunne reservere seg fra å bli vaksinert med en av disse to i Danmark hvis man ville vaksineres. Helsemyndighetene skulle suverent bestemme hvilken vaksine man skulle få.

Dette lå tungt på meg. På dette tidspunktet, tidlig vår i 2021, leste jeg en hel del amerikansk litteratur om problematikken. De kristne veilederne i USA som jeg hadde aller mest tillit til ga uttrykk for at hvis man som bibeltro kristen på den ene siden kunne velge mellom AstraZeneca og Johnson&Johnson og på den andre side velge mellom vaksiner som Pfizer og Moderna, burde man av moralske årsaker velge en av de siste to. Pfizer og Moderna gjør ikke bruk av abort-cellelinjer i produksjonen, men det hører med til bildet at også disse to vaksinene har blitt testet på de omtalte abort-cellelinjene før produksjonen ble satt i gang.

For enkelte kristne vil dette være nok til at de heller ikke vil benytte seg av Pfizer og Moderna. Det har jeg full forståelse og respekt for. Det er virkelig vanskelig å bestemme hvor vi skal dra grensen. Det må nødvendigvis bero på skjønn, og det er et vanskelig skjønn.

Ulike skjønn

Noen kristne forsvarer bruk av alle fire vaksiner. De vektlegger blant annet at de aborterte fostrene ikke ble abortert for at man skulle bruke cellematerialet deres; da fostrene av andre årsaker alt hadde blitt abortert, valgte man å bruke visse celler fra dem. De samme kristne betoner at cellematerialet fra de to abortene  i dag er spredt ut over hele verden og brukes i mangfoldige sammenhenger, og at det ikke gir mening å si at man er medskyldig i abortene hvis man bruker materialet i dag.

Andre vil trekke grensen mellom AstraZeneca og Johnson&Johnson på den ene siden, de firmaene som bruker cellelinjene i produksjonen, og Pfizer og Moderna på den andre siden, som ikke benytter seg av aborterte cellelinjer i produksjonen.

En tredje gruppe vil avvise alle fire vaksiner på grunn av abortproblematikken.

Her tror jeg at vi må ha respekt for at vi som kristne kan lande på forskjellige konklusjoner. I den fasen hvor jeg skulle finne veien framover, konkluderte jeg med at jeg ikke kunne ta imot en AstraZeneca- eller Johnson&Johnson-vaksine med god samvittighet, så jeg ba til Gud om hjelp til å få slippe det. Jeg opplevde det da som et bønnesvar da det ble mulig å bli vaksinert med Pfizer eller Moderna istedenfor.

Jeg sier ikke dette som et argument for at mitt skjønn var og er det riktige, men for å forklare hvordan min prosess var i spørsmålet. I den fasen hvor jeg søkte avklaring, skrev jeg en del med anti-abort-organisasjonen Retten til Liv om denne saken og jeg fikk god hjelp i den veiledningen de ga. Retten til Liv vektlegger at vi må ha respekt for at vi som kristne kan vurdere saken forskjellig i dette spørsmålet og at vi må støtte hverandre for ikke å handle mot vår samvittighet. Det er jeg av hjertet enig i.

Så langt mine anfektelser og betenkeligheter vedrørende vaksinene.

Hastegodkjenning

Så er det for meg et annet spørsmål som noen har betenkeligheter med, og det er at vaksinene ble hastegodkjent. Det kan hende man skal ha betenkeligheter omkring hastegodkjenningen, men det er ikke et moralsk problem, men helse- og helbredsmessig, og også her må vi daglig orientere oss i en foss av infomasjon, kontrainformasjon og misinformasjon.

Vi får til enhver tid motstridende informasjon om hva vi skal spise, drikke, gjøre og medisinere oss med, og hva vi ikke bør medisinere oss med. I vår familie har vi ingen medisinfobi. På grunn av de forskjellige lidelsene vi har å kjempe med, overlever vi ved hjelp av medisiner og vi har veldig god erfaring med å la oss veilede av helsemyndighetene. Vi har også tatt, og tar fremdeles, medisin som har en sikkerhet vi ikke er skikket til å vurdere. Her støtter vi oss i tillit til myndighetene, og det samme gjør vi når det gjeder vaksinene.

Kan det vise seg at vaksinene dreper oss alle? Ja, men det kan drikkevannet vårt også. Og hvis dette skulle skje, kan det bli den endelige oppfyllelsen av Åpenbaringen, med Enden og så venter Herligheten.

Skal vi frykte det? Nei. Vi skal ikke frykte dem som kun kan skade kroppen (Matt 10:28). Men jeg har ingen grunn til å tro annet enn at vaksinene gir meg en bedre mulighet til å leve, verne om min familie og tjene evangeliet. Dermed tar jeg imot vaksinen uten frykt for fysiske konsekvenser, og med stor takknemlighet.

