Publisert

Hvis Gud er god, hvorfor sender han da mennesker til helvete? En gateevangelists vanligste spørsmål. Og hans svar.


Ca leselengde:
8 min

Michael er gateevangelist tilknyttet Open Air Campaigners. Dette er slik han svarer på det vanligste spørsmålet han møter: 

Jeg er ofte ute og forkynner evangeliet til mennesker som ikke tror på Jesus. Et av de vanligste spørsmålene jeg får er: «Hvis Gud er god, hvorfor sender han da mennesker til helvete?». Dette er et spørsmål som jeg vet at veldig mange mennesker har.

Det er ikke så rart at man stiller et slikt spørsmål, for det kan jo virke veldig merkelig at en Gud som skal være så god, sender mennesker som ikke tror på Han til en evig pine. Hvis man ikke vet hvorfor Gud gjør det, så kan Gud fort fremstå som en tosidet Gud. På den ene siden så fremstår Gud som bare god, men på den andre siden fremstår Gud som nærmest ondskapsfull. Jeg tror at dette spørsmålet er en stor hindring for at mennesker vil tro på Jesus.

Det er så viktig at man vet svaret på dette spørsmålet. Ikke bare for at man skal forstå at Gud ikke er en tosidet Gud. Men enda mer for at man skal forstå, hvorfor det var nødvendig for Jesus å lide en så forferdelig død på korset.

Dette spørsmålet er svært sentralt i vår forståelse av evangeliet. Når mennesker forstår hvorfor Gud en dag må sende mennesker til fortapelsen, så forstår de også virkelig hvorfor Jesus måtte dø på korset. De vil da også se sin egen nød for frelse.

Guds godhet er rettferdig

Så hvordan kan en god Gud på den ene side være så kjærlig og på den andre siden sende mennesker til en evig pine? Grunnen til at en god Gud sender mennesker til helvete, er nettopp fordi Han er en god Gud. Hva mener jeg med det? Det at Gud er en god Gud innebærer at han er rettferdig og hellig. Gud er  uendelig rettferdig og hellig. Bibelen omtaler Gud flere ganger som "hellig, hellig, hellig". Når man uttrykker noe tre ganger på hebraisk, så betyr det at man ikke kan uttrykke det sterkere.

På grunn av at Gud er så rettferdig og hellig, så må han opprettholde sin rettferdighet og hellighet. Hvis Gud setter sin rettferdighet og hellighet til side så er han ikke lenger en rettferdig og hellig Gud. For at Gud skal kunne opprettholde sin rettferdighet og hellighet, må han en dag ta et oppgjør med vår synd. Han kan ikke la synd fortsette å ødelegge skaperverket hans for all evighet.

Gud må derfor en dag straffe all synd, ondskap og urettferdighet som vi mennesker har gjort.

Hva skjer med oss mennesker da? Jo, da må vi selv ta den straffen vi faktisk fortjener for våre synder. Mange mennesker tenker at fordi at Gud er god så kommer ikke dette til å skje. Men det er faktisk fordi at Gud er god at det kommer til å skje.

Vi mennesker har den tendensen til å tro at vi er gode mennesker som ikke fortjener dom. Men sannheten er at ingen av oss er gode i Guds øyne, fordi vi har alle sammen syndet i mot Gud. Synd er ikke noe som er der ute et sted. Nei, synden er en del av oss som kommer fra vårt indre. Jesus sier i Matteus 15:19 at ut fra hjertet kommer onde tanker, mord, ekteskapsbrudd, hor, tyveri, bespottelse og falskt vitnesbyrd.

På grunn av våre synder står vi alle sammen skyldige i Guds dom. I Rom 3:19 står det at hele verden står straffskyldig for Gud. Den rettferdige straffen Gud må gi mennesker for deres synd er en evighet i helvete. Synd i mot en uendelig hellig Gud fortjener en uendelig straff.

Men, de gode nyhetene er at selv om vi mennesker er syndere som fortjener dom, så elsker Gud oss. Gud ønsker ikke å dømme oss for våre synder selv om vi fortjener det. Gud elsker oss på tross av våre synder og ønsker så inderlig å tilgi oss det gale vi har gjort.

Men for at Gud skal kunne tilgi oss og fortsatt være rettferdig og hellig, må noen betale straffen for vår synd. Gud kan ikke bare frikjenne syndere fra dommen sånn helt uten videre. Hvis Gud hadde gjort det så hadde han ikke opprettholdt sin rettferdighet og hellighet. Det var derfor Jesus Kristus måtte dø på korset for to tusen år siden.

