Publisert

Fri fra pornografi Om sannhet, frihet og frelse


Ca leselengde:
10 min

Hvorfor skriver jeg om dette?

Jeg har sett på porno i mange år. I like mange år ønsket jeg å slutte med det, men jeg maktet det ikke. Jeg har også snakket med en del som har det på samme måte. Det er ikke enkelt å snakke om et slikt tema, både fordi det er tabubelagt i samfunnet generelt, men også fordi det kan være mye skam knyttet til det.

Min erfaring er likevel at det å snakke sant og ærlig om disse tingene kan være godt. Jeg håper at denne artikkelen kan hjelpe deg som har det vanskelig på dette området. Her vil du få noen gode råd som kan hjelpe deg i kampen.

I tillegg vil jeg prøve å vise deg at du ikke trenger å bli fri fra pornografi for å være en kristen. Jesus har betalt også for din pornoavhengighet.

Hva er pornografi?

Jesus sier at sannheten kan gjøre deg fri (Joh 8:31b-32). Dette gjelder først og fremst sannheten om at Jesus har sonet alle dine synder, og gjort det mulig for deg å møte Gud.

Men også i møte med helt hverdagslige ting vil det ofte oppleves frigjørende å tenke og snakke ærlig og sant. Det var til stor hjelp for meg å forstå litt av hva pornografi egentlig er for å kunne møte fristelsen på en god måte.

I Store Norske Leksikon (SNL) har Kjetil Rolness (2018) skrevet en artikkel med tittelen «Pornografi». I artikkelen definerer han pornografi som «fremstillinger som søker å virke seksuelt opphissende. Fremstillingene kan komme i form av ord, bilder, film, og så videre.»

Her er det hensikten bak materialet som bestemmer om det defineres som pornografi eller ikke. Om hensikten er at det skal «virke seksuelt opphissende» defineres det som pornografi.

Myk og hard pornografi

Videre i artikkelen skiller Rolness mellom «myk» og «hard» pornografi. Den harde pornografien viser seksuell aktivitet, mens den myke ikke gjør det. Denne kunnskapen har vært bevisstgjørende for min del.

Det finnes mye hard porno på internett, men det er sjelden man tilfeldigvis kommer inn på en side som viser hardporno. Man må stort sett velge å gå inn på en slik side selv.

Den myke pornoen derimot møter vi mange steder på nettet, uten at vi selv oppsøker den. Flere av de store nyhetsleverandørene publiserer daglig artikler som inneholder mykporno i artikkelbildet. Vi møter også den myke pornoen i en stor del av populærkulturen, i reklamer og realityprogram. Det viser ikke seksuell aktivitet, men de innehar elementer som spiller på det seksuelle. Slike elementer finner du også på sosiale medier som Facebook, Snapchat og Instagram.

Det har vært nyttig for meg å være bevisst på disse tingene for å forebygge fristelse. Jeg kommer tilbake til det senere, men først skal vi se på hva Bibelen har å si oss i denne sammenhengen.

Hva sier Bibelen?

SNL definerer pornografi ut ifra hensikten bak «fremstillingene». Bibelen har en annen tilnærming, og vi kan se på Jesu ord i Matt 5:28:

Den som ser på en kvinne for å begjære henne har allerede drevet hor med henne i sitt hjerte. Matt 5:28

Begjær kan her beskrives som det å tiltrekkes seksuelt av et annet menneske. Disse ordene fra Jesu munn rammer alle de som begjærer noen andre enn sin ektefelle. I pornografien møter du andre enn din ektefelle, og disse søker å opphisse deg seksuelt og å vekke begjæret i deg.

Bruk av pornografi vil i de fleste tilfeller skape en seksuell lyst, og i disse tilfellene vil det være galt av en kristen å bruke det. Men i motsetning til SNL spør ikke Jesus om hensikten bak framstillingen. Det er ikke sikkert at det du så var ment å være seksuelt opphissende, men det er ikke det Jesus spør om heller, han spør om det vakte seksuell lyst. På dette området er vi mennesker ulike, og det er forskjell på hva som vekker denne lysten i oss. Derfor vil det også variere fra person til person hva som vil være problematisk å se på.

Fristelsen kan komme snikende

Når det gjelder selve kampen mot pornografien har jeg erfart at den bør kjempes i forkant av fristelsen. Dette vil jeg illustrere med et konkret eksempel, som kanskje noen kjenner seg igjen i:

Jeg sitter på mobilen, og scroller nedover nyhetsfeeden på Instagram. Der kommer det opp et bilde som fanger interessen min, og vekker begjæret i meg. Bildet var på ingen måte ment pornografisk, men likevel ble jeg tent av det jeg så. Jeg fortsetter en liten stund med å se på lignende bilder, før jeg gradvis går over på å oppsøke pornografien: først den myke, og deretter gradvis hardere.

Dette er et reelt eksempel på hvordan jeg kunne fristes til å se på porno. Eksempelet viser hvordan fristelsen kommer gjennom noe «uskyldig» og hvordan den gradvis får sterkere grep.

I eksempelet ble begjæret vakt av et bilde jeg så på Instagram. Det er ikke dermed sagt at det er noe galt med Instagram, men jeg tror det er viktig å ha et bevisst forhold til slike medier.

