Publisert

Er frelsen sikker?


Ca leselengde:
2 min

Mange kristne sliter fordi de ikke føler seg sikre på at de virkelig er Guds barn. De har ikke det vi kaller frelsesvisshet. Disse trenger hjelp til å forstå hva det vil si å være frelst, og de trenger hjelp til å se at Jesus har gjort alt det som er nødvendig, nettopp for å frelse dem. Da kommer også frelsesvissheten.

La meg si det med en gang: Din frelse er ikke avhengig, verken av dine følelser eller av hva du utretter som kristen. Det eneste som gjelder, er det Jesus, Guds Sønn, allerede har gjort for å frelse nettopp deg. Bibelen lærer at Gud la alle våre synder på Jesus, og at han har gjort helt og fullt opp for dem, ved sin død og oppstandelse. Du skal ikke gjøre noe for å bli frelst. Jesus har gjort alt. Skal du få visshet om at akkurat du er frelst, er det helt avgjørende at du tar dette til deg. Du blir ikke sikker ved følelser eller opplevelser.

Du får heller ikke visshet ved å vurdere dine prestasjoner som kristen. Vissheten kommer bare ved at din oppmerksomhet festes på det som Gud har sagt i sitt ord om hva Jesu allerede har gjort for å frelse deg. Du tror kanskje at jeg med dette gir deg et råd som jeg selv har funnet på. Men da tar du feil. Det rådet jeg her gir kommer fra Bibelen selv. Du finner det i 1. Joh 5:11-13, der du kan lese følgende:

Den som har Sønnen, har livet. Den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet. Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds Sønns navn.

Når frelsesvissheten kommer, blir det ofte slik at det man før holdt frem for seg som gode grunner for å mene at en ikke kunne være kristen, i stedet tjener som gode grunner til å tro at en virkelig er frelst. Vissheten kommer fordi du oppdager at det er samsvar mellom det du kan si om seg selv, og det Bibelen sier om Jesus. Et troende menneske har ikke noe annet å si om seg selv enn at han er en synder som trenger Guds nåde. Bibelen sier på sin side at frelsen nettopp er for syndere. Ditt vitnesbyrd om det selv passer sammen med det Bibelen sier om Jesus. Dette er uttrykt i Bibelen selv på følgende måte:

Ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn. Rom 8:16


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
2 min
Ressurstype

  Aktuelt

Skrifthenvisninger

  1. Johannes´ brev  5: 11-13

  Romerbrevet  8: 13

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Arne Helge Teigen.
  Arne Helge Teigen er førsteamanuensis ved Fjellhaug Internasjonale Høyskole. Han er gift med Ellen, har tre barn og bor i Oslo.
   Ressurser av Arne Helge Teigen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.