Skal vi ha betenkeligeheter med at våre myndigheterr anbefaler oss å bli vaksinert? Tvert imot. Det er derfor Gud har innsatt dem som myndigheter over oss, for å fremme trygghet og trivsel i det ytre liv i samfunnet (Neh 9:37; Rom 13:1ff; 1 Tim 2:1f; Tit 3:1; 1 Pet 2:13f).

Derimot burde vi blitt skeptiske hvis de hadde anbefalt oss å ikke bli vaksinert. Når vi ber for myndighetene, som Bibelen formaner oss om å gjøre (1 Tim 2:2), må vi takke for at de er Guds tjenere, til vårt beste (Rom 13:4), og vi er også skyldige å takke når de opptrer således.

Myndighetene opptrer godt og riktig når de utsteder lover og anbefalinger som med forsvarlige midler hemmer utbredelse av alvorlig og dødelig sykdom. Gjør de det så uten feilaktige bedømmelser og beslutninger? Naturligvis ikke. Men det er mer enn vanskelig å argumentere for at anskaffelsen av effektive vaksiner, samt anbefalingen om å ta imot effektive vaksiner i seg selv skulle være en feil.

Var det også feil at vi fikk bremset kopper, tuberkulose og polio med vaksiner? Jeg ville ikke byttet, og jeg kan heller ikke finne bibelske argumenter mot at det nettopp er den slags oppgaver som en god offentlig myndighet skal ta på seg, og er innsatt av Gud til å ta på seg.

Hva med Dyrets merke?

Hva med Dyrets merke, som den anti-kristelige statsmakt skal forføre eller presse oss til å ta på panne eller hånd? (Åpb 13:16-17)?

Ja, det står som et motbilde på formaningen i det gamle testamentet om å ta Guds ord på panne og hånd (2 Mos 13:9, 5 Mos 6:8, 11:18). Dette er Guds folks kjennetegn: De lar Guds ord lede både tanker og handlinger. Når de gjør det, vil Guds ord lede dem og bevare dem i troen på Jesus. Når antikrist kommer, vil han forføre og presse oss til å gjøre det motsatte; gå imot Guds ord i våre tanker og handlinger. Det er dette som er hans merke på panne og hånd. Det er dette vi skal være på vakt overfor, og kampen er i full gang.

På hvilken måte skulle det skade mitt gudsforhold og min tro på Jesus at jeg får et fysisk merke på min panne eller hånd, eller et vaksinestikk, en tatovering eller en strekkode? Om de så skulle skyte en chip inn i håndleddet mitt som kunne tjene som legitimasjon, skulle det ikke røre ved min tro og min fred med Gud – så lenge jeg kunne få lov å være tro mot Jesus og hans ord i tanker og handling.

Det er her kampen står

Det er på dette siste punktet at kampen står. Djevelen og hans antikrister arbeider ustanselig for å få oss til å gå imot Guds ord i våre tanker og handlinger, som djevelen alltid har gjort og som han vil fortsette med å gjøre helt til Jesus kommer igjen. Det er her kampen står, og alltid har stått.

Vi må vokte oss mot advarslene vi gjerne finner på internett, som gjerne kan komme fra bekjennende kristne, som advarer mot fysiske stikk, merker, tatoveringer, chips og så videre. Det er ikke dette det handler om i det hele tatt.

Det dreier seg derimot om Guds ord på panne og hånd, troskap mot Guds ord i tanke og handling – eller det motsatte. Det finnes bekjennende kristne som i vår tid er svært aktive i å advare mot Dyrets merke som om det var noe fysisk, og som av samme grunn er veldig skeptiske med tanke på koronavaksiner.

Samtidig er de åpne for at vi kan vi kan sette til side Guds ord på andre måter som ikke passer inn i vår tid; tanker, følelser og ønsker. De er åpne for å gå imot Guds ord i tanker og handlinger samtidig som at de er uhyre skarpe på at de ikke vil la noen representant for statsmakten sette et merke på eller et stikk i deres kropper.

Jeg tror den onde fryder seg over dette åndelig blinde fokus på fysiske merker, om det så er stikk, tatoveringer, strekkoder eller chips, som fjerner oppmerksomheten fra det som virkelig er dyrets merke og som i sannhet fører oss inn i åndelig og evig ulykke.

I lys av dette tar jeg imot enhver etisk forsvarlig og helsemessig gagnlig vaksine som en bekjennelse på og en markering av hvor den åndelige kampen egentlig står i vår tid. Det handler ikke om fysiske merker på panne og hånd, men om vårt forhold til og troskap mot Guds ord. Kampen er altså den samme som den alltid har vært.

Tenk om det skulle lykkes vår motstander å innbille oss at kampen i endetiden skulle handle om noe annet? Han ville fryde seg, og nettopp dette er hans mål. Det er som en ond tryllekunstner som får oss til å kikke i en bestemt retning hvor det ikke skjer noe, for at han kan rane oss bak ryggen vår.