For meg ble det til slutt slik at jeg ble nødt til å slutte å bruke Instagram. Jeg kunne etter hvert merke at jeg gikk inn på Instagram med et skjult ønske om å bli ledet inn i fristelse. Når jeg oppdaget dette skjønte jeg at fallet hadde skjedd allerede før jeg åpnet appen. Og slik har det også vært med flere andre nettsider og apper. Jeg innså at det var naivt av meg å tenke at jeg ikke skulle falle når begjæret først var vakt.

Praktiske råd til deg som strever

Mitt råd til deg som strever på dette området er at du må kjempe kampen i forkant av fristelsen! Det vil si at du gjør noen grep for å skjerme deg fra de stedene hvor du kan bli fristet. Når først fristelsen kommer gjør den noe med synet og tankene dine slik at du ikke ser og tenker rett. Da er det vanskelig å stå imot den.

En annen ting som kan være nyttig er å tenke over når på døgnet fristelsen er størst. Mange som strever med pornografi vil raskt kunne oppdage et mønster.

Det kan være at fristelsen er størst på kvelden, etter at du har lagt deg. Da bør du fjerne tilgangen til pornografi i den situasjonen. Kanskje det vil si at du ikke tar med deg mobilen inn på rommet. Om du finner andre mønster så kan det være lurt å tenke på hvordan du kan hindre at du faller når du kommer i en slik situasjon. Om du er bevisst på dette kan svært enkle grep være nok til å bryte et usunt mønster.

Snakk med noen om det!

De tingene som jeg har nevnt kan gjøre kampen enklere, men min erfaring er at det er vanskelig å bryte med avhengigheten på egen hånd. Derfor vil jeg oppfordre deg til å snakke med noen om det. Kanskje du kan snakke med en venn, en forkynner eller en leder i menigheten.

Også her gjelder Jesu ord om at sannheten gjør fri. Derfor tror jeg at det å bekjenne synden for noen, og si det som det er, har stor kraft. En syndsbekjennelse kan se slik ut: «Jeg så på porno og onanerte i går etter at jeg hadde lagt meg». Det er kraft i en slik syndsbekjennelse, fordi du sier hva du har gjort, og avslører ditt fall.

«Men hvor mye må jeg si for at jeg skal bli fri?» tenker du kanskje. Slik jeg har opplevd det blir du fri fra det du bekjenner. Og da mener jeg først og fremst fri i samvittigheten. Om du for eksempel ønsker å bli fri fra både pornografi og onani bør du bekjenne begge deler.

Det kan oppleves frigjørende å bekjenne sin synd til en annen, fordi da kommer synden i et nytt lys, og den blir avslørt som det den er. Jeg kjenner flere som sliter med disse tingene som møtes jevnlig for å snakke om hvordan det går. Mange har også inngått avtaler om at de skal sende en melding til hverandre, én gang i uken, for å høre hvordan det har gått. Kanskje det er noe du skulle ha begynt med? Slik er det mulig å stå sammen med noen i kampen.

De tre grepene som jeg har nevnt i avsnittene over har jeg erfart som gode i kampen mot avhengigheten. Om du ønsker å bli fri vil jeg derfor anbefale deg å ta en titt på dem.

Men før vi går videre er det én ting jeg ønsker å presisere: du blir ikke frelst fordi du slutter med en synd. Nei, om du skal bli frelst kreves det noe helt annet. Det skal vi se på i de siste avsnittene i denne artikkelen. Her har jeg valgt å snakke direkte til deg som er bundet av synd, og som kanskje har vanskelig for å tro at du kan være en kristen slik som du er.

Evangeliet for deg som er avhengig av porno

I Sal 146:7b står det at

Herren løser de bundne. Sal 146:7b

Du som er bundet til pornografi er i en lykkelig situasjon, for det er slike som deg Herren løser. «Men hvordan kan han løse meg?» tenker du kanskje. Han kan løse deg fordi han har kjøpt deg fri fra det du var bundet av. Og det var ikke hva som helst han betalte med, han betalte med Jesu blod.

For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyrebare blod, som blodet av et feilfritt og lyteløst lam. 1 Pet 1:18-19

Dette skjedde når Jesus døde på korset for snart 2000 år siden. Den gangen betalte han for din synd, og han fjernet din skyld. Han kjøpte deg fri fra din «dårlige ferd», fra fall og nederlag. Derfor kan Herren løse deg om du er bundet til synd og føler på skyld.

Men kanskje tenker du slik som jeg tenkte, at pornoavhengighet er en spesielt grov synd, eller at din synd er verre enn annen synd. Men det er bare noe du innbiller deg.

Denne synden står ikke i en særstilling som gjør at det kreves annen betaling enn Jesu blod. Når Jesus døde på korset, betalte han for alle de gangene du har sett porno, og for alle de gangene du kommer til å gjøre det.

Du som har tatt imot Jesus er du uten skyld for Gud, og du kan møte ham som om du aldri hadde syndet. Du som ikke har tatt imot ham er velkommen til å gjøre det nå, og bli fri.


Kilder:
Rolness, Kjetil. (2018, 20. februar). pornografi. I Store norske leksikon. Hentet 22. august 2019 fra https://snl.no/pornografi


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
10 min
Ressurstype

  Aktuelt

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Ruben Fjell.
  Ruben Fjell er gift med Sunniva og har ett barn. Han bor i Trondheim og studerer til lærer ved NTNU.
   Ressurser av Ruben Fjell
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.