Gud elsket oss så høyt at han sendte Jesus for å ta straffen for våre synder, slik at Gud kan tilgi oss og fortsatt opprettholde sin rettferdighet og hellighet. Jesus tok straffen for våre synder på korset, slik at vi kan bli frikjent fra dommen vi fortjener. For å sitere enn gammel bibellærer ved navn Øyvind Andersen «Dommeren selv kom ned og tok på seg dommen for de dødsdømte».

Hvordan forklare dette?

Hvordan forklarer jeg dette på en best mulig måte til mennesker som ikke tror på Jesus? Det første jeg gjør er å forklare at Gud er rettferdig og hellig ved å brukte dette eksempelet.

«Hvis et mennesket som sto deg nær ble drept i kaldt blod. Morderen ble tatt og sto foran dommeren i en rett sal. Det rettferdige er jo at denne morderen får en rettferdig dom for det gale han har gjort. Men i stedet så sier dommeren «Du får ingen straff, du kan gå fri». Hadde denne dommeren vært en rettferdig dommer? Nei, overhode ikke. Han ville vært en urettferdig dommer. Er Gud en urettferdig dommer? Nei, han er en rettferdig dommer som må ta et oppgjør med vår synd.» Når jeg har sagt dette, forstår de aller fleste at Gud ikke kan la synd gå ustraffet.

Det neste jeg pleier å gjøre er å bruke Guds lov for å få mennesker til å innse at de står skyldige fremfor Gud og trenger hans tilgivelse. I Rom 3:20 står det at ved loven kommer erkjennelse av synd. Når et mennesket sammenligner seg med Guds moralske standard (10 bud), blir de fort overbevist om at man står skyldig i Hans dom.

Samtalen går som regel noe som dette:

Har du noen gang fortalt en løgn?

Ja, mange ganger

Hva er man hvis man har fortalt en løgn?

En løgner..

Har du noen gang stjålet noe?

Ja..

Hva er man hvis man har stjålet noe?

En tyv..

Har du noen gang misbrukt Guds navn (Blasfemi) ?

Ja, mange ganger.

Har du noen gang sett på et mennesket med begjær (lyst) utenfor ekteskapet?

Ja, flere ganger om dagen.

Jesus sier at da har man begått hor i hjertet sitt.

«Jeg dømmer deg ikke for noe av det du nettopp har sagt. Men ved din egen bekjennelse, så er du en løgner og en tyv som har misbrukt Guds navn og begått hor i hjertet ditt. Hvis du døde i dag og du skulle bli dømt av Gud etter hans lov; Hadde du da vært skyldig eller uskyldig i dommen?

Skyldig..

 Himmelen eller helvete?

Helvete..

Veldig ofte når jeg har denne samtalen med mennesker, forstår de hvorfor en god Gud sender mennesker til helvete. De ser som oftest da sin egen nød for frelse. De forstår at de står skyldige fremfor Gud og trenger hans tilgivelse.

Det neste jeg da gjør når mennesker har forstått at de trenger frelse, er at jeg maler Guds kjærlighet for deres øyne. Jeg forteller dem at selv om vi har syndet så elsker Gud oss og at han sendte sin sønn for å redde oss. Jeg forteller dem at når Jesus hang på korset på Golgata, så tok han vår straff slik at vi kan få tilgivelse, og en dag komme til himmelen. Det fantastiske som da skjer er at de ønsker å bli frelst. Når de først har forstått at de står skyldige fremfor Gud og så får høre at Jesus er den eneste som kan tilgi dem, løper de rett til Ham med en eneste gang.

Jeg har opplevd mange ganger at mennesker blir frelst etter en samtale som dette. Evangeliet er fortsatt Guds kraft til frelse, hvis hele evangeliet blir forkynt. Det er først når et mennesket virkelig ser sin nød for frelse at evangeliet virker kraftig til å frelse.

Vi er ofte så redde i dag til å forkynne om de alvorlige temaene, fordi vi frykter at disse sannhetene vil støte mennesker bort. Dette er grunnen for at så mange ofte lar være. Men, sannheten er at hvis disse temaene blir forkynt tydelig så vil dette vekke synde-nød hos mennesker som igjen vil føre til frelse.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
8 min
Ressurstype

  Aktuelt

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Michael Andreas Nilsen.
  Michael er gift med Christina og de bor i Askim hvor han arbeider som ungdomsleder i Filadelfia Askim. Han reiser en del rundt som forkynner og lovsangsleder og er tilknyttet Open Air Campaigners som evangelist.
   Ressurser av Michael Andreas Nilsen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.