Lytt ikke til dem, men til Guds ord

Min egen overbevisning er at de aller fleste bekjennende kristne som fyller internettets kommentarfelter med advarsler om koronavaksinene med henvisninger til dyrets merke tjener nettopp til dette: å lede vår oppmerksomhet i helt feil retning – til stor glede for vår sjelefiende. Lytt ikke til dem, men til Guds ord. Vær tro mot Guds ord, det som leder oss til og bevarer oss i troen på Jesus.

Men er det ikke sant at den statsmakten som nå anbefaler oss å ta imot en vaksine er ugudelig og at den snart kan tre fram som en antikristelig forfølger av de kristne? Jo, så absolutt. Statsmaktene i de nordiske landene er ugudelige og de begynner allerede nå å opptre som en antikristelig forfølger av de kristne. Mye tyder på at det kommer til å bli verre.

Men legg merke til at det var nettopp dette som var situasjonen på det nye testamentets tid. Når Paulus og Peter skriver i brevene sine om en øvrighet som er innsatt og villet av Gud, og som de kristne skal ære, adlyde og be for, så er det den romerske statsmakt de taler om, den statsmakten som var ledet av keiser Nero. Han var virkelig ugudelig. Han ønsket at alle skulle tilbe ham selv som en avgud og han endte med å iverksette den første store forfølgelsen av de kristne.

Det fantes én måte å unngå forfølgelsen på: Hvis man bøyde kne for keiseren og tilba ham. At det ville ende slik, visste Den Hellige Ånd som talte gjennom Paulus og Peter. Allikevel fastslo Den Hellige Ånd at Nero var innsatt av Gud og var Guds tjener. Den Hellige Ånd kalte de kristne til å ære, adlyde og be for keiseren.

Den romerske statsmakt tvang de kristne til å betale skatt. Hvis de ikke gjorde det, kunne de verken kjøpe eller selge noe. Kunne de kristne da betale skatt med god samvittighet? Ja, det er helt sikkert. De kunne ikke med god samvittighet la være, det fastslo både Jesus og Paulus. De kristne måtte betale den skatten som myndighetene krevde for at de skulle få kjøpe eller selge (Matt 22:21, Rom 13:6ff).

Hvor langt skulle de kristne gå i sin lydighet til staten? Når skulle de si nei? Det skulle de så snart statsmakten påbød dem å gjøre noe eller unnlate å gjøre noe som er i strid med Guds ord (Apg 5:29).

Hvor går grensen?

Hva har vi så å lære av det nye testamentet? Skal vi ære og adlyde staten selv om den er ugudelig? Ja. Skal vi ære og adlyde staten selv om den en dag vil komme til å forfølge de kristne? Ja. Skal vi ære og adlyde staten selv om den ønsker, ja, streber etter at alle skal bøye kne for en avgud? Ja. Skal vi ære og adlyde den når den sier at vi skal gjøre noe bestemt for å få lov til å kjøpe og selge? Ja. Skal vi ære og adlyde staten når den byr oss å tenke eller gjøre noe som er i strid mot Guds ord? NEI!

Her går grensen. Denne grensen minner Guds ord oss om hele veien: La Guds ord veilede dine tanker og handlinger. Ta Guds ord på din panne og din hånd. Ikke gjør det motsatte! Ta ikke dyrets merke ved å tenke eller handle imot Guds ord.

Og med dette er jeg tilbake ved utgangspunktet. Den eneste åndelige og moralske betenkelighet jeg mener at vi som kristne kan ha grunn til å ha med tanke på koronavaksinene, angår cellelinjer fra aborterte fostre. Slik jeg kan se det,- er det kun her vi som kristne eventuelt kan stå overfor en situasjon der vi kan fristes til å gå imot Guds ord eller vår samvittighet, som er veiledet av Guds ord.

Og her tror jeg vi må være sparsomme med å si hva andre kristne skal gjøre og ikke gjøre, for det er snakk om en vanskelig og kompleks problestilling som må vurderes på grunnlag av skjønn. Også her må vi be Gud om å veilede oss og hjelpe oss gjennom med en god samvittighet i behold.

Hvis vi, når vi ser tilbake, er overbevist om at vi har tenkt, talt eller handlet feil med tanke på koronavaksinene, er det en trøst uten like at vi får bekjenne det for Gud. Vi bekjenner all synd for Ham, i tanker, ord og gjerninger. Når vi gjør det, kommer Gud oss i møte med Jesu blod, som renser oss fra all synd:

Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull. Jes 1:18

Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. 1 Joh 1:9

Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd. 1 Joh 1:7b


 


Støtt foross.no
Ca leselengde
14 min
Ressurstype

  Aktuelt

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Mikkel Vigilius.
  Mikkel er gift med Leila og de har tre barn. Vigilius er lærer på Luthers Missionsforenings bibelskole på Hillerød, og redaktør i "Nyt Liv". Han har en ph.d i teologi om misjonsforeningenes historie i Skandinavia fra 1800-2000.
   Ressurser av Mikkel Vigilius